Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym:

 • w przepisach prawa pracy ( Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych) w celu bieżącego postępowania rekrutacyjnego (na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w zakresie innych danych, w tym danych do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w zakresie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit a RODO)
 • w zakresie przyszłych rekrutacji będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w ramach bieżącego procesu rekrutacji będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Wycofanie zgody

Możecie Państwo w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Totalizator Sportowy

Campaign Specialist

Totalizator SportowyO firmie

Totalizator Sportowy

Targowa 25

Warszawa

W związku z ciągłym rozwojem spółki, firma poszukuje kandydatów na stanowisko:

Campaign Specialist

Miejsce pracy: Warszawa

Będziesz odpowiedzialny za:

 • tworzenie i aktualizowanie planu promocji i komunikacji z klientami Lotto.pl (Totalizator Sportowy),
 • planowanie oraz koordynowanie promocji i komunikacji z podziałem na produkt, segment graczy, kanał komunikacji oraz cel kampanii,
 • prowadzenie testów efektywności kampanii na grupach kontrolnych,
 • analiza, raportowanie i optymalizacja prowadzonych działań promocyjnych,
 • obsługę systemów CRM, promocji oraz komunikacji e-mail, sms,
 • planowanie i koordynowanie komunikacji w ramach narzędzia automatic calls,
 • wsparcie kreacyjne na etapie tworzenia contentu przez zespół kreatywny,
 • koordynowanie działań między zespołem, a innymi departamentami odpowiedzialnymi za działania produktowe, promocyjne oraz formalno-prawne w strukturze firmy.

Szukamy osób, które:

 • wiedzą jak potężnym narzędziem w celu zwiększenia wyniku sprzedaży jest komunikacja własna przez e-mail, sms, push notification,
 • posiadają znajomość produktów Totalizatora Sportowego,
 • doświadczenie w obsłudze systemów CRM mile widziane,
 • mają doświadczenie w obszarze e-mail, sms i/lub push notification marketingu,
 • mają doświadczenie w koordynowaniu komunikacji własnej oraz koordynowaniu działań promocyjnych w produktach online,
 • testują i uczą się mechanizmów do optymalizacji wyników z prowadzonych kampanii,
 • mają proaktywne podejście i nastawienie na osiąganie oraz poprawę wyników,
 • interesują się nowościami i trendami w zakresie direct marketingu,
 • są komunikatywne oraz pozytywnie nastawione do otoczenia i budują dobrą atmosferę w zespole,
 • są samodzielne i potrafią przejąć inicjatywę, jak również potrafią pracować w Zespole.

 

Oferujemy:
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

W związku z ciągłym rozwojem spółki, firma poszukuje kandydatów na stanowisko:

Campaign Specialist

Będziesz odpowiedzialny za:

 • tworzenie i aktualizowanie planu promocji i komunikacji z klientami Lotto.pl (Totalizator Sportowy),
 • planowanie oraz koordynowanie promocji i komunikacji z podziałem na produkt, segment graczy, kanał komunikacji oraz cel kampanii,
 • prowadzenie testów efektywności kampanii na grupach kontrolnych,
 • analiza, raportowanie i optymalizacja prowadzonych działań promocyjnych,
 • obsługę systemów CRM, promocji oraz komunikacji e-mail, sms,
 • planowanie i koordynowanie komunikacji w ramach narzędzia automatic calls,
 • wsparcie kreacyjne na etapie tworzenia contentu przez zespół kreatywny,
 • koordynowanie działań między zespołem, a innymi departamentami odpowiedzialnymi za działania produktowe, promocyjne oraz formalno-prawne w strukturze firmy.

Szukamy osób, które:

 • wiedzą jak potężnym narzędziem w celu zwiększenia wyniku sprzedaży jest komunikacja własna przez e-mail, sms, push notification,
 • posiadają znajomość produktów Totalizatora Sportowego,
 • doświadczenie w obsłudze systemów CRM mile widziane,
 • mają doświadczenie w obszarze e-mail, sms i/lub push notification marketingu,
 • mają doświadczenie w koordynowaniu komunikacji własnej oraz koordynowaniu działań promocyjnych w produktach online,
 • testują i uczą się mechanizmów do optymalizacji wyników z prowadzonych kampanii,
 • mają proaktywne podejście i nastawienie na osiąganie oraz poprawę wyników,
 • interesują się nowościami i trendami w zakresie direct marketingu,
 • są komunikatywne oraz pozytywnie nastawione do otoczenia i budują dobrą atmosferę w zespole,
 • są samodzielne i potrafią przejąć inicjatywę, jak również potrafią pracować w Zespole.

 

Oferujemy:
 • Umowę o pracę.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Prywatna Opieka medyczna
 • Karta Multisport
 • Dodatkowe Ubezpieczenie
 • Kursy i szkolenia
 • Dofinansowanie do nauki Języków Obcych
 • Cykliczne Eventy Firmowe
 • Wolontariat
 • Bilety na wydarzenia Sportowe
 • Świetne połączenia komunikacyjne biura
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne