Ta oferta pracy jest nieaktualna od 3 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Business Development Leader

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 2019-01-21

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  The Raiffeisen Group is one of the leading Banking groups in Central and Eastern Europe. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce - Polish Branch of RBI, established as a result of the transformation of Raiffeisen Bank Polska S.A., mainly deals with the servicing of foreign currency mortgage loans.


  Currently, we are looking for a new person to join us in the newly-built development center in Poland:

  BUSINESS DEVELOPMENT LEADER
  Miejsce pracy: Warszawa
  Numer referencyjny: UX/2019/01

  Your work

  As business development leader you will be responsible for:

  • cooperation with head office business management team in terms of strategy development and implementation, senior management communication
  • designing, production and implementation of digital services and products based on agile methods and in close cooperation with network banks
  • accompanying the Warsaw team from product concept through launch to overall success
  • cooperation with head office business management team and dedicated resources from network banks during the projects planning, development and launch
  • designing and implementing business transformation projects and group policies
  • acting as a manager / mentor for elevator lab candidates and innovation garden
  • benchmarking and analyzing market trends, and recommending areas for product development
  • presenting new products features and benefits to internal groups and network banks

  Your assets

  • 7+ years’ experience working in a product management / project management functions
  • 5+ years’ experience in managerial positions
  • experience in banking sector or capital markets
  • knowledge of capital markets products, payments, PSD2
  • proven experience working in Agile/Scrum
  • understanding of online applications usability
  • commercial acumen, demonstrating a strong, creative analytical approach with attention to detail and the ability to articulate thoughts & solutions in a logical manner
  • understanding of the usability of online applications
  • excellent command of English

  Your gain


  Perks of being a part of the team:

  • take part in international projects shaping a global, award-winning brand
  • learn from top industry experts (both from inside and outside the company)
  • demonstrate your skills, experience and insights
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  aplikuj
  Klauzula obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)
  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce („Bank”) z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 78.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z:
  - wykonywaniem czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacji i wnioskiem o zatrudnienie w Banku lub innej spółce z siedzibą w Polsce albo za granicą, wchodzącej w skład grupy kapitałowej do której należy Bank (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  - przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f.
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  - spółki z grupy kapitałowej Banku. Szczegółowy wykaz dotyczący tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku (www.rbinternational.com),
  - podmioty świadczące usługi na rzecz Banku w zakresie wykorzystywanej infrastruktury IT, w tym dostarczające elementy infrastruktury IT,
  - firma medyczna współpracująca z Bankiem w zakresie wykonywania wstępnych badań lekarskich.
  Bank przekazuje Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z korzystaniem z infrastruktury IT. Dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich, wyłącznie na podstawie Standardowych Klauzul Umownych wydanych przez Komisję Europejską.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  - 2 lat licząc od daty ostatniej zmiany w profilu kandydata – dotyczy danych osób, które nie zostały w Banku zatrudnione ale wyraziły zgodę na wykorzystanie ich danych w przyszłych rekrutacjach,
  - do zakończenia rekrutacji w związku z którą kandydat aplikował do Banku – dotyczy danych osób, które nie zostały w Banku zatrudnione i nie wyraziły zgody na wykorzystanie ich danych w przyszłych rekrutacjach,
  - przez okres 5 lat od daty ostatniej zmiany w profilu kandydata, dotyczy danych osób zatrudnionych w Banku po pomyślnym zakończeniu procesu rekrutacji
  Jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo kandydata w dalszych procesach rekrutacyjnych.
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) , przenoszenia danych (art. 20 RODO).
  W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Bank przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
  Wszelkie wątpliwości lub zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, możesz kierować do powołanego przez nas Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres:
  Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
  Inspektor Ochrony Danych
  ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa