Business Analyst

 • Warszawa, mazowieckie
 • 17 Stycznia 45D, 02-146 Warszawa, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 27.08.2019
 • Ważna jeszcze 10 dni (do 26.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  WANT TO WORK AT THE LARGEST LOGISTICS COMPANY IN THE WORLD?

  We are currently looking for people for the position:
  Business Analyst
  Miejsce pracy: Warszawa

  Main responsibilities:

  • Analysis of logistics requirements originating from business and customers as part of projects,
  • Influencing business into best solution and “sell” this solution, taking into account available IT products and solutions,
  • In the event of not having business requirements and processes (up to the level required), improve or even create these requirements and processes together with business and/or customer representatives,
  • Translation of the analysis into efficient and effective solutions within the constraints given by the available standard application functionalities,
  • Understanding opportunities and limitation of given IT systems and ensure proposed business solution will be adherent to the given standards,
  • Give guidance to technical team and business for activities in implementation phase of project and be the demand party for participate in the technical team if required.

  Requirements:

  • Minimum 2 years project delivery experience,
  • Experience with the setup of logistics processes and related applications (will be an advantage),
  • Good knowledge of and insight at WMS applications and integration systems,
  • Ability to translate business needs and issues into working and efficient process requirements,
  • Excellent analytical skills,
  • Fluency in spoken and written English (C1),
  • Ability to maintain clear and reliable translation between operational language and technical language (IT) and work in strong coordination with the Application Consultants,
  • At least basic knowledge of logistics processes.

  We offer

  • Stable Employment – employment contract
  • Real opportunnities for development
  • Medical care Medicover
  • Co-funded life insurance
  • Co-funded sport card Multisport
  • Co-funded vacation
  • Co-funded sport events

  Join our team and work with passionate people!

   

  DHL Supply Chain is the world's leading supplier of contract logistics. The company has been operating on the Polish market since 2002, employing over 3,000 people. The company manages over 20 locations with a total area of ​​over 500 thousand. m2.

  Those interested please send your application by clicking the apply button.
  Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
  dotycząca przetwarzania danych osobowych
   
  Treść informacyjna
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:
  • DHL funkcjonuje w ramach kilku podmiotów prawnych, w związku z powyższym administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DHL Exel Supply Chain (Poland) Sp. z o.o., albo DHL Exel Supply Chain Trade (Poland) Sp. z o.o., albo DHL Supply Chain (Poland) Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą 02-146 Warszawa, ul. 17 stycznia 45D;
  • Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych – pod adresem: [email protected]
  • Administrator przetwarza dane na podstawie zgody, przepisu prawa, dążąc do zawarcia umowy na żądanie kandydata, oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na konieczności doboru odpowiednich kadr (art. 6 ust. 1 lit a,b,c,f RODO) w celach rekrutacyjnych
  • Udzieloną zgodę można w każdym czasie odwołać.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia prowadzonej rekrutacji nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy od dnia przesłania CV;
  • Za Pani/Pana zgodą w okresie 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora;
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  • Odbiorcami danych osobowych poza Administratorem są portale z ogłoszeniami o pracę oraz firmy rekrutacyjne, w tym dostęp do danych mają pozostałe podmioty z grupy DHL wymienione we wstępie;
  • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne jednak niepodanie danych do kontaktu uniemożliwi udział w rekrutacji.
  Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dołączenie klauzuli następującej treści:
  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji DHL Exel Supply Chain (Poland) Sp. z o.o., DHL Exel Supply Chain Trade (Poland) Sp. z o.o., DHL Supply Chain (Poland) Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą 02-146 Warszawa, ul. 17 stycznia 45D.