Oferta pracy

ICAN Institue

Business Development Manager

ICAN InstitueO firmie

ICAN Institue

aleja Niepodległości 18

Warszawa

top

Masz doświadczenie w sprzedaży doradczej B2B?

Chcesz przyspieszyć rozwój kariery, dzięki dostępowi do bogatego źródła wiedzy biznesowej?

Dołącz do wygrywającego zespołu realizującego innowacyjne projekty w Polsce i na świecie!

Kim jesteśmy?

ICAN Institute działa od 1997 roku zarówno na rynku polskim jak i międzynarodowym. Pracujemy z najlepszymi i dla najlepszych firm w Polsce i na świecie. Jesteśmy kompleksową platformą edukacji menedżerskiej – z wyróżniającym się na świecie ekosystemem. Oferujemy szkolenia, doradztwo, badania, prowadzimy działalność wydawniczą i organizujemy prestiżowe konferencje z udziałem najwybitniejszych światowych autorytetów. Stawiamy mocno na nowe technologie oraz digital learning. W 2021 kontynuujemy ambitny rozwój w Polsce, CEE oraz na globalnych rynkach. Poszukujemy osoby na stanowisko Business Development Manager, która dołączy do zespołu sprzedaży korporacyjnej i będzie odpowiedzialna za sprzedaż i obsługę klientów strategicznych.

Business Development Manager
Miejsce pracy: Warszawa

Jesteś idealnym kandydatem, jeśli:

 • W swojej dotychczasowej karierze zajmowałeś się pozyskiwaniem i utrzymywaniem kluczowych klientów w środowisku B2B (jeśli możesz, pochwal się w CV, z jakimi firmami udało Ci się zbudować takie relacje!)
 • Masz doświadczenie w sprzedaży rozwiązań, których odbiorcami są przedstawiciele najwyższej kadry zarządzającej – zarządy firm, dyrektorzy HR, sprzedaży i marketingu oraz innych jednostek
 • Sprawnie poruszasz się w tematach kluczowych dla funkcjonowania współczesnych organizacji - nie są Ci obce takie zagadnienia, jak: definiowane celów, identyfikacja kluczowych KPI dla organizacji i jej zarządzających, zrozumienie strategii oraz pozycji konkurencyjnej firmy
 • Cechuje Cię kreatywność i otwartość na zmiany
 • Masz umiejętność współpracy w zespole i budowania relacji z interesariuszami wewnątrz organizacji – nie jesteś „Samotnym Wilkiem”!
 • Należysz do grupy najlepszych sprzedawców (pochwal się wynikami i nagrodami za rezultaty sprzedaży!) ale ciągle masz głód sukcesu i chęć dalszego rozwoju
 • Sprzedaż konsultacyjna oparta na doradztwie jest Twoją pasją i pragniesz dalej rozwijać się w tym obszarze
 • Lubisz nowe wyzwania, nie zrażasz się niepowodzeniami, nie wahasz się zadawać pytań i potrafisz słuchać innych
 • Chcesz dalej się uczyć z najlepszych źródeł!

Na czym będzie polegała Twoja praca?

 • Na realizacji celów sprzedażowych, z uwzględnieniem rozwoju relacji z klientami i sprzedaży w długofalowej perspektywie
 • Projektowaniu i współtworzeniu z klientem unikalnych rozwiązań szkoleniowo-rozwojowych, które będą wspierały realizację jego celów biznesowych
 • Na aktywnym pozyskiwaniu nowych klientów i budowaniu partnerstw strategicznych w obszarze B2B
 • Na czynnym udziale w działaniach sprzedażowych zespołu i analizie ich efektywności
 • Na wsparciu rozwoju nowych biznesów/projektów, przy ścisłej współpracy z zespołami oraz podwykonawcami ICAN
 • Do Twoich codziennych obowiązków będą należeć również: prowadzenie prezentacji, negocjowanie warunków kontraktów, regularne raportowanie pracy w systemie CRM Salesforce

Dlaczego powinieneś pracować właśnie dla nas?

 • Jesteśmy marką premium. Daje to ogromny komfort pracy naszemu zespołowi sprzedaży, który ma pewność, że oferuje klientowi wartościowe produkty i usługi
 • Gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie: podstawę wynagrodzenia, nielimitowany system prowizyjny oraz bonusy za osiąganie celów sprzedażowych
 • Zapewniamy stałe wsparcie sprzedażowe: portfel prospektów, leady sprzedażowe, wyznaczone ścieżki sprzedażowe, szkolenia wewnętrzne i mentoring
 • Stawiamy na Twój indywidualny rozwój: weźmiesz udział w prestiżowych programach rozwojowych i konferencjach ze światowymi autorytetami zarządzania. Zyskasz dostęp do modułów szkoleniowych ICAN Business Advisor® oraz zasobów wiedzy „MIT Sloan Management Review Polska”
 • Dbamy o Twoje zdrowie: zostaniesz objęty bezpłatnym ubezpieczeniem medycznym (możesz do niego zaprosić osobę towarzyszącą lub członków rodziny)
 • Jesteśmy elastyczni co do sposobu Twojej pracy – w biurze, w domu czy gdziekolwiek indziej – wybór należy do Ciebie!

Zrób krok w stronę fantastycznej kariery: dołącz do ICAN Institute.

Nie zwlekaj: aplikuj już dziś – być może czekamy właśnie na Ciebie!

aplikuj

Klikając w przycisk „Aplikuj” w odpowiedzi na prowadzoną rekrutację wskazaną w ogłoszeniu, zgadzasz się na przetwarzanie przez ICAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (chyba że dane osobowe przetwarzane są przez ICAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia rekrutacji na innej podstawie prawnej, o czym informujemy poniżej).  

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387,tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail:[email protected].
 2. ICAN przetwarza:
 3. w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę dane osobowe wskazane w art. 22 (1) Kodeksu pracy w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na ICAN związanych z procesem rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 4. dane osobowe niewymagane przepisami prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 5. w przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe w przyszłych rekrutacjach na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 6. w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ICAN, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ICAN (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 7. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem [email protected] lub numerem telefonu 22 250 11 44.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, dane będą przechowywane przez okres 2 lat od złożenia dokumentów aplikacyjnych. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, jakie może podnosić ICAN i jakie mogą być podnoszone wobec ICAN.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 11. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy ICAN przetwarza Pani/Pana dane w prawnie uzasadnionym interesie. ICAN może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych interesów ICAN nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów lub podstawowych praw i wolności, lub istnienie podstaw do ustalania dochodzenia lub obrony roszczeń.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 13. Podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. 
 14. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz ICAN, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 15. Decyzje dotyczące przeprowadzenia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Masz doświadczenie w sprzedaży doradczej B2B?

Chcesz przyspieszyć rozwój kariery, dzięki dostępowi do bogatego źródła wiedzy biznesowej?

Dołącz do wygrywającego zespołu realizującego innowacyjne projekty w Polsce i na świecie!

Kim jesteśmy?

ICAN Institute działa od 1997 roku zarówno na rynku polskim jak i międzynarodowym. Pracujemy z najlepszymi i dla najlepszych firm w Polsce i na świecie. Jesteśmy kompleksową platformą edukacji menedżerskiej – z wyróżniającym się na świecie ekosystemem. Oferujemy szkolenia, doradztwo, badania, prowadzimy działalność wydawniczą i organizujemy prestiżowe konferencje z udziałem najwybitniejszych światowych autorytetów. Stawiamy mocno na nowe technologie oraz digital learning. W 2021 kontynuujemy ambitny rozwój w Polsce, CEE oraz na globalnych rynkach. Poszukujemy osoby na stanowisko Business Development Manager, która dołączy do zespołu sprzedaży korporacyjnej i będzie odpowiedzialna za sprzedaż i obsługę klientów strategicznych.

Business Development Manager

Jesteś idealnym kandydatem, jeśli:

 • W swojej dotychczasowej karierze zajmowałeś się pozyskiwaniem i utrzymywaniem kluczowych klientów w środowisku B2B (jeśli możesz, pochwal się w CV, z jakimi firmami udało Ci się zbudować takie relacje!)
 • Masz doświadczenie w sprzedaży rozwiązań, których odbiorcami są przedstawiciele najwyższej kadry zarządzającej – zarządy firm, dyrektorzy HR, sprzedaży i marketingu oraz innych jednostek
 • Sprawnie poruszasz się w tematach kluczowych dla funkcjonowania współczesnych organizacji - nie są Ci obce takie zagadnienia, jak: definiowane celów, identyfikacja kluczowych KPI dla organizacji i jej zarządzających, zrozumienie strategii oraz pozycji konkurencyjnej firmy
 • Cechuje Cię kreatywność i otwartość na zmiany
 • Masz umiejętność współpracy w zespole i budowania relacji z interesariuszami wewnątrz organizacji – nie jesteś „Samotnym Wilkiem”!
 • Należysz do grupy najlepszych sprzedawców (pochwal się wynikami i nagrodami za rezultaty sprzedaży!) ale ciągle masz głód sukcesu i chęć dalszego rozwoju
 • Sprzedaż konsultacyjna oparta na doradztwie jest Twoją pasją i pragniesz dalej rozwijać się w tym obszarze
 • Lubisz nowe wyzwania, nie zrażasz się niepowodzeniami, nie wahasz się zadawać pytań i potrafisz słuchać innych
 • Chcesz dalej się uczyć z najlepszych źródeł!

Na czym będzie polegała Twoja praca?

 • Na realizacji celów sprzedażowych, z uwzględnieniem rozwoju relacji z klientami i sprzedaży w długofalowej perspektywie
 • Projektowaniu i współtworzeniu z klientem unikalnych rozwiązań szkoleniowo-rozwojowych, które będą wspierały realizację jego celów biznesowych
 • Na aktywnym pozyskiwaniu nowych klientów i budowaniu partnerstw strategicznych w obszarze B2B
 • Na czynnym udziale w działaniach sprzedażowych zespołu i analizie ich efektywności
 • Na wsparciu rozwoju nowych biznesów/projektów, przy ścisłej współpracy z zespołami oraz podwykonawcami ICAN
 • Do Twoich codziennych obowiązków będą należeć również: prowadzenie prezentacji, negocjowanie warunków kontraktów, regularne raportowanie pracy w systemie CRM Salesforce

Dlaczego powinieneś pracować właśnie dla nas?

 • Jesteśmy marką premium. Daje to ogromny komfort pracy naszemu zespołowi sprzedaży, który ma pewność, że oferuje klientowi wartościowe produkty i usługi
 • Gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie: podstawę wynagrodzenia, nielimitowany system prowizyjny oraz bonusy za osiąganie celów sprzedażowych
 • Zapewniamy stałe wsparcie sprzedażowe: portfel prospektów, leady sprzedażowe, wyznaczone ścieżki sprzedażowe, szkolenia wewnętrzne i mentoring
 • Stawiamy na Twój indywidualny rozwój: weźmiesz udział w prestiżowych programach rozwojowych i konferencjach ze światowymi autorytetami zarządzania. Zyskasz dostęp do modułów szkoleniowych ICAN Business Advisor® oraz zasobów wiedzy „MIT Sloan Management Review Polska”
 • Dbamy o Twoje zdrowie: zostaniesz objęty bezpłatnym ubezpieczeniem medycznym (możesz do niego zaprosić osobę towarzyszącą lub członków rodziny)
 • Jesteśmy elastyczni co do sposobu Twojej pracy – w biurze, w domu czy gdziekolwiek indziej – wybór należy do Ciebie!

Zrób krok w stronę fantastycznej kariery: dołącz do ICAN Institute.

Nie zwlekaj: aplikuj już dziś – być może czekamy właśnie na Ciebie!

Klikając w przycisk „Aplikuj” w odpowiedzi na prowadzoną rekrutację wskazaną w ogłoszeniu, zgadzasz się na przetwarzanie przez ICAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (chyba że dane osobowe przetwarzane są przez ICAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia rekrutacji na innej podstawie prawnej, o czym informujemy poniżej).  

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387,tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail:[email protected].
 2. ICAN przetwarza:
 3. w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę dane osobowe wskazane w art. 22 (1) Kodeksu pracy w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na ICAN związanych z procesem rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 4. dane osobowe niewymagane przepisami prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 5. w przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe w przyszłych rekrutacjach na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 6. w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ICAN, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ICAN (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 7. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem [email protected] lub numerem telefonu 22 250 11 44.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, dane będą przechowywane przez okres 2 lat od złożenia dokumentów aplikacyjnych. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, jakie może podnosić ICAN i jakie mogą być podnoszone wobec ICAN.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 11. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy ICAN przetwarza Pani/Pana dane w prawnie uzasadnionym interesie. ICAN może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych interesów ICAN nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów lub podstawowych praw i wolności, lub istnienie podstaw do ustalania dochodzenia lub obrony roszczeń.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 13. Podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. 
 14. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz ICAN, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 15. Decyzje dotyczące przeprowadzenia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Ogłoszenie archiwalne