Ta oferta pracy jest nieaktualna od 161 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Business Analyst

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 11.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  BUSINESS ANALYST
  Miejsce pracy: Warszawa
  nr ref.: BA/2018
   

  Your profile and background:

  • BS/MS in Computer Science, Engineering, Finance, Economics, Statistics, or related field   
  • Self-starter experienced in IT analysis and in IT projects   leading
  • Ability to work both independently and as a part of a team
  • Great analytical skills, requirements gathering and solution designing
  • Formal qualification (Prince, ITIL, PMI/PBA) will be an advantage
  • Detail-orientation and quality drive, good negotiation skills
  • Extensive experience of using multiple analysis techniques in a change environment, with a mix of business, operations and technology focused projects
  • Professional level of English and MS Excel (knowledge of VBA is an advantage)
  • Experience in partnering with business and technology to drive strategic projects 
  • Excellent organizational, written and communication skills 
  • Decision making and problem solving ability
  • Strong understanding of banking or finance (products & services), preferably of core systems, business, and processes

  The offer:

  You’ll join Systems Management and New Initiatives Team, where we translate business needs to operational and software requirements and then we verify their validity and priority.
   
  What you’ll be doing:
   
  Cooperate with multiple stakeholders in alignment with the target picture to enable sustainable solutions
  • Elicit requirements (functional and non-functional) by cooperating with different stakeholders
  • Secure requirements traceability during smooth end-to-end development
  • Be responsible for requirements documentation and quality improvement
  • Cooperation with system providers and coordination of Key Users activities at analysis, development, tests phase
  Responsibilities:
  • Business and Application Support. Analyses business processes, needs and problems, to gain understanding the business context of own work; Autonomously performs information gathering activities to elicit business and functional requirements for moderately complex subject areas; Leads user workshops and user meetings; Ability to create systematic and consistent requirements specifications in both technical and user friendly language; Assures document kept up-to-date; Complex management of requirements (business and functional specifications, including business process mapping, data modelling and costs analysis); Research, review and analyze effectiveness and efficiency of existing requirements – gathering processes and develop strategies for enhancing or further impact of the process. Prototypes new IT solutions for the purpose of enhancing business process, operations and information process flow.
  • Project Management. Collaborates with Business Project Managers to determine project scope and vision, Identifies stakeholder objectives on operational management level, during requirements gathering activities; Assures support (for all parties involved) to the data gathering activities and requirements defined; Leadership of Supply of IT projects through whole lifecycle – monitors, consolidates and prioritizes changes of moderately complexity - depending on project setup - and measures the impact on agreed upon business objectives and scoping; Supplies timely and good quality project deliverables – provides appropriate, comprehensive and timely reporting of own work and early escalation of any issue that may impact on the quality or delivery timescales; Manages delivery & development of project team members.
  • Business Relationship. Be the IT representative by joining the Local Management Meetings; Establish a strong partnership between IT and Business.
  • External Partners Relationship. Ensure all external partners providing IT services are compliant with the local markets principles and regulations; Provide timely and adequate feedback for Local IT Team for the Budget/Plan regarding External Partners fees and contracts.
  We offer:
  • Job in international environments
  • Modern office building
  • B2B contract
   

  Udzielam zgody FCA-Group Bank Polska S.A., na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, na potrzeby przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na stanowiska zbliżone do aplikowanego.

  1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest FCA-Group Bank Polska S.A. (Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa).
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w FCA-Group Bank Polska S.A. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy),
  • wykorzystywania złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)
  1. Odbiorcami danych osobowych kandydatów do pracy będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacji, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  2. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane:
  • do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko,
  • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do momentu wycofania tej zgody, nie dłużej niż rok od momentu wyrażenia zgody.
  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  1. Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata do pracy z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.