Oferta pracy
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Kancelarię CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k. w związku procesem rekrutacyjnym 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k., z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie 00-113, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000107234, numer telefonu: +48 22 520 5555, zwana dalej: „CMS” lub „my”. 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy Pani/Pana aplikacja, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, również w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska. 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana osobowych jest niezbędność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji jest Pani/Pana zgoda. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji jest dobrowolna. Jeżeli jednak jej Pani/Pan nie udzieli, nie będziemy mogli przechowywać Pani/Pana CV dla potrzeb przyszłych rekrutacji. 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, której dotyczy Pani/Pana aplikacja. Na postawie Kodeksu pracy mamy prawo żądać od Pani/Pana jako od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 5. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest udzielona nam zgoda, w każdym czasie może Pani/Pan wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem email: [email protected], nr telefonu +48 22 520 55 55. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli jednak wycofa Pani/Pan zgodę, nie będziemy mogli w dalszym ciągu przechowywać Pani/Pana CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku nawiązania z Panią/Panem umowy z CMS, również po tym czasie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, a w przypadku ich braku – zgodnie z przyjętymi w CMS okresami retencji. W zakresie w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie Pani/Pana zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) do czasu jej wycofania. 7. Przysługują Pani/Panu określone prawa, w tym: a. Prawo do informacji – przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania jasnej, przejrzystej oraz łatwo zrozumiałej informacji o tym jak wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe. b. Prawo dostępu – przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania od nas potwierdzenia co do tego, czy Pani/Pana dane osobowe są przez nas przetwarzane, oraz określonych innych informacji o tym, w jaki sposób są one wykorzystywane. Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, poprzez żądanie sporządzenia kopii danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Możemy odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy mogłoby to ujawnić dane osobowe dotyczące innej osoby lub mogłoby w inny sposób negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby. c. Prawo do sprostowania – może Pani/Pan żądać od nas podjęcia środków celem skorygowania Pani/Pana danych osobowych jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. jeśli posiadamy błędny adres e-mail). d. Prawo do usunięcia danych – znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”, które, w uproszczeniu, umożliwia Pani/Panu żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy, na przykład, nie zachodzą istotne powody do kontynuowania przez nas wykorzystywania ich lub ich wykorzystywanie jest niezgodne z prawem. e. Prawo do ograniczenia przetwarzania – przysługuje Pani/Panu prawo do „zablokowania” lub powstrzymania dalszego wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy jesteśmy w trakcie oceny żądania sprostowania lub gdy służy to jako alternatywa wobec usunięcia danych. Jeśli przetwarzanie zostanie ograniczone, możemy w dalszym ciągu przechowywać Pani/Pana dane osobowe, lecz nie możemy ich dalej aktywnie wykorzystywać. f. Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Pani/Panu prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Pani/Pana własnych celów w innych organizacjach (będących odrębnymi administratorami danych). W takim przypadku dostarczymy Pani/Panu kopię danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub (o ile jest to technicznie możliwe) możemy przesyłać Pani/Pana dane bezpośrednio innemu administratorowi danych. g. Prawo do wyrażenia sprzeciwu – przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec określonych rodzajów przetwarzania w oparciu o podstawy odnoszące się do Pani/Pana szczególnej sytuacji, w dowolnym czasie, o ile przetwarzanie jest prowadzone w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez CMS. h. Prawo do wycofania zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jednakże, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych przez CMS narusza przepisy RODO. 9. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych dla potrzeb procesu rekrutacji możesz się z nami kontaktować z Działem HR CMS na adres: [email protected], nr telefonu +48 22 520 55 55.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista/ka ds. PR

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k.

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ważna jeszcze 16 dni
  do: 12 cze 2022
 • umowa o pracę, kontrakt B2B
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • przygotowywanie treści na potrzeby komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej (m.in. informacje prasowe, materiały foto-video, grafiki)

 • prowadzenie działań z zakresu media relations

 • tworzenie treści na potrzeby mediów społecznościowych (LinkedIn)

 • organizacja wydarzeń wewnętrznych i zewnętrznych

 • współpraca z dostawcami kontentu foto-video oraz agencjami

 • udział w tworzeniu strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

Nasze wymagania

 • doświadczenie w pracy w agencji public relations, digital, mediach (min 3 lata) – warunek konieczny

 • znajomość najnowszych trendów w mediach społecznościowych i doświadczenie w obsłudze profili firmowych

 • łatwość pisania tekstów i tworzenia materiałów komunikacyjnych

 • umiejętność przygotowania prostych materiałów multimedialnych (graficznych i filmowych)

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

 • zaawansowana znajomość pakietu MS Office oraz programów graficznych

 • proaktywność, kreatywność i otwartość

 • umiejętność pracy zespołowej i chęć dzielenia się wiedzą

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • owoce

 • firmowa biblioteka

 • kawa / herbata

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • program rekomendacji pracowników

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k.

CMS jest międzynarodową kancelarią prawniczą świadczącą kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz organów administracji. Jako jedna z największych firm prawniczych zatrudniamy ponad 5000 prawników w 74 miastach na całym świecie w 45 państwach na świecie. Dzięki temu nasi klienci otrzymują wsparcie międzynarodowych zespołów oraz najwyższej jakości ekspertyzę prawną dotyczącą innych rynków, na których prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność.

Z kolei specjalizacja sektorowa pozwala nam zaoferować klientom wsparcie prawników, którzy rozumieją wyzwania i specyfikę prowadzenia działań biznesowych w danej branży, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych.

CMS w Polsce

Jesteśmy jedną z największych i najbardziej doświadczonych kancelarii

w Polsce – działamy na polskim rynku od ponad 25 lat. W biurach CMS w Warszawie i Poznaniu pracuje ponad 180 prawników, którzy doradzają klientom działającym we wszystkich sektorach gospodarki.

Struktura

CMS podzielony jest na 6 głównych departamentów. Poza departamentami i praktykami prawnymi mamy także wyspecjalizowane grupy sektorowe. Skupiają one prawników

z różnych departamentów i o różnych specjalnościach, których łączy dobra znajomość wybranej gałęzi gospodarki.

• Transakcje i prawo spółek

• Postępowania Sporne

• Nieruchomości i Budownictwo

• Energetyka i Projekty Infrastrukturalne

• Bankowość i Finanse Międzynarodowe

• Prawo Gospodarcze i Zagadnienia Regulacyjne

Przewiń do profilu firmy