Oferta pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 Z 4.5.2016 r.) (zwane dalej RODO) informuję, że:
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Administratorem), adres: ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa.
2)Z Administratorem danych można się skontaktować na adres e-mail: [email protected]; telefonicznie pod numerem 22 587 49 00 lub pisemnie na adres: PGNiG TERMIKA SA, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa.
3)Administrator wyznaczył koordynatora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres e-mail: [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
4)Dane osobowe zawarte w złożonej ofercie bądź zwartej umowie są przetwarzane:
a) w celu realizacji umowy stanowiącej przedmiot postępowania zakupowego – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykonaniu tej umowy lub podjęciu działań mających doprowadzić do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b)w przypadku udziału w postępowaniu zakupowym w – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisy Prawa zamówień publicznych (w stosownych przypadkach) oraz przepisy z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
c)w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na umożliwieniu mu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
5)Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wszystkie dane podane w złożonej ofercie oraz zawartej umowie.
6)Jeżeli dane osobowe nie zostały przekazane bezpośrednio Administratorowi, to zostały one udostępnione przez podmiot biorący udział w postepowaniu zakupowym.
7)Dane osobowe zawarte w złożonej ofercie będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z wykonywaniem umowy, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, usługi księgowe i prawne. Dane osobowe będą także przekazywane podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej oraz postępowań prowadzonych w oparciu o prawo zamówień publicznych, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.
8)Dane osobowe zawarte w złożonej ofercie będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.
9)Osobom, których dane osobowe zawarte zostały w ofertach, przysługuje prawo do: dostępu do treści przekazanych danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
10)Osobom, których dane osobowe zawarte zostały w ofertach, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w tym zakresie.
Termika Sp. z o.o.

Chief Commercial Officer (CCO)

Termika Sp. z o.o.O firmie

 • Gdańsk, pomorskie

 • Ważna jeszcze 10 dni
  do: 30 paź 2020
 • Menedżer
Istniejemy na rynku od ponad 20 lat. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania izolacyjne dla przemysłu. Prowadzimy projekty w Polsce oraz na rynkach zagranicznych w Europie i na innych kontynentach. Świadczymy usługi w energetyce i petrochemii. Mamy znaczący wkład w izolacje w przemyśle morskim oraz offshore. Jesteśmy największą firmą w Polsce w temacie izolacji spienionym poliuretanem w przemyśle. Wraz z branżą chłodniczą, rynek morski stanowi główny aspekt działalności firmy w zakresie izolacji spienionymi poliuretanami.
 
W związku z rozwojem firmy i ekspansją na nowe rynki poszukujemy osoby na stanowisko:
Chief Commercial Officer (CCO)
Miejsce pracy: Gdańsk/Europa

Główne zadania:

 • aktywne kształtowanie strategii rozwoju firmy w zakresie sprzedaży wszystkich usług i produktów;
 • opracowywanie i wdrażanie strategii handlowych i marketingowych oraz planów sprzedaży (planowanie, budżetowanie i realizacja);
 • monitorowanie, nadzorowanie wyników działań handlowych za pomocą kluczowych wskaźników i przygotowywanie raportów dla CEO;
 • badanie i analiza rynku w Polsce oraz za granicą, tworzenie szczegółowych biznesplanów dotyczących możliwości handlowych (ekspansja, rozwój biznesu itp.);
 • przegląd i rozwój struktury handlowej w Grupie Termika;
 • zarządzanie pracą i wynikami działów odpowiedzialnych za sprzedaż;
 • rozwój współpracy z istniejącymi klientami oraz ekspansja na nowe rynki;
 • budowanie efektywnego zespołu realizującego postawione cele;
 • analiza i usprawnianie istniejących procesów sprzedaży;
 • kształtowanie i wdrażanie optymalnej polityki personalnej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub wyższe techniczne;
 • minimum 7 lat udokumentowanego doświadczenia w zarządzaniu strukturami sprzedaży – praca na stanowisku Chief Commercial Officer lub inna odpowiednia rola w firmie handlowoprodukcyjnej – warunek konieczny;
 • silne umiejętności analityczne i dobry instynkt biznesowy;
 • dobre umiejętności interpersonalne;
 • doskonałe poruszanie się w analizie finansowej spółek (bardzo dobra znajomość Excela);
 • doskonała umiejętność prowadzenia sprzedaży i negocjacji B2B;
 • solidna znajomość raportowania wyników i procesów finansowych/budżetowych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie - znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem (zwłaszcza języka niemieckiego, rosyjskiego);
 • ponadprzeciętne wyniki sprzedaży w branży związanej z przemysłem - warunek konieczny;
 • potwierdzone wynikami umiejętności: strategicznego i analitycznego myślenia, motywowania i współpracy z zespołami, orientacja na cel, odporność na stres;
 • zorientowanie na wzrost sprzedaży i realizację planów – biznesowa determinacja;
 • wysoka samodzielność, samodyscyplina, konsekwencja i wytrwałość;
 • umiejętność budowania partnerskich relacji z klientem i zespołem.
Prosimy o zamieszczenie na górze CV – krótkiego opisu (max. 5 wierszy) na temat: Moje doświadczenie w branży handlowo-produkcyjnej – warunek konieczny.

Oferujemy:

 • interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • samodzielne stanowisko pracy;
 • realny wpływ na strategiczne decyzje podejmowane w Grupie Termika (udział w tworzeniu polityki firmy, planowania kierunków rozwoju);
 • realny wpływ na rozwój Grupy;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • system motywacyjny uzależniony od wyników firmy;
 • możliwość wdrażania swoich pomysłów;
 • niezbędne narzędzia pracy.

Dołącz do nas!


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj.
 
 Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty. W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

W przesyłanym CV prosimy o umieszczenie klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Termika Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Narwicka 8 w Gdańsku w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

 

Wysyłając do nas swoją aplikacje w procesie rekrutacji zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Termika Sp. Z o. o. mieszczącej się przy ul. Narwicka 8 w Gdańsku.

Istniejemy na rynku od ponad 20 lat. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania izolacyjne dla przemysłu. Prowadzimy projekty w Polsce oraz na rynkach zagranicznych w Europie i na innych kontynentach. Świadczymy usługi w energetyce i petrochemii. Mamy znaczący wkład w izolacje w przemyśle morskim oraz offshore. Jesteśmy największą firmą w Polsce w temacie izolacji spienionym poliuretanem w przemyśle. Wraz z branżą chłodniczą, rynek morski stanowi główny aspekt działalności firmy w zakresie izolacji spienionymi poliuretanami.
 
W związku z rozwojem firmy i ekspansją na nowe rynki poszukujemy osoby na stanowisko:
Chief Commercial Officer (CCO)
Miejsce pracy: Gdańsk/Europa

Główne zadania:

 • aktywne kształtowanie strategii rozwoju firmy w zakresie sprzedaży wszystkich usług i produktów;
 • opracowywanie i wdrażanie strategii handlowych i marketingowych oraz planów sprzedaży (planowanie, budżetowanie i realizacja);
 • monitorowanie, nadzorowanie wyników działań handlowych za pomocą kluczowych wskaźników i przygotowywanie raportów dla CEO;
 • badanie i analiza rynku w Polsce oraz za granicą, tworzenie szczegółowych biznesplanów dotyczących możliwości handlowych (ekspansja, rozwój biznesu itp.);
 • przegląd i rozwój struktury handlowej w Grupie Termika;
 • zarządzanie pracą i wynikami działów odpowiedzialnych za sprzedaż;
 • rozwój współpracy z istniejącymi klientami oraz ekspansja na nowe rynki;
 • budowanie efektywnego zespołu realizującego postawione cele;
 • analiza i usprawnianie istniejących procesów sprzedaży;
 • kształtowanie i wdrażanie optymalnej polityki personalnej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub wyższe techniczne;
 • minimum 7 lat udokumentowanego doświadczenia w zarządzaniu strukturami sprzedaży – praca na stanowisku Chief Commercial Officer lub inna odpowiednia rola w firmie handlowoprodukcyjnej – warunek konieczny;
 • silne umiejętności analityczne i dobry instynkt biznesowy;
 • dobre umiejętności interpersonalne;
 • doskonałe poruszanie się w analizie finansowej spółek (bardzo dobra znajomość Excela);
 • doskonała umiejętność prowadzenia sprzedaży i negocjacji B2B;
 • solidna znajomość raportowania wyników i procesów finansowych/budżetowych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie - znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem (zwłaszcza języka niemieckiego, rosyjskiego);
 • ponadprzeciętne wyniki sprzedaży w branży związanej z przemysłem - warunek konieczny;
 • potwierdzone wynikami umiejętności: strategicznego i analitycznego myślenia, motywowania i współpracy z zespołami, orientacja na cel, odporność na stres;
 • zorientowanie na wzrost sprzedaży i realizację planów – biznesowa determinacja;
 • wysoka samodzielność, samodyscyplina, konsekwencja i wytrwałość;
 • umiejętność budowania partnerskich relacji z klientem i zespołem.
Prosimy o zamieszczenie na górze CV – krótkiego opisu (max. 5 wierszy) na temat: Moje doświadczenie w branży handlowo-produkcyjnej – warunek konieczny.

Oferujemy:

 • interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • samodzielne stanowisko pracy;
 • realny wpływ na strategiczne decyzje podejmowane w Grupie Termika (udział w tworzeniu polityki firmy, planowania kierunków rozwoju);
 • realny wpływ na rozwój Grupy;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • system motywacyjny uzależniony od wyników firmy;
 • możliwość wdrażania swoich pomysłów;
 • niezbędne narzędzia pracy.

Dołącz do nas!


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj.
 
 Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty. W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

W przesyłanym CV prosimy o umieszczenie klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Termika Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Narwicka 8 w Gdańsku w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

 

Wysyłając do nas swoją aplikacje w procesie rekrutacji zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Termika Sp. Z o. o. mieszczącej się przy ul. Narwicka 8 w Gdańsku.

Ogłoszenie archiwalne