Oferta pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sperasoft Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Na Kozłówce 27, 30-664 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000547960, NIP: 6793108964, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu tej i przyszłych rekrutacji; przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych w procesie rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 1 roku od wyrażenia zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celu; skutkiem odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji, przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected]

Business Controller

Keywords StudiosAbout the company

 • Murckowska 18B, Katowice
  Katowice, Silesian
 • Valid for 16 days
  until: 09 Jul 2021
 • Remote recruitment
 • contract of employment
 • full-time
 • senior specialist (Senior)

Keywords Studios

Murckowska 18B

Katowice

Your responsibilities

1. Finance Business Partnering

⦁ Active decision-making support.

⦁ Support business development processes and provide consultation on all new accounts (commercial finance, pricing).

⦁ Collaborate closely with business owners to collect and validate relevant data.

⦁ Challenger of the Business (revenue & costs) – deep dive into the numbers.

2. Reporting / Finance Operations

⦁ Creation of Monthly Management Report.

⦁ Production reports of profit by studio, by product (within service lines) and by project.

⦁ Provide reports and variance analysis for our businesses on a timely basis.

⦁ Manage all policies and ensure compliance with corporate guidelines.

⦁ Analyze business processes and develop cost saving controls (stop or change project approach).

⦁ Support in creation of Dashboard.

⦁ Standardize & harmonize processes across all locations.

3. Scorekeeper (Budgeting / Forecasting)

⦁ Forecast and real-time analysis.

⦁ Prepare & coordinate financial budget.

⦁ Taking part around transformation of processes, guidance, business set-up, data flow, reporting.

Our requirements

 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting, or similar area.

 • Working experience of minimum 4 to 6 years in controlling/reporting, or similar area (finance).

 • Good written and verbal communication skills in English and Polish.

 • Advanced analytical and financial modelling skills (Excel).

 • Ability to set priorities and manage time efficiently.

 • Willingness to act pro-actively by identifying opportunities and anticipate changes.

 • Experience in dashboards creation using Power BI/QlikView (or similar) will be an asset.

What we offer

 • Work on interesting projects.

 • Possibility to grow within the gaming industry.

 • Benefits package - private medical care & MultiSport card.

 • Free beverages & fresh fruits.

 • Free parking spot.

 • Friendly atmosphere.

 • Chill-out zone with video games.

 • Referral program.

 • Company parties.

 • The casual and fun work environment.

 • Pleasant location in the business area “Green Park”.*

 • Benefits

 • sharing the costs of sports activities

 • private medical care

 • fruits

 • integration events

 • no dress code

 • video games at work

 • coffee / tea

 • drinks

 • parking space for employees

 • leisure zone

 • employee referral program

 • relocation package

Keywords Studios

Keywords Studios Group is a global service provider for game developers. At Keywords, we are using our passion for games, technology and media to create a global services platform for video games and beyond. We aim to become the “go-to” provider of technical services. We have created a unique platform supporting game industry worldwide. We are operating from 50+ Studios located across 4 continents and 21 countries.

We are proud to support industry leaders around the world. Do you know: Ubisoft, EA, Bandai Namco or Square Enix?

On top of Localization QA, Keywords offers 6 other service lines: Art Services, Engineering, Audio Services, Functionality QA, Localization and Player Support.

Scroll to the company’s profile

*Due to the recent developments regarding COVID-19, successful candidates will be offered to work from home whenever possible until the situation is over. Afterwards, the job will be performed from our Katowice office.