Oferta pracy

Location: Poland
Jednocześnie informujemy, iż:
 1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), Pl. Piłsudskiego 1, telefon: 22 456 45 00, e-mail: [email protected], strona internetowa: www.tmfgroup.com (dalej: „my”).
 2. Cel i podstawa przetwarzania: Twoje dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), w ramach realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, a w przypadku podania przez Ciebie szerszego zakresu danych na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. Odbiorcy danych: Odbiorcą podanych przez Ciebie danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (podmioty świadczące usługi IT, serwisowe, administracyjne.), podmioty należące do grupy kapitałowej TMF Group. Pełna lista Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TMF Group znajduje się na stronie internetowej www.tmfgroup.com.
 4. Przekazywanie danych poza EOG: Podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej TMF Group z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub wiazących reguł korporacyjnych, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych oraz wiażących reguł korporacyjnych może być uzyskana od Administratora. Masz prawo do otrzymania kopii jakiejkolwiek dokumentacji przedstawiającej należyte zabezpieczenia, które zostały wdrożone, składając wniosek na adres podany powyżej.
 5. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia ich uzyskania przez Administratora.
 6. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Twoje dane będą przetwarzane na podstawie zgody, masz również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować korzystając z danych kontaktowych wskazanych powyżej.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych na adres mailowy [email protected] lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.tmfgroup.com.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dobrowolność podania danych: Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.
TMF Group

Business Systems Analyst (Investran)

TMF GroupO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • łódzkie

 • Ważna 13 godzin
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
In an environment of ever increasing globalization we provide professional services in 80+ countries to help our clients operate across borders. Whether entering a new market or driving in country growth we ensure they stay focused on their core business, taking the stress away from their accounting, legal and HR responsibilities.
 
We are embarking on an ambitious growth plan which will be achieved through strong organic growth, the entrance to new markets and completion of acquisitions. This provides a truly dynamic work environment to build a successful career and see a tangible impact from the work that you complete
 
We are currently looking for a highly-skilled and dynamic person for a position of:
BUSINESS SYSTEMS ANALYST (INVESTRAN)
Location: Poland

Key responsibilities:

 • Part of a geographically diverse team that provides day to day support of Investran and other specialist fund systems to TMF’s staff and external clients.
 • Provide technical expertise in evaluating the requirements, creating technical design documents and creating prototype solutions
 • Provide second line support for Investran and other core business applications, conducting technical investigations relating to errors, queries and system development
 • Assist in the administration and governance of system development strategies
 • Provide expertise in database analysis and design, query building, user interface design, and integration with other software
 • Part of a global, virtual, support team that collaborates to deliver a consistent service to end users irrespective of their location or time-zone.
 • Application development across the Fund Services core applications, implementing new features, upgrades and patches. Comfortable working across a wide range of cultures and time zones.
 • Participate in the standardised use of fund systems across TMF’s global offices. Drive the adoption of consistent usage of IT platforms to ensure that global clients receive the same service offering irrespective of location.

Key requirements

 • Minimum 5 years’ of relevant experience
 • Keen interest in technology and driving digital change
 • Fluent in both written and spoken English
 • Knowledge and experience as a Business Systems Analyst gained within a business environment, preferably within Private Equity or Financial Services.
 • Supporting Global applications
 • Application architecture
 • Application development in C#.net or VB.net
 • Data Integration tools such as Alteryx, SSIS
 • SQL Server, TSQL and database design
 • Knowledge and experience of the Microsoft Azure stack, IaaS/PaaS including and DR / Security considerations
 • Report Writing tools such as SSRS, Business Objects / Crystal Reports, Tableau, PowerBI
 • IIS
 • Experience of Private Equity systems (Investran, eFront), industry leading Real Asset systems (Yardi) is preferable, but not essential.
 • Experience of formal change management, including requirements elicitation, specification documentation, project co-ordination & planning
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Should be able to recommend and implement best practices for code reuse, better scalability, performance and availability
 • System Integrations via API

Working at TMF Group offers:

 • Stable employment in a company operating in a global multi-cultural environment
 • Exposure to multi-jurisdictional professional practices
 • Private medical care, sport’s benefit system, life insurance
 • Semi-Flexible working hours
 • English lessons carried out in the office
 • Attractive location in the city center
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy), zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym, przez TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Pl. Piłsudskiego 1, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.
 
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV następującej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Pl. Piłsudskiego 1”
 
Masz prawo do cofnięcia każdej z powyżej udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.
In an environment of ever increasing globalization we provide professional services in 80+ countries to help our clients operate across borders. Whether entering a new market or driving in country growth we ensure they stay focused on their core business, taking the stress away from their accounting, legal and HR responsibilities.
 
We are embarking on an ambitious growth plan which will be achieved through strong organic growth, the entrance to new markets and completion of acquisitions. This provides a truly dynamic work environment to build a successful career and see a tangible impact from the work that you complete
 
We are currently looking for a highly-skilled and dynamic person for a position of:
BUSINESS SYSTEMS ANALYST (INVESTRAN)Numer ref.: Location: Poland

Key responsibilities:

 • Part of a geographically diverse team that provides day to day support of Investran and other specialist fund systems to TMF’s staff and external clients.
 • Provide technical expertise in evaluating the requirements, creating technical design documents and creating prototype solutions
 • Provide second line support for Investran and other core business applications, conducting technical investigations relating to errors, queries and system development
 • Assist in the administration and governance of system development strategies
 • Provide expertise in database analysis and design, query building, user interface design, and integration with other software
 • Part of a global, virtual, support team that collaborates to deliver a consistent service to end users irrespective of their location or time-zone.
 • Application development across the Fund Services core applications, implementing new features, upgrades and patches. Comfortable working across a wide range of cultures and time zones.
 • Participate in the standardised use of fund systems across TMF’s global offices. Drive the adoption of consistent usage of IT platforms to ensure that global clients receive the same service offering irrespective of location.

Key requirements

 • Minimum 5 years’ of relevant experience
 • Keen interest in technology and driving digital change
 • Fluent in both written and spoken English
 • Knowledge and experience as a Business Systems Analyst gained within a business environment, preferably within Private Equity or Financial Services.
 • Supporting Global applications
 • Application architecture
 • Application development in C#.net or VB.net
 • Data Integration tools such as Alteryx, SSIS
 • SQL Server, TSQL and database design
 • Knowledge and experience of the Microsoft Azure stack, IaaS/PaaS including and DR / Security considerations
 • Report Writing tools such as SSRS, Business Objects / Crystal Reports, Tableau, PowerBI
 • IIS
 • Experience of Private Equity systems (Investran, eFront), industry leading Real Asset systems (Yardi) is preferable, but not essential.
 • Experience of formal change management, including requirements elicitation, specification documentation, project co-ordination & planning
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Should be able to recommend and implement best practices for code reuse, better scalability, performance and availability
 • System Integrations via API

Working at TMF Group offers:

 • Stable employment in a company operating in a global multi-cultural environment
 • Exposure to multi-jurisdictional professional practices
 • Private medical care, sport’s benefit system, life insurance
 • Semi-Flexible working hours
 • English lessons carried out in the office
 • Attractive location in the city center
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy), zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym, przez TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Pl. Piłsudskiego 1, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.
 
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV następującej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Pl. Piłsudskiego 1”
 
Masz prawo do cofnięcia każdej z powyżej udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.

Ogłoszenie archiwalne