Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” oznaczają, że możesz zaaplikować jednym klinięciem. „Aplikuj szybko” korzysta z dokumentów oraz treści wiadomości do pracodawcy używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Możesz je zmienić, klikając przycisk „Edytuj”.

Business Development Manager – Rozwój Sprzedaży Produktów Diagnostycznych

BLIRT S.A.O firmie

BLIRT S.A.

3

Gdańsk

BLIRT S.A. jest polską firmą badawczo-rozwojową, poszukującą rozwiązań w zakresie innowacyjnej biotechnologii. Wykorzystując potencjał naukowy pracowników, synergię różnych dziedzin nauki i nowoczesne zaplecze techniczne, BLIRT oferuje szeroką gamę produktów w zakresie biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej, głównie do badań naukowych, w szczególności enzymy i białka, zestawy do izolacji materiału genetycznego, odczynniki do PCR. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER – ROZWÓJ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DIAGNOSTYCZNYCH

Kogo szukamy?

Osoby doświadczonej w sprzedaży i promocji produktów medycznych, diagnostycznych lub z branży Life Science, biegle posługującej się językiem angielskim.

Opis stanowiska:

Do obowiązków Business Development Managera będzie należało budowanie relacji biznesowych z pozyskanymi klientami na rynku krajowym i zagranicznym, wsparcie produktowe oraz czynny udział w tworzeniu strategii marketingowych.

Efektywna realizacja wymienionych powyżej zadań wymaga:

 • Wykształcenia wyższego z zakresu diagnostyki, biotechnologii, farmacji, medycyny lub pokrewne,
 • Minimum 3 lat doświadczenia w sprzedaży lub marketingu w branży medycznej lub pokrewnej,
 • Komunikatywnej oraz technicznej znajomości języka angielskiego na poziomie C1 lub C2,
 • Doświadczenia w tworzeniu strategii marketingowej dotyczącej produktu i nadzorowanie realizowanych działań,
 • Umiejętności budowania i podtrzymywania relacji klientem,
 • Bardzo dobrej organizacji pracy,
 • Nastawienia na osiąganie wyznaczonych celów oraz silnej motywacji do pracy,
 • Gotowości do zagranicznych podróży służbowych,
 • Znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem.

W zamian oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Motywacyjny system wynagrodzeń powiązany z wynikami pracy,
 • Dofinansowanie do kart multisport,
 • Fundusz socjalny,
 • Prywatna opieka zdrowotna,
 • Niezbędne narzędzia pracy.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV klikając przycisk:

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami i nie zwracamy nadesłanych ofert.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez BLIRT S.A. zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BLIRT S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365053, (dalej: "Spółka").
2. Dane kontaktowe Spółki: tel.: +48 58 739 61 50, fax: +48 58 739 61 51, adres e-mail [email protected]

 • Spółka przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie prawna art. 22 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych.

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
6. Odbiorcami danych osobowych będą:

 • a. pracownicy oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu
7. Przysługuje Pani/Panu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy