Planet Pay

Business Development Manager – Terminale Płatnicze

Planet PayO firmie

Planet Pay

Jutrzenki 139

Warszawa

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER– TERMINALE PŁATNICZE
Miejsce pracy: Warszawa

Planet Pay sp. z o.o. jest podmiotem wchodzącym w skład Grupy ITCARD, która tworzy jedną z największych i najszybciej rozwijających się sieci płatności bezgotówkowych w Polsce. Planet Pay sp. z o.o. posiadająca status krajowej instytucji płatniczej, w związku z rozwojem nowych produktów i usług, poszukuje ambitnej, gotowej na wyzwania osoby na stanowisko:

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
– TERMINALE PŁATNICZE

linia

Do zadań stanowiska należą w szczególności:

 • Realizowanie planu biznesowego i strategii rozwoju produktu w obszarze terminali płatniczych.
 • Opracowywanie strategii sprzedażowej, marketingowej i komunikacyjnej produktu.
 • Pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie bieżącej współpracy biznesowej z kluczowymi klientami.
 • Bieżąca współpraca z klientami w celu stałego podnoszenia przychodowości z produktu.
 • Podejmowanie działań prowadzących do podniesienia poziomu sprzedaży.
 • Badania rynku, monitoring konkurencji, badanie satysfakcji kontrahentów i klientów.
 • Zapewnienie konkurencyjności oferty na rynku i wsparcie akcji sprzedażowych, w tym przygotowywanie analiz o sytuacji rynkowej i trendach na rynku.
 • Wspieranie działań sieci sprzedaży mających na celu realizację celów sprzedażowych, w tym prowadzenie szkoleń produktowych,
 • Współpraca w zakresie prowadzonych działań marketingowych (kampanie reklamowe, materiały informacyjne),
 • Reprezentowanie interesów firmy w trakcie spotkań z klientami.
 • Zarządzanie procesami wdrożeniowymi produktów dla klienta.
 • Przygotowywanie oferty produktowej indywidualnie dopasowanej do potrzeb klientów.
 • Aktywny udział w spotkaniach biznesowych i operacyjnych w ramach rozwoju i wdrażania produktu.
 • Podejmowanie współpracy z jednostkami w ramach Grupy Kapitałowej ITCARD.
linia

Oczekiwania od osób aplikujących:

 • Kilkuletnie doświadczenie w zakresie rozwoju biznesu,
 • Umiejętności:
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • bardzo dobra znajomość MS Office,
  • praca pod presją czasu.
 • Kompetencje osobiste:
  • samodzielność i dokładność w działaniu,
  • orientacja na biznes,
  • kreatywność i zaangażowanie,
  • doskonała organizacja pracy.
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Mile widziana znajomość branży płatniczej.
linia

Nasza oferta:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • wysokiej jakości narzędzia do pracy,
 • pakiet benefitów (karta Multisport, ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna),
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość pracy zdalnej,
 • przyjazna atmosfera pracy.
linia
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem BDM POS.

Planet Pay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02‑231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000427567, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6793083313, REGON 122603652, kapitał zakładowy w wysokości 9.676.750,00 zł, zwana dalej „Planet Pay”, jako administrator danych będzie przetwarzała Państwa dane osobowe podane w kwestionariuszu dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji. Informujemy, że podanie danych osobowych, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte. W przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do ich przeprowadzenia lub do czasu odwołania tej zgody.

W celu związanym z prowadzeniem rekrutacji Planet Pay może przekazać Państwa dane osobowe podmiotom, którym powierzył przetwarzanie tych danych na postawie zawartej umowy, m.in. IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, świadczącej usługi na rzecz Planet Pay.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Państwa danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne ich usunięcie. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Planet Pay pod adresem: [email protected]

W przypadku podania szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza, Planet Pay będzie przetwarzał takie informacje tylko w sytuacji, gdy wyrażą Państwo na to zgodę, w stosunku do której przysługuje prawo jej odwołania w dowolnym momencie.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem [email protected]

Planet Pay sp. z o.o. jest podmiotem wchodzącym w skład Grupy ITCARD, która tworzy jedną z największych i najszybciej rozwijających się sieci płatności bezgotówkowych w Polsce. Planet Pay sp. z o.o. posiadająca status krajowej instytucji płatniczej, w związku z rozwojem nowych produktów i usług, poszukuje ambitnej, gotowej na wyzwania osoby na stanowisko:

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
– TERMINALE PŁATNICZE

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER– TERMINALE PŁATNICZE

Do zadań stanowiska należą w szczególności:

 • Realizowanie planu biznesowego i strategii rozwoju produktu w obszarze terminali płatniczych.
 • Opracowywanie strategii sprzedażowej, marketingowej i komunikacyjnej produktu.
 • Pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie bieżącej współpracy biznesowej z kluczowymi klientami.
 • Bieżąca współpraca z klientami w celu stałego podnoszenia przychodowości z produktu.
 • Podejmowanie działań prowadzących do podniesienia poziomu sprzedaży.
 • Badania rynku, monitoring konkurencji, badanie satysfakcji kontrahentów i klientów.
 • Zapewnienie konkurencyjności oferty na rynku i wsparcie akcji sprzedażowych, w tym przygotowywanie analiz o sytuacji rynkowej i trendach na rynku.
 • Wspieranie działań sieci sprzedaży mających na celu realizację celów sprzedażowych, w tym prowadzenie szkoleń produktowych,
 • Współpraca w zakresie prowadzonych działań marketingowych (kampanie reklamowe, materiały informacyjne),
 • Reprezentowanie interesów firmy w trakcie spotkań z klientami.
 • Zarządzanie procesami wdrożeniowymi produktów dla klienta.
 • Przygotowywanie oferty produktowej indywidualnie dopasowanej do potrzeb klientów.
 • Aktywny udział w spotkaniach biznesowych i operacyjnych w ramach rozwoju i wdrażania produktu.
 • Podejmowanie współpracy z jednostkami w ramach Grupy Kapitałowej ITCARD.

Oczekiwania od osób aplikujących:

 • Kilkuletnie doświadczenie w zakresie rozwoju biznesu,
 • Umiejętności:
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • bardzo dobra znajomość MS Office,
  • praca pod presją czasu.
 • Kompetencje osobiste:
  • samodzielność i dokładność w działaniu,
  • orientacja na biznes,
  • kreatywność i zaangażowanie,
  • doskonała organizacja pracy.
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Mile widziana znajomość branży płatniczej.

Nasza oferta:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • wysokiej jakości narzędzia do pracy,
 • pakiet benefitów (karta Multisport, ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna),
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość pracy zdalnej,
 • przyjazna atmosfera pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z dopiskiem BDM POS.

Planet Pay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02‑231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000427567, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6793083313, REGON 122603652, kapitał zakładowy w wysokości 9.676.750,00 zł, zwana dalej „Planet Pay”, jako administrator danych będzie przetwarzała Państwa dane osobowe podane w kwestionariuszu dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji. Informujemy, że podanie danych osobowych, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte. W przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do ich przeprowadzenia lub do czasu odwołania tej zgody.

W celu związanym z prowadzeniem rekrutacji Planet Pay może przekazać Państwa dane osobowe podmiotom, którym powierzył przetwarzanie tych danych na postawie zawartej umowy, m.in. IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, świadczącej usługi na rzecz Planet Pay.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Państwa danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne ich usunięcie. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Planet Pay pod adresem: [email protected]

W przypadku podania szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza, Planet Pay będzie przetwarzał takie informacje tylko w sytuacji, gdy wyrażą Państwo na to zgodę, w stosunku do której przysługuje prawo jej odwołania w dowolnym momencie.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem [email protected]

Ogłoszenie archiwalne