Ta oferta pracy jest nieaktualna od 22 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Commodity Buyer

 • śląskie
 • Specjalista
 • 2018-09-28

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  IMI Hydronic Engineering is the leading global provider and expert in hydronic distribution systems and room temperature control, with experience in more than 100,000 construction projects worldwide. IMI Hydronic Engineering helps clients optimize their HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) systems by providing products and knowledge to deliver the right indoor comfort at the right energy cost. IMI Hydronic Engineering brings together the expertise of 3 leading brands in hydronic distribution: IMI Pneumatex, IMI TA and IMI Heimeier. Building on its strong foundations, IMI Hydronic Engineering aims to be the most customer-focused, the most knowledgeable and the most innovative hydronic solutions company in the world. IMI Hydronic Engineering is part of the international engineering group IMI plc. IMI employs over 12,000 people, has manufacturing facilities in more than 20 countries and operates a global service network. The Company is listed on the London Stock Exchange.  Further information is available at www.imi-hydronic.com.
   
   
  We are currently seeking highly motivated, energetic person with great attention to details and results oriented attitude for the role of:

  Commodity Buyer

  Location: Olewin near to Olkusz

  Responsibilities:

  • Managing procurement activities to ensure the lowest total cost, right quality and delivery performance of supply including active support to achieve the required results
  • Support the Businesses and Procurement teams to ensure optimum improvement programs
  • Driving the low cost sourcing and manufacturing initiative in co-operation with local teams
  • Development sourcing synergies between the companies regarding volumes/products/suppliers
  • Leading of business negotiations
  • Development and implementation the principles of Lean Manufacturing/supply chain and customer focus at our supplier base
  • Driving implementation of APQP at our supplier base
  • Managing active cost reduction programmes according to targets
  • Development supplier management plans to ensure high quality and reliable timeliness of product supply
  • Management long term supplier relations from early supplier involvement in the design stage
  • Assuring interaction in projects with Engineering, Manufacturing department and Sales

  Requirements:

  • Significant and relevant experience (at least 2 years) within a corporate procurement department
  • Fluent English, German desirable
  • Ability to influence and operate at all levels within international corporation
  • Willingness to learn on experience and ability to "drive" complex procurement projects
  • Thorough understanding of the category management approach to the procurement of all key commodities
  • Understanding of Make v Buy techniques, supplier selection and development
  • Strong interpersonal skills to manage cross functional teams at all level
  • Highly developed awareness of contracting issues
  • Strong negotiation skills

  WE OFFER:

  • Working in an international company
  • Career development opportunities in multiple business areas
  • Opportunity to develop career path in organizational structure
  • Private medical care
  • Social Fund benefits
  • Company events


  If you are enthusiastic about broadening your experience and feel ready for this challenge, please send your application letter and CV via Aplikuj button and add to your application the following formula: "I hereby agree for processing the following personal information strictly for recruitment purposes in accordance with the regulation regarding the protection data passed on the following date: 29.08.97r. Dz. U. nr 133 poz. 883".

  aplikuj

  Prosimy o dopisanie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych jak poniżej::

   

  1. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie, adres: Olewin 50a, 32-300 Olkusz, moich danych osobowych zawartych w CV i innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu ich wykorzystania w obecnej rekrutacji prowadzonej przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie. Zgoda może być w każdym czasie odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

   

  1. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie, adres: Olewin 50a, 32-300 Olkusz, moich danych osobowych zawartych w CV i innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu ich wykorzystania do przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie. Zgoda może być w każdym czasie odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

   

  Klauzula informacyjna:

  Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie, adres: Olewin 50a, 32-300 Olkusz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042531, NIP: 1250020435, dane kontaktowe: [email protected] .

  Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje, także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie art.6.ust1.pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie, jak również na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z rekrutacją.

  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie trzech lat po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani /Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres trzech lat od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji: IMI International Sp. z o.o. Olewin 50a, 32-300 Olkusz lub adres e-mail: [email protected] Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić na adres e-mail: [email protected] lub na adres do korespondencji: IMI International Sp. z o.o. Olewin 50a, 32-300 Olkusz. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  bottom