Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Business Development Manager Eastern Europe – Sales Infrastructure Solutions and Projects

Imerys Administrative Germany GmbH

 • zachodniopomorskie

  zachodniopomorskie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • menedżer
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • Opracowanie i przegląd budżetu, planów sprzedaży i prognoz w oparciu o cele.

 • Realizacja planów handlowych opracowanych dla 5 kluczowych segmentów (kanalizacja, przemysł ciężki, górnictwo, podziemne roboty ziemne, drogi i chodniki) w ramach rozwiązań dotyczących infrastruktury

 • Koordynowanie oceny efektywności strategii sprzedaży i rozwoju, w tym zapewnienie odpowiednich analiz i planów działania

 • Stosowanie procedur biznesowych odpowiednich dla istniejącej bazy klientów lub wykraczających poza nie, zgodnie z oczekiwaniami

 • Identyfikacja możliwości wzrostu lub rozwoju sprzedaży, opracowanie i wdrożenie odpowiednich strategii (takich jak budowa sieci dystrybucji) w celu wykorzystania tych możliwości

 • Negocjowanie umów z klientami lub potencjalnymi pośrednikami i agentami

 • Zapewnienie prezentacji technicznych, prób na miejscu i projektów rozwojowych

 • Utrzymywanie i zarządzanie informacjami rynkowymi za pomocą narzędzia CRM Salesforce

 • Reprezentowanie Imerys przed odpowiednimi stowarzyszeniami branżowymi (np. w zakresie inżynierii lądowej, budowy tuneli, kanalizacji itp.)

Nasze wymagania

 • Ukończona uczelnia wyższa, tytuł licencjata lub magistra inżyniera budownictwa lub równoważny

 • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów dla sektora budowlanego i infrastrukturalnego lub w sprzedaży dla sektora publicznego i prywatnego w zakresie inżynierii lądowej, betonu towarowego i budownictwa

 • Udokumentowane doświadczenie w sprzedaży i zarządzaniu klientami w segmencie rynku infrastruktury

 • Wyraźne zdolności analityczne, umiejętność rozwiązywania problemów, doskonałe umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne

 • Zdolność do znajdowania w sobie motywacji podczas długich cykli sprzedażowych, typowych w branży projektowej.

 • Samodzielność, niezależność, zainteresowanie wyzwaniami, mentalność przedsiębiorcy.

 • Mile widziane umiejętności posługiwania się Salesforce, SAP i Google Workspace

 • Konieczna bardzo dobra znajomość języka angielskiego ze względu na międzynarodowy charakter sieci

 • Gotowość do odbywania podroży służbowych (50% czasu pracy)

To oferujemy

Oprócz samodzielnych zadań i wyzwań w zorientowanym na wzrost, ekonomicznie stabilnym środowisku korporacyjnym, stanowisko to oferuje również możliwości rozwoju i szkolenia z długoterminowymi perspektywami na skalę międzynarodową.

Opis stanowiska pracy

Kierowanie rozwojem przedsiębiorstwa i rynku w zakresie infrastruktury w środowisku projektów biznesowych, z dążeniem do wzrostu przychodów i zysków w oparciu o wyzwania warunków rynkowych.

Oprócz odpowiedzialności za rozwój biznesu, będziesz również aktywnie dbał o bazę klientów, w szczególności w Polsce, Czechach i na Węgrzech.

Współpraca z szerokim gronem interesariuszy, w tym z publicznymi i częściowo publicznymi instytucjami (np. miasta, gminy, przedsiębiorstwa wodne i energetyczne) oraz prywatnymi firmami z sektorów takich jak ropa naftowa, gaz, budowa tuneli, budowa dróg, a także z inżynierami konsultantami.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z CV w języku angielskim.

Imerys Administrative Germany GmbH

IMERYS jest pracodawcą działającym w oparciu o zasadę równych szans. Cenimy różnorodność. Nasza polityka obejmuje zakaz dyskryminacji jakiegokolwiek pracownika czy kandydata na podstawie rasy, koloru skóry, religii, płci, pochodzenia narodowego, wieku, stanu cywilnego, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, niepełnosprawności lub jakiegokolwiek innego statusu.

Przewiń do profilu firmy