Ta oferta pracy jest nieaktualna od 172 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

CAD Constructor

 • Olsztyn, warmińsko-mazurskie
 • Specjalista
 • 2019-01-02

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.  top
  Dołącz do najlepszych!
   
  Zortrax jest uznanym na świecie producentem profesjonalnych drukarek 3D, które sprzedawane są do kilkudziesięciu krajów świata na sześciu kontynentach. Dynamiczny rozwój firmy jest możliwy, ponieważ Zortrax tworzony jest przez zespół profesjonalistów z bardzo wielu dziedzin, którzy każdego dnia pracują na globalny sukces marki. Obecnie w naszym biurze w Polsce pracuje prawie 150 osób. Teraz czekamy na Ciebie. Podejmij wyzwanie i dołącz do drużyny Zortraxa.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  CAD Constructor
  Miejsce pracy: Olsztyn
  Numer referencyjny: CAD/OLN/02.01.18
  Zadania:
  • Udział w procesie projektowania nowych urządzeń z dziedziny druku 3D
  • Konstruowanie modułów nowych urządzeń z zachowaniem zasad technologii wytwarzania, technik montażu, bezpieczeństwa użytkowania i ergonomii
  • Przygotowywanie dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi
  • Rozwiązywanie problemów technicznych podczas realizacji projektów
  • Współpraca z działem wykonującym prototypy oraz działem R&D
  Wymagania:
  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowana Mechatronika lub Mechanika i Budowa Maszyn)
  • Minimum 2 lata doświadczenia w projektowaniu maszyn
  • Zaawansowana umiejętność projektowania konstrukcji z giętej blachy
  • Bardzo dobra znajomość środowiska CAD
  • Kreatywność w rozwiązywaniu problemów inżynierskich
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • Samodzielność i zaangażowanie
  • Komunikatywność, otwartość, wysoka kultura osobista

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie
  • Możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach
  • Wpływ na rozwój organizacji
  • Możliwość rozwoju zawodowego

  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  aplikuj
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej GDPR) informuję, iż:
  1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, przy ulicy Lubelskiej 34, 10-409 Olsztyn;
  2) Z administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez, formularz kontaktowy pod adresem https://zortrax.pl/firma/kontakt/ , telefonicznie pod numerem telefonu 89 672 40 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
  3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  a) jednej rekrutacji w przypadku prawa pracy - na podstawie art. 6 ust 1 pkt f GDPR, przy czym prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora wynika z art. 221 § 1 kodeksu pracy;
  b) jednej rekrutacji w przypadku umowy b2b - na podstawie art. 6 ust 1 pkt a GDPR;
  c) przyszłych rekrutacji - tylko w przypadku udzielenia przez Pana/Panią dodatkowej zgody na uczestnictwo w przyszłych rekrutacjach- w przypadku dowolnej umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a GDPR;
  d) dochodzenia roszczeń względem Zortrax S.A. oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Zortrax S.A. - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f GDPR, przy czym uzasadniony interes Zortrax S.A. oraz Pana/Pani wynikają z innych przepisów prawa(m.in. kodeks cywilny)
  4) Pana / Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług: IT, prawnych, księgowych, kurierskich i pocztowych;
  5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
  a) przez okres trwania rekrutacji i w celu danej rekrutacji, później w celach realizacji obowiązków ustawowych przez administratora(nie dłużej niż 3 lata), przy czym okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
  b) w przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo w przyszłych rekrutacjach - także w celu przyszłych rekrutacji do odwołania przez Pana / Panią zgody(nie dłużej niż 3 lata), przy czym okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
  6) Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
  7) Jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pani / Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Pani / Pan odwołać w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby administratora lub mu bezpośrednio doręczonej. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  8) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych.
  9) Przysługuje Pani / Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/ Pani udział. Konsekwencją niepodania danych będzie brak rozpatrzenia Pani / Pana aplikacji
  bottom