Oferta pracy

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oriflame Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Wołoskiej 22. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej: „RODO). Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające tj. poprzez zgłoszenie udziału w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach przyszłych rekrutacji na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy miesięcy. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m.in. podmiotom trzecim wspierającym Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT), przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umów zawartych z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia,   wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora.

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

ZGODA NA PRZYSZŁE REKRUTACJE

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez Oriflame Poland sp. z o.o.

Oriflame Poland Sp. z o. o.

Campaign Planner Central Europe

Oriflame Poland Sp. z o. o.O firmie

Oriflame Poland Sp. z o. o.

Wołoska 22

Warszawa

Oriflame is now looking for a

Campaign Planner Central Europe

to further strengthen our regional team based in Warsaw.

On this position you will be responsible for building campaign plans (sales & marketing plans) for our brand partners and clients. You will be co-operating with category and forecasting team along with local markets in our region.

Your responsibilities

 • Building strong campaign plans (catalogue and online sales offering) to meet or overachieve sales objectives 
 • Creating campaign story
 • Working together with Category and Digital Teams to ensure key brands visibility
 • Cooperating with Forecasting Team to maximize offers and sales
 • Preparing high quality creative briefs to maximize campaign creative execution
 • Active participation in brainstorming sessions
 • Co-creating Business & Beauty magazine for consultants  
 • Post campaign analysis process   
 • Competitors monitoring

What are we looking for

 • English – fluent in writing and speaking 
 • Good analytical skills is a must 
 • Good user experience of Excel (data analysis), PowerPoint (ideas “selling” presentations for management and other stakeholders)
 • Minimum one year of work experience in Marketing
 • Energetic person with strong planning and organizational skills 
 • Flexible attitude and strong sense of responsibility 
 • Team player 
 • Detail oriented with focus to deadlines
 • Creative and open mind person
What is more:
 • FREE PRIVATE
  HEALTH CARE
  (MEDICOVER)
 • LIFE INSURANCE
  PROGRAM
 • ORIFLAME PRODUCTS
  – we want our employees
  to be our best ambassadors
 • FREE PARKING PLACE FOR
  BIKES, SHOWER IN THE OFFICE PROGRAM
 • INTERNAL TRAININGS
  AND ACCESS TO LINKEDIN
  LEARNING PLATFORM
 • FLEXIBLE WORKING HOURS
  (START 7:30-9:30)
 • UNLIMITED ACCESS
  TO OUR WELLNESS PRODUCTS
 • MODERN OFFICE WITH
  CREATIVE ROOM AND
  FRESH FRUITS
 • MY BENEFIT CAFETERIA SYSTEM,
  INCLUDING SPORT CARD

 

Is this the perfect match for you? 
Please apply as soon as possible via the link below and attach your CV in English. We screen the applications continuously.
 
Job title: Campaign Planner Central Europe
Reports to: Campaign Planning Manager
Employment type: Full Time
Application deadline: 3/31/2021
Location: ul. Wołoska 22, Warsaw, Masovia 02-675 POL

Miejsce pracy: Warszawa
FOLLOW
 

Oriflame is now looking for a

Campaign Planner Central Europe

to further strengthen our regional team based in Warsaw.

On this position you will be responsible for building campaign plans (sales & marketing plans) for our brand partners and clients. You will be co-operating with category and forecasting team along with local markets in our region.

Your responsibilities

 • Building strong campaign plans (catalogue and online sales offering) to meet or overachieve sales objectives 
 • Creating campaign story
 • Working together with Category and Digital Teams to ensure key brands visibility
 • Cooperating with Forecasting Team to maximize offers and sales
 • Preparing high quality creative briefs to maximize campaign creative execution
 • Active participation in brainstorming sessions
 • Co-creating Business & Beauty magazine for consultants  
 • Post campaign analysis process   
 • Competitors monitoring

What are we looking for

 • English – fluent in writing and speaking 
 • Good analytical skills is a must 
 • Good user experience of Excel (data analysis), PowerPoint (ideas “selling” presentations for management and other stakeholders)
 • Minimum one year of work experience in Marketing
 • Energetic person with strong planning and organizational skills 
 • Flexible attitude and strong sense of responsibility 
 • Team player 
 • Detail oriented with focus to deadlines
 • Creative and open mind person

 

Is this the perfect match for you? 
Please apply as soon as possible via the link below and attach your CV in English. We screen the applications continuously.
 
Job title: Campaign Planner Central Europe
Reports to: Campaign Planning Manager
Employment type: Full Time
Application deadline: 3/31/2021
Location: ul. Wołoska 22, Warsaw, Masovia 02-675 POL

Ogłoszenie archiwalne