Oferta pracy

Compliance officer (TFI)

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 15 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Ekspert
Compliance officer (TFI)Numer ref.: UGR/006/0121

Do naszej nowej spółki poszukujemy eksperta, który będzie odpowiedzialny za przygotowywanie i prowadzanie polityki zgodności oraz nadzoru wewnętrznego. Aplikuj, jeśli chcesz budować razem z nami TFI mBanku :-)

 

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • udział w przygotowywaniu i prowadzanie polityki zgodności oraz nadzoru wewnętrznego w TFI
 • udział w przygotowaniu i wdrożeniu kodeksu etycznego
 • nadzór nad działalnością TFI w zakresie zgodności z przepisami prawa, kontroli wewnętrznych, weryfikacji zawieranych umów
 • doradztwo i implementacja zmian w obowiązujących przepisach prawnych w TFI
 • nadzorowanie polityki konfliktu interesów oraz przepływu informacji poufnych; realizowanie ochrony danych osobowych
 • szkolenia i weryfikacja wiedzy pracowników TFI w zakresie regulacji wewnętrznych oraz przepisów prawa

Masz to COŚ?

 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w charakterze Inspektor Nadzoru/ Compliance Officer
 • wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne
 • bardzo dobra znajomość regulacji dotyczących rynku kapitałowego i funduszy inwestycyjnych
 • doświadczenie w zakresie kontroli wewnętrznej oraz wdrażania zasad ładu korporacyjnego
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • samodzielność, komunikatywność oraz wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
 • umiejętność formowania argumentów i prezentacji wniosków

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy