Administratorem danych osobowych jest Rockwell Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-797 przy ulicy Powązkowska 44C (dalej: „administrator”).
 
Dane kontaktowe administratora: Warszawa 01-797, ul. Powiązkowska 44C
 
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 
A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie działu HR za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] .
 
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 
 
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, rekruterzy techniczni  oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe będą przekazywane do USA.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Rockwell Automation Sp. z o. o.

Buyer (Material and Logistics Specialist)

Rockwell Automation Sp. z o. o.O firmie

Rockwell Automation Sp. z o. o.

Budowlanych 64A

Gdańsk

Buyer (Material and Logistics Specialist)
Miejsce pracy: Gdańsk

Rockwell Automation, the world's largest company dedicated to industrial automation and information. The company helps customers through leading technologies and a comprehensive portfolio of products, software and services. We are among 100 the most ethical companies globally.

Essential functions

Strategic and Tactical Negotiation; SAP & IFS Part Activation and maintenance; New/Existing vendors management; Purchase to Pay (P2P) in SAP/IFS to meet business needs; Interface and management of GEC buyers; Business support and collaboration. Ensuring Compliance with company policies and procedures.

Direct Procurement

Interface with SSB Functional Teams:

 • Attend proposal, handover and project review meetings.
 • Support the project pursuit team.
 • Liaise with Project and Operational teams to define, material and service planning requirements and parameters.
 • Participate and generate necessary reporting.
 • Ensure the Contracts & Negotiations team are engaged in the review of any non-standard purchase terms and conditions.
 • Liaise and support other internal function teams.

Supply Management

 • Develop strategic relationships and sourcing strategies with vendors.
 • Search and select vendors, both globally and locally.
 • Provide a single point of contact for any non-standard/urgent project requests.

Qualifications

 • Developing professional expertise.
 • Applies company policies and procedures to resolve variety of issues.
 • Able to add value, reduce costs and input to business improvements.
 • Is self-aware and able to work on own initiative.
 • Business acumen (“sense”).
 • Able to work and coordinate activities of multiple cross functional and international virtual teams.
 • Bachelor’s degree.
 • Experience with ERP system.
 • Process knowledge of supply chain.
 • Knowledge of material classification and MRP system.
 • Experience of dealing with the suppliers and in supplier development.
 • Experience in supply chain of specific commodities (preferably in the automation industry).
 • Solid knowledge of Microsoft Office suite and Proficient in Excel.
 • Very good command of spoken and written Englis.
 • Requires a minimum of 2 years of related experience in purchasing, strategic sourcing, material planning.

Benefits

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
benefity
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Rockwell Automation, the world's largest company dedicated to industrial automation and information. The company helps customers through leading technologies and a comprehensive portfolio of products, software and services. We are among 100 the most ethical companies globally.

Buyer (Material and Logistics Specialist)

Essential functions

Strategic and Tactical Negotiation; SAP & IFS Part Activation and maintenance; New/Existing vendors management; Purchase to Pay (P2P) in SAP/IFS to meet business needs; Interface and management of GEC buyers; Business support and collaboration. Ensuring Compliance with company policies and procedures.

Direct Procurement

Interface with SSB Functional Teams:

 • Attend proposal, handover and project review meetings.
 • Support the project pursuit team.
 • Liaise with Project and Operational teams to define, material and service planning requirements and parameters.
 • Participate and generate necessary reporting.
 • Ensure the Contracts & Negotiations team are engaged in the review of any non-standard purchase terms and conditions.
 • Liaise and support other internal function teams.

Supply Management

 • Develop strategic relationships and sourcing strategies with vendors.
 • Search and select vendors, both globally and locally.
 • Provide a single point of contact for any non-standard/urgent project requests.

Qualifications

 • Developing professional expertise.
 • Applies company policies and procedures to resolve variety of issues.
 • Able to add value, reduce costs and input to business improvements.
 • Is self-aware and able to work on own initiative.
 • Business acumen (“sense”).
 • Able to work and coordinate activities of multiple cross functional and international virtual teams.
 • Bachelor’s degree.
 • Experience with ERP system.
 • Process knowledge of supply chain.
 • Knowledge of material classification and MRP system.
 • Experience of dealing with the suppliers and in supplier development.
 • Experience in supply chain of specific commodities (preferably in the automation industry).
 • Solid knowledge of Microsoft Office suite and Proficient in Excel.
 • Very good command of spoken and written Englis.
 • Requires a minimum of 2 years of related experience in purchasing, strategic sourcing, material planning.

Benefits

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Ogłoszenie archiwalne