Ta oferta pracy jest nieaktualna od 194 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Compliance Assistant

 • Szamotuły, wielkopolskie pokaż mapę
 • Asystent
 • 2018-06-14

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   As the world’s population grows, so does demand for quality foods, feed ingredients for livestock, industrial products and alternative fuels. As one of the world’s leading agricultural processors, ADM plays a pivotal role in meeting all of these needs. We produce the food ingredients, animal feeds and feed ingredients, biofuels and other products that manufacturers around the world use to provide a better life to millions of people around the globe. With more than 32,000 employees serving customers in more than 160 countries, a global value chain that includes 500 crop procurement locations, 250 ingredient manufacturing facilities, 38 innovation centers and the world’s premier crop transportation network, we connect the harvest to the home. Learn more at www.adm.com.
   
   
   
  Compliance Assistant
  Based in Szamotuły, Poland  The Role:

  An opportunity has arisen for a Compliance Assistant in Szamotuły, Poland. The main purpose of this role is to leading reporting processes of technical data, being distributor of technical information.

  Responsibilities:

  Reporting to the Plant Manager, the main duties of this role will include:
  • Supporting safety manager and Quality manager in daily duties.
  • Sending daily production and safety reports.
  • Reviewing financial monthly reports (Inventory, Yield, Plant Breaker)
  • Being a member of compliance committees.
  • Influencing departments’ charges
  • Preparing inventory reports, allocation keys, booking chemicals’ balances and usages to Maximo program on monthly basis being a local specialist of the system and influencing the changes/ improvements in Maximo
  • Making trainings of Maximo program to employees
  • Arranging chemicals deliveries
  • Leading company projects, fulfilling various of tasks on the request of Plant Manager.
  • Arranging the accommodation for the guests,
  • Ordering the office materials

  The Candidate

  The successful candidate will possess the following:
  • Fluent English
  • Experience in Compliance department (safety, Quality, environmental)
  • task-oriented,
  • Very good work organization
  • Good communication skills
  • Team player
  • Knowlege of MsOffice
  • Accurate and responsible

  We offer:

  • Employment contract in a stabile international company which is a leader in its sector
  • Attractive salary conditions
  • Attractive benefits (private health and dental care, life insurance, sport club card, holiday co-financing, education co-financing),
  • Language courses financed by the employer
  • Developing career path within the organization


  Apply Today

  If you’re ready to learn and be challenged, we want to hear from you today. Please apply online by sending your CV in English:


  International business magazine Fortune announced the annual list of the “World’s Most Admired Companies” for 2018. ADM is honored to be named as one of the Food Production Industry’s most admired companies
   
  opis

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do firmy Archer Daniels Midland (w dalszej treści określanej jako ADM) zgadzasz się na przetwarzanie przez ADM Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez firmę Archer Daniels Midland danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

  W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

  Proszę o zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych w Archer Daniels Midland.

  Ochrona danych osobowych kandydatów

  1. Zakres

  W firmie Archer Daniels Midland (w dalszej treści określanej jako ADM lub poprzez stosowanie czasowników w 1 osobie liczby mnogiej oraz wszelkich form zaimków „my” i „nasz”) bardzo poważnie podchodzimy do kwestii poufności, integralności i dokładności Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera ważne informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w odniesieniu do procesu rekrutacyjnego na stanowiska pracy w ramach Grupy ADM.

  1. Cel

  Celem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest ocena Państwa kandydatury na stanowisko pracy, które oferujemy.

  1. Podstawa prawna

  Podstawą prawną umożliwiającą nam przetwarzanie Państwa danych osobowych – w celu oceny Państwa kandydatury – jest Art. 6(1)(b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), które przewiduje, że Państwa dane osobowe muszą być przetwarzane w przypadku zawarcia jakiegokolwiek przyszłego stosunku pracy. W przypadku obowiązywania krajowych przepisów w tym zakresie, ADM poinformuje Państwa o tym fakcie oddzielnie.

  ADM nie potrzebuje i nie wymaga przesyłania oraz udostępniania przez Państwa danych osobowych stanowiących specjalną kategorię danych osobowych zgodnie z RODO (włączając w to informacje dotyczące np. religii lub zdrowia, Jeśli mimo wszystko zdecydujecie się Państwo na przesłanie do ADM takich danych osobowych, podstawą prawną do ich przetwarzania jest Art. 9(2)(b) RODO.

  Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu oceny Państwa kandydatury i aplikacji na stanowisko pracy. Nie macie Państwo obowiązku przekazywania ADM swoich danych osobowych, ale ich nieprzekazanie oznacza, że nie będziecie Państwo mogli zawrzeć stosunku pracy z naszą firmą.

  1. Kategorie danych osobowych


  ADM gromadzi wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji przedstawionych powyżej celów, czyli dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, CV oraz wszelkie inne informacje, które dostarczone zostały przez Państwa dobrowolnie w procesie rekrutacji

  1. Przechowywanie danych osobowych

  ADM przechowuje Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów. W przypadku niepowodzenia w procesie rekrutacji, Państwa dane osobowe zostaną przez nas usunięte, chyba że ich przechowywanie jest wymagane na podstawie przepisów krajowych. Możliwe, że w przyszłości pojawią się w Grupie ADM dostępne stanowiska, które będą odpowiadać Państwa umiejętnościom i zainteresowaniom. W takim przypadku poprosimy Państwa o udzielenie zgody na przechowywanie Państwa danych osobowych w celu rekrutacji na stanowiska pracy w przyszłości.

  1. Odbiorcy danych osobowych

  Zasadniczo ADM nie przekazuje Państwa danych osobowych stronom trzecim.

  ADM przekazuje Państwa dane osobowe stronom trzecim tylko, jeśli jest to niezbędne. W przypadku Państwa aplikacji wyłącznie podmioty Grupy ADM będą odbiorcami Państwa danych osobowych, w szczególności jeśli podmioty ADM świadczą usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (HR) na rzecz innych podmiotów ADM.

  Dalsze udostępnianie Państwa danych osobowych nastąpi wyłącznie, gdy będzie to wymagane przez prawo.

  7. Państwa trzecie i/lub organizacje międzynarodowe

  ADM jest światową korporacją, w związku z czym Państwa dane osobowe będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich, które nie zapewniają adekwatnego poziomu ochrony danych zgodnie z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w Unii Europejskiej. Odbiorcami mogą być spółki będące w rękach grupy, np. inne lokalizacje/ podmioty ADM. ADM zapewnia, że wdrożone zostały wystarczające środki bezpieczeństwa, takie jak zawieranie standardowych klauzul umownych UE, aby Państwa prawa jako podmiotu danych były chronione nawet w przypadku, gdy dane są przetwarzane poza Unią Europejską. Tego rodzaju umowy są zarządzane przez nasz Zespół ds. Ochrony Danych. Prosimy o kontakt z członkami tego zespołu, jeśli będziecie Państwo chcieli uzyskać więcej informacji na ten temat lub otrzymać kopię zawartych klauzul umownych.

  1. Prawa związane z ochroną danych osobowych

  ADM zawsze udzieli Państwu informacji i pomocy w kwestii Państwa danych osobowych oraz informacji z nimi związanych. Państwa prawa dotyczące ochrony danych osobowych zostały przedstawione poniżej. W przypadku składania zapytania w sprawie swoich danych osobowych należy sprecyzować, w jakiej formie chcielibyście Państwo otrzymać informację zwrotną. W przeciwnym razie ADM, odpowie w takiej samej formie, w jakiej zostało złożone zapytanie. Skontaktujemy się z Państwem i postaramy się rozwiązać problem zawarty w zapytaniu w ciągu miesiąca. W przypadku ewidentnie nieuzasadnionych lub przesadnych wniosków, ADM ma prawo domagać się uzasadnionej opłaty lub odmówić realizacji wniosku.

  Prosimy o kontakt z naszym Zespołem ds. Ochrony Danych, jeśli chcieliby Państwo skorzystać ze swoich Praw lub uzyskać więcej informacji na ten temat.

  8.1 Dostęp: Mają Państwo prawo do złożenia wniosku o potwierdzenie, czy ADM przetwarza Państwa dane osobowe. Jeśli ADM przetwarza Państwa dane osobowe, przysługuje Państwu prawo do złożenia wniosku o dostęp do swoich danych osobowych.

  8.2 Sprostowanie: Mają Państwo prawo do złożenia wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie swoich nieprecyzyjnych lub niekompletnych danych osobowych przetwarzanych przez ADM. Z powyższego prawa można skorzystać poprzez złożenie uzupełniającego oświadczenia. Jeśli nastąpiło przekazanie Państwa danych przez ADM innym odbiorcom, ADM w miarę możliwości poinformuje ich o wprowadzonych korektach oraz przekaże informacje tym odbiorcom na Państwa wniosek.

  8.3 Usunięcie: Mają państwo prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy ADM, jeśli nie ma żadnych wyjątków prawnych do ich przechowywania. Należy mieć na względzie, że ADM podlega różnym prawnym wymogom przechowywania danych. Jeśli nastąpiło przekazanie Państwa danych przez ADM innym odbiorcom, ADM w miarę możliwości poinformuje ich o wprowadzonych korektach oraz przekaże informacje tym odbiorcom na Państwa wniosek.

  8.4 Ograniczenie przetwarzania: Mają Państwo prawo, w określonych przypadkach, do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeśli nastąpiło przekazanie Państwa danych przez ADM innym odbiorcom, ADM w miarę możliwości poinformuje ich o wprowadzonych korektach oraz przekaże informacje tym odbiorcom na Państwa wniosek.

  8.5 Przenoszalność danych: Mogą mieć Państwo prawo do zażądania kopii swoich danych osobowych w powszechnie stosowanym i możliwym do odczytania przez komputer formacie. To prawo obejmuje także prawo do żądania od ADM przeniesienia danych osobowych do innego administratora na mocy polecenia. Z prawa tego można skorzystać, gdy dane osobowe zostały dostarczone przez Państwa i są przetwarzane na podstawie zgody bądź realizacji umowy lub w przypadku gdy przetwarzanie jest przeprowadzane przy pomocy zautomatyzowanych środków.

  1. Administrator danych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ADM, do której wysłali Państwo swoją aplikację w związku z ubieganiem się o zatrudnienie.

  1. Inspektor ochrony danych

  Naszym Inspektorem ochrony danych osobowych jest:

  Dr. Thomas Balzer (Contractor)

  EMEA Compliance

  [email protected]

  +0049 (0) 40 3013 774

  1. Skargi

  W każdym momencie mają Państwo prawo do złożenia skargi do swojego lokalnego organu nadzorczego w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

  1. Komentarze

  Jeśli mają Państwo jakieś uwagi, chcielibyście skorzystać z praw dotyczących ochrony swoich danych lub w przypadku innych pytań o ogólnym charakterze mających związek z tą usługą, prosimy o kontakt z naszym Zespołem ds. Ochrony Danych [email protected]