VET-AGRO

Chemik Analityk w Kontroli Jakości

VET-AGROO firmie

 • Mełgiewska 18, 20-234 Lublin, Polska

  Lublin, lubelskie
 • Ważna jeszcze miesiąc
  13 Luty 2020
 • Pełny etat
 • Specjalista
top
top

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się polską firmą farmaceutyczną. Produkujemy ponad 40 leków i preparatów weterynaryjnych, posiadamy nowoczesny zakład produkcyjny spełniający najwyższe światowe standardy, a nasze produkty są znane w kraju i zagranicą.

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Chemik Analityk w Kontroli Jakości
Miejsce pracy: Lublin

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • Samodzielne wykonywanie i ocena badań chemicznych (badania chromatograficzne oraz badania fizykochemiczne) w celu dostarczania informacji o jakości badanych surowców, leków, materiałów opakowaniowych w oparciu o normy, specyfikacje, farmakopee, zasady GMP i GLP,
 • Prowadzenie dokumentacji analitycznej oraz jej archiwizacja, zgodnie z zasadami zawartymi w procedurach i instrukcjach,
 • Opracowywanie i walidacja metod analitycznych,
 • Przeprowadzanie działań wyjaśniających w przypadku uzyskania wyniku nietypowego, niezgodnego ze specyfikacją.

OCZEKIWANIA:

 • ZAŁĄCZENIE PODPISANEJ KLAUZULI RODO – warunek konieczny
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w branży farmaceutycznej lub pokrewnej,
 • Wymagana znajomość technik analitycznych w tym głównie HPLC, GC.
 • Wykształcenie wyższe chemiczne, farmaceutyczne,
 • Wiedza analityczna oraz znajomość wytycznych farmakopealnych, przepisów GMP i regulacji prawnych,
 • Dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację, przygotowywanie i czytanie dokumentacji,
 • Umiejętność efektywnej komunikacji i współpracy z ludźmi,
 • Umiejętność określania priorytetów oraz raportowania,
 • Znajomość obsługi komputera z zakresu MS Office,
 • Rozwinięte umiejętności organizacyjne,
 • Zdolność do podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów,
 • Dbałość o jakość i terminowość wykonywanej pracy.

OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się polskiej firmie farmaceutycznej,
 • Ciekawe wyzwania, możliwości wszechstronnego rozwoju zawodowego,
 • Szeroki pakiet socjalny,
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego,
 • Wynagrodzenie odpowiednie do kompetencji i wyników pracy.

WARUNKIEM KONIECZNYM, ABY PAŃSTWO WZIELI UDZIAŁ W REKRUTACJI JEST PRZESŁANIE PODPISANEJ PONIŻSZEJ KLAUZULI

 

Bez listu motywacyjnego, tylko CV + podpisana Klauzula

aplikuj
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro Sp. z o.o.
  z siedzibą w Lublinie, ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin.
     Zgromadzone dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnego i przyszłych* procesów rekrutacji
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016r., oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (tekst jednolity z czerwca 2018r.).
     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 1. Dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowaniu).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od daty przekazania danych.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa.
 1. W razie potrzeby lub wątpliwości w sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Vet-Agro Sp. z o.o., drogą mailową:
  [email protected], telefonicznie: +48 504 267 186, 81 445 23 57, bądź za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Vet-Agro Sp. z o.o., ul. Mełgiewska 18, 20-234 Lublin.
 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów do pracy
(wzór obowiązujący przy składaniu aplikacji w Vet-Agro Sp. z o.o.)

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a   Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r., (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin,
na potrzeby aktualnego i przyszłych* procesów rekrutacji.

Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.

Zapoznałam/em się z treścią Klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania.

 

Imię i nazwisko (czytelnie): …………………………………………………………………………………….

 

Data: …………..………………………..                               Podpis: ………………………………………….

 

 

*w zależności od zakresu udzielonej zgody, niepotrzebne skreślić.

 

 

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się polską firmą farmaceutyczną. Produkujemy ponad 40 leków i preparatów weterynaryjnych, posiadamy nowoczesny zakład produkcyjny spełniający najwyższe światowe standardy, a nasze produkty są znane w kraju i zagranicą.

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Chemik Analityk w Kontroli Jakości

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • Samodzielne wykonywanie i ocena badań chemicznych (badania chromatograficzne oraz badania fizykochemiczne) w celu dostarczania informacji o jakości badanych surowców, leków, materiałów opakowaniowych w oparciu o normy, specyfikacje, farmakopee, zasady GMP i GLP,
 • Prowadzenie dokumentacji analitycznej oraz jej archiwizacja, zgodnie z zasadami zawartymi w procedurach i instrukcjach,
 • Opracowywanie i walidacja metod analitycznych,
 • Przeprowadzanie działań wyjaśniających w przypadku uzyskania wyniku nietypowego, niezgodnego ze specyfikacją.

OCZEKIWANIA:

 • ZAŁĄCZENIE PODPISANEJ KLAUZULI RODO – warunek konieczny
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w branży farmaceutycznej lub pokrewnej,
 • Wymagana znajomość technik analitycznych w tym głównie HPLC, GC.
 • Wykształcenie wyższe chemiczne, farmaceutyczne,
 • Wiedza analityczna oraz znajomość wytycznych farmakopealnych, przepisów GMP i regulacji prawnych,
 • Dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację, przygotowywanie i czytanie dokumentacji,
 • Umiejętność efektywnej komunikacji i współpracy z ludźmi,
 • Umiejętność określania priorytetów oraz raportowania,
 • Znajomość obsługi komputera z zakresu MS Office,
 • Rozwinięte umiejętności organizacyjne,
 • Zdolność do podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów,
 • Dbałość o jakość i terminowość wykonywanej pracy.

OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się polskiej firmie farmaceutycznej,
 • Ciekawe wyzwania, możliwości wszechstronnego rozwoju zawodowego,
 • Szeroki pakiet socjalny,
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego,
 • Wynagrodzenie odpowiednie do kompetencji i wyników pracy.

WARUNKIEM KONIECZNYM, ABY PAŃSTWO WZIELI UDZIAŁ W REKRUTACJI JEST PRZESŁANIE PODPISANEJ PONIŻSZEJ KLAUZULI

 

Bez listu motywacyjnego, tylko CV + podpisana Klauzula

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro Sp. z o.o.
  z siedzibą w Lublinie, ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin.
     Zgromadzone dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnego i przyszłych* procesów rekrutacji
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016r., oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (tekst jednolity z czerwca 2018r.).
     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 1. Dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowaniu).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od daty przekazania danych.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa.
 1. W razie potrzeby lub wątpliwości w sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Vet-Agro Sp. z o.o., drogą mailową:
  [email protected], telefonicznie: +48 504 267 186, 81 445 23 57, bądź za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Vet-Agro Sp. z o.o., ul. Mełgiewska 18, 20-234 Lublin.
 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów do pracy
(wzór obowiązujący przy składaniu aplikacji w Vet-Agro Sp. z o.o.)

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a   Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r., (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin,
na potrzeby aktualnego i przyszłych* procesów rekrutacji.

Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.

Zapoznałam/em się z treścią Klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania.

 

Imię i nazwisko (czytelnie): …………………………………………………………………………………….

 

Data: …………..………………………..                               Podpis: ………………………………………….

 

 

*w zależności od zakresu udzielonej zgody, niepotrzebne skreślić.

 

 

Ogłoszenie archiwalne