Ta oferta pracy jest nieaktualna od 11 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Business Development Manager (Central Europe North)

 • śląskie
 • Kierownik
 • 06.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  In an environment of ever increasing globalization we provide professional services in 80+ countries to help our clients operate across borders. Whether entering a new market or driving in country growth we ensure they stay focused on their core business, taking the stress away from their accounting, legal and HR responsibilities.
   
  We are embarking on an ambitious growth plan which will be achieved through strong organic growth, the entrance to new markets and completion of acquisitions. This provides a truly dynamic work environment to build a successful career and see a tangible impact from the work that you complete
   
  Currently we are looking for results-oriented and highly skilled person for a position of:
  Business Development Manager (Central Europe North)
  The Business Development Manager is responsible for building a pipeline of sustainable new and upsell/cross-sell opportunities with specific focus on TMF Central Europe North (Poland, Czech, Slovakia & Ukraine), but also TMF Global.
   
   
  This individual will develop and maintain a network of prospects, and translate those prospects into clients, while also upselling and cross selling to an existing client portfolio. The commercial focus of role is the to bring in new business for TMF Group’s portfolio of services, including HR & Payroll; Corporate Secretarial; Accounting & Tax; and Trust and Corporate Services.

   

  Key Responsibilities:

  • Selling TMF services and managing the whole cycle of selling process in assigned region
  • Meeting and exceeding individual sales targets to support TMF growth at local and regional level
  • Developing very good business relations with our prospects and customers, understand their current processes, needs and preparing high quality responses, service solutions and efficient pricing proposals
  • Identify and optimize sales opportunities, using knowledge of the market and competitors, as well as TMF’s unique selling propositions and differentiators.
  • Manage the contact to contract sales process efficiently and effectively, with transparency

   

  Key Requirements:

  • Long-time experience in B2B sales, ideally – payroll/HR/accounting/financial BPO services
  • Higher education, preferably in finance, economy, law, or a related field
  • Excellent English written and verbal communication skills
  • Mature and charismatic personality, self-confident and able to ensure confidence and trust to top management and decision makers audience
  • Able to “solution sell” where the ability to listen to the clients and understand what they really need is more important than a hard sell
  • Excellent presentation and negotiation skills, capability to develop winning sales strategies in order to achieve individual goals and sales targets
  • Strongly committed to entrusted activities, ability to take initiative, plan and organize own work and coordinate working relationships with colleagues and other parties
  • Good sense of responsibility and customer care
  • Opened to regular travels across the region

   

  Working at TMF Group offers:

  • Learning opportunities: you will work with highly experienced colleagues who are ready to share their knowledge, and will receive the opportunity to work on diverse and complex client requests. You will also be able to apply for and be supported for training
  • Value-driven work environment: you can expect integrity and respect from all your colleagues and your leadership team
  • Teamwork: an environment where we learn from our mistakes and work together to improve our processes continuously. A no-blame culture where teamwork is important, valued and lived daily
  • Ambition: we are a growing company in which we constantly look for the next opportunity and where all ideas are welcome
  Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy), zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym, przez TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Pl. Piłsudskiego 1, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.
  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV następującej zgody:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Pl. Piłsudskiego 1”
  Masz prawo do cofnięcia każdej z powyżej udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.

  Jednocześnie informujemy, iż:

  1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), Pl. Piłsudskiego 1, telefon: 22 456 45 00, e-mail: [email protected], strona internetowa: www.tmfgroup.com (dalej: „my”).
  2. Cel i podstawa przetwarzania: Twoje dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), w ramach realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, a w przypadku podania przez Ciebie szerszego zakresu danych na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  3. Odbiorcy danych: Odbiorcą podanych przez Ciebie danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (podmioty  świadczące usługi IT, serwisowe, administracyjne.), podmioty należące do grupy kapitałowej TMF Group. Pełna lista Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TMF Group znajduje się na stronie internetowej www.tmfgroup.com.
  4. Przekazywanie danych poza EOG: Podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej TMF Group z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub wiazących reguł korporacyjnych, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych oraz wiażących reguł korporacyjnych może być uzyskana od Administratora. Masz prawo do otrzymania kopii jakiejkolwiek dokumentacji przedstawiającej należyte zabezpieczenia, które zostały wdrożone, składając wniosek na adres podany powyżej.
  5. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia ich uzyskania przez Administratora.
  6. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Twoje dane będą przetwarzane na podstawie zgody, masz również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować korzystając z danych kontaktowych wskazanych powyżej.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych na adres mailowy [email protected] lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.tmfgroup.com.

  W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  1. Dobrowolność podania danych: Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.