Oferta pracy
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Pattonair Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ( Al. Prezydenta Gabriela Narutowicza 20, 54-610 Wrocław) w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym. Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w naszych przyszłych rekrutacjach, prosimy o zaznaczenie następującej klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Pattonair Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa) w celu udziału w dalszych procesach rekrutacyjnych. Chcemy, aby nasze oferty pracy w jak największym stopniu były przystosowane do Państwa oczekiwań i w tym celu Państwa dokumenty rekrutacyjne są analizowane, jednak niezbędne są Państwa zgody:  Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Pattonair Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ( Al. Prezydenta Gabriela Narutowicza 20, 54-610 Wrocław) moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych na rzecz Pattonair Group (Ascot Business Park, 50 Longbridge Lane, Derby, DE24 8UJ).  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Pattonair Group (Ascot Business Park, 50 Longbridge Lane, Derby, DE24 8UJ) na cele analiz i raportów. Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że: 1. Administratorem moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Pattonair Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ( Al. Prezydenta Gabriela Narutowicza 20, 54-610 Wrocław). 2. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych na cele analiz i raportów jest Pattonair Group (Ascot Business Park, 50 Longbridge Lane, Derby, DE24 8UJ). 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – również w celu przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych oraz na cele raportów i analiz. 4. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Pattonair Poland sp. z o.o., w szczególności Pattonair Group oraz podmiotom współpracującym z Pattonair Group, w szczególności Pattonair Poland sp. z o.o. 5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast konieczne, abym mógł/a wziąć udział w procesie rekrutacyjnym lub – w zależności od zakresu wyrażonej zgody – w dalszych procesach rekrutacyjnych. Wyrażenie zgody na potrzeby przeprowadzenia analiz i raportów jest również dobrowolne, ale konieczne dla uwzględnienia Pana/Pani danych w prowadzonych badaniach. 6. Dane w zakresie imion i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, informacji o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”). Dane o niekaralności będą przetwarzane jedynie w zakresie przewidzianym przepisami prawa (art. 10 RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie pozostałych danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych, a także na potrzeby analiz i raportów odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), której wyrażenie również jest dobrowolne. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadniony interes administratora). 7. Brak zgody na udział w obecnej/ przyszłych rekrutacjach uniemożliwi rozpatrzenie mojej kandydatury lub wzięcie mojej aplikacji pod uwagę w przyszłych rekrutacjach. Brak zgody na cele analiz i raportów nie pozwoli uwzględnić moich danych osobowych w prowadzonych badaniach. 8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mi również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 9. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych moje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres sześciu miesięcy. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także na cele analiz i raportów moje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres sześciu miesięcy. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody. 10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Buyer

Incora

 • valid for 13 days
  until: 10 Jun 2022
 • contract of employment
 • full-time
 • specialist (Mid / Regular)
 • hybrid work
 • remote recruitment
 • запрошуємо працівників з України
ukrainian-friendly-overlay
Запрошуємо працівників з України
Роботодавець відкритий для працевлаштування громадян України

Incora

Robotnicza 42A

Stare Miasto

Wrocław

Your responsibilities

Role summary:

The Buyer is responsible for ensuring external and internal customer requirements for product sourcing to the supplier chain are met in a timely manner ensuring requirements for product pricing, quality and delivery are optimised to meet business needs and targets.

Key accountabilities:

• Manage the day to day contractual relationship with the vendors to build long term rapport and ensure the lowest cost of acquisition, balancing cost with the company inventory holding requirements to maximise business profitability

• Adhere to all policies and regulations in relation to product sourcing, governed either by legislation, customer specific / contractual requirements, company policies or technical controls to ensure on time delivery and quality can be met

• Operate efficient working practices for the sourcing of ad-hoc customer requirements at the best commercial terms in order to meet delivery and commercial timescales and targets

• Develop and drive reporting process to give visibility to the business of cost control within the commodity

• Participation in improvement activities at department/company level to enhance business performance

Our requirements

 • Graduate or Master's degree

 • 3- 5 years of experience as a Buyer

 • Significant experience of managing a commercial relationship including negotiation

 • Some associated experience within a tightly regulated environment

 • Fluent English

 • Analytical skills

 • Good communication skills both written and oral

 • Able to effectively prioritise and work to deadlines

 • Ability to interpret specifications and drawings

 • Able to negotiate and reach agreement

What we offer

 • Great opportunity to start your career in aerospace and defence supply chain industry

 • Attractive compensation and benefits package: Multisport, Medical Care, Holiday Allowance, Pre-paid Cards etc.

 • Challenging work in an international environment under highest standards

 • Flexible working hours

 • Friendly work environment

 • Possibility to cooperate with the best experts in talented & passionate teams

 • Benefits

 • sharing the costs of sports activities

 • private medical care

 • sharing the costs of foreign language classes

 • sharing the costs of professional training & courses

 • life insurance

 • remote work opportunities

 • flexible working time

 • integration events

 • coffee / tea

 • drinks

 • christmas gifts

 • employee referral program

 • charity initiatives

Incora

Incora is a growing company that strives for excellence and has a history in innovative solutions. We are incorporated in, or intrinsically involved with our customers’ businesses. And we’re always on the look out for the best talent to join us – especially in Poland.

Working from the inside-out, we add value where it matters most, integrating ourselves at the core. Operating in a fast-pace environment, where strong collaboration and customer focus is both celebrated and rewarded.

The foundation of our global business success is the passionate employees and the strong community culture we have built, on a global scale. Our people-centric philosophy is underpinned with strong engagement, consistent communication, and opportunities for personal development, enabling our colleagues to grow and make a difference in our company.

Scroll to the company’s profile
This is how we work
This is how we work