Oferta pracy

PEŁNA KLAUZULA INFORMACYJNA ORAZ KLAUZULE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ LUB UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

Administrator danych osobowych
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest jedna ze spółek z dywizji DHL Supply Chain Poland: (i) DHL Exel Supply Chain (Poland) Sp. z o.o., (ii) DHL Exel Supply Chain Trade (Poland) Sp. z o.o. lub (iii) DHL Supply Chain (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-146) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45D (dalej jako: „Spółka”), która prowadzi rekrutację na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
2. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), dalej jako: "KP", a w zakresie danych innych niż wskazane w art. 22(1) KP, na podstawie dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: "RODO".
3. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
4. Spółka może przetwarzać Pana/Pani dane także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych
5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem [email protected]
Komu będą przekazywane dane osobowe?
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki, a także podmioty zewnętrzne świadczące usługi z zakresu rekrutacji.
Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy od dnia przesłania aplikacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy.
Jakie uprawnienia przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
8. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody oraz umowy ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. W zakresie danych przetwarzanych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych wskazanych w art. 221 KP będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
10. Przetwarzanie innych danych niż wskazane w art. 221 KP możliwe na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale podanie tych danych nie jest obowiązkowe.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
11. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt pod adresem [email protected] albo w inny sposób, który Ci odpowiada.
Przekazując nam dane osobowe inne niż wskazane w art. 22(1) KP w dokumentach aplikacyjnych, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z prawem i powyższymi zasadami.
Jeżeli chcesz, aby Spółka skorzystała z podanych przez Ciebie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, zaznacz w systemie rekrutacyjnym zgodę na przetwarzanie danych albo wpisz w aplikacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez: (i) DHL Exel Supply Chain (Poland) Sp. z o.o., (ii) DHL Exel Supply Chain Trade (Poland) Sp. z o.o. oraz (iii) DHL Supply Chain (Poland) Sp. z o.o. w celach niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

CEE IT Transport Application Consultant

DHL Supply Chain (Poland) Sp. z o.o.

 • Warszawa, mazowieckie

 • ważna jeszcze 20 dni
  do: 25 gru 2021
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
top
CEE IT Transport Application Consultant
Location: Warszawa

Tasks:

 • Working out in detail improvements of existing IT solutions;
 • Independently obtaining expert input from and aligning with Business Analyst on design and improvements of blueprints;
 • Support definition of technical detail of the IT solution as requested by DePICT and ONE.DEPLOY methodologies;
 • Communication of technical information to a non-technical audience and vice versa;
 • Setup of chosen solution in the application (no coding);
 • Work closely together with suppliers to get the agreed deliverables including developments from Application Developers;
 • Create and execute (non-UAT) tests; document and communicate results to the Project/Workstream Leaders;
 • Deliver requested deliverables as defined by Project/Workstream Leaders in agreement with DePICT and ONE.DEPLOY methodologies;
 • Checking collected data and execute data conversion;
 • Provide configuration and data support (L1/L2 application support) during hypercare in case of production issue;
 • Write documentation for handover of GAPs to L2 centralized support team and help local team to be prepared for L1 support.

Requirements:

 • Minimum 3 years’ experience with the setup of logistics processes and related applications;
 • Minimum 3 years project delivery experience;
 • Prior training and certification in strategic products (e.g. JDA WM/D, OTM) is a strong advantage
 • Familiar with or specialist (depending on level) in the major DHL IT solutions - product knowledge, good implementation/configuration skills, being able to configure (normal/high complexity) E2E implementations independently;
 • Ability to translate process requirements into system requirements;
 • Customer and supplier contact;
 • Ability to help colleagues with specific expertise and to coach on content and skills (buddy principle);
 • Detailed knowledge of logistics processes (warehousing and transportation);
 • Understand impact of IT solution on standardized operations, incl. sparring with engineer to propose alternative (e.g. operational) solutions;
 • Travel in EMEA may be required (depending on project).

We offer:

 • Work with professionals full of passion and willing to share knowledge
 • A friendly workplace
 • Real opportunities for development
 • Private medical care
 • Co-funded sport card
 • Preferred life insurance conditions
 • Co-funded vacation
 • Christmas vouchers
 • Participation in events supporting the local community
CEE IT Transport Application Consultant

Tasks:

 • Working out in detail improvements of existing IT solutions;
 • Independently obtaining expert input from and aligning with Business Analyst on design and improvements of blueprints;
 • Support definition of technical detail of the IT solution as requested by DePICT and ONE.DEPLOY methodologies;
 • Communication of technical information to a non-technical audience and vice versa;
 • Setup of chosen solution in the application (no coding);
 • Work closely together with suppliers to get the agreed deliverables including developments from Application Developers;
 • Create and execute (non-UAT) tests; document and communicate results to the Project/Workstream Leaders;
 • Deliver requested deliverables as defined by Project/Workstream Leaders in agreement with DePICT and ONE.DEPLOY methodologies;
 • Checking collected data and execute data conversion;
 • Provide configuration and data support (L1/L2 application support) during hypercare in case of production issue;
 • Write documentation for handover of GAPs to L2 centralized support team and help local team to be prepared for L1 support.

Requirements:

 • Minimum 3 years’ experience with the setup of logistics processes and related applications;
 • Minimum 3 years project delivery experience;
 • Prior training and certification in strategic products (e.g. JDA WM/D, OTM) is a strong advantage
 • Familiar with or specialist (depending on level) in the major DHL IT solutions - product knowledge, good implementation/configuration skills, being able to configure (normal/high complexity) E2E implementations independently;
 • Ability to translate process requirements into system requirements;
 • Customer and supplier contact;
 • Ability to help colleagues with specific expertise and to coach on content and skills (buddy principle);
 • Detailed knowledge of logistics processes (warehousing and transportation);
 • Understand impact of IT solution on standardized operations, incl. sparring with engineer to propose alternative (e.g. operational) solutions;
 • Travel in EMEA may be required (depending on project).

Ogłoszenie archiwalne