Compliance Officer

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 10.01.2018
 • Ważna jeszcze 23 dni (do 09.02.2018)

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Radpol to znany na rynku polskim i europejskim producent zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla sektora energetyki, ciepłownictwa oraz infrastruktury gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Radpol S.A. w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Compliance Officer
Miejsce pracy: Warszawa
Praca na cały etat/część etatu

Główny cel stanowiska:
Wprowadzenie, realizowanie i nadzorowanie działalności Spółki w zakresie polityki compliance


Podstawowe zadania i obowiązki:

 • Przygotowywanie i wprowadzanie polityki compliance oraz  regulacji dotyczących nadzoru wewnętrznego w organizacji,
 • Nadzór działalności RADPOL S.A. w zakresie zgodności z przepisami prawa, przeprowadzanie wewnętrznych kontroli, weryfikację przestrzegania prawa w zakresie zawieranych umów,
 • Ocena wpływu zmian stanu prawnego na działalność organizacji, doradztwo w zakresie stosowania nowo wprowadzanych oraz obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych,
 • Sporządzanie raportów z zakresu ryzyk dla Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Nadzorowanie przepływu informacji poufnych i przeciwdziałanie konfliktom interesów, obowiązek przekazywania do wiadomości publicznej oraz do organów nadzoru przewidzianych prawem raportów na temat zdarzeń związanych z działalnością przedsiębiorstwa,
 • Ochrona danych osobowych,
 • Przygotowanie i wprowadzenie kodeksu postępowania etycznego,
 • Tworzenie i opiniowanie regulacji wewnętrznych oraz ich aktualizacja,
 • Przestrzeganie zasad wręczania i przyjmowania prezentów przez pracowników,
 • Weryfikację przestrzegania prawa w zakresie zawieranych umów,
 • Uczestnictwo w tworzeniu rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo funkcjonowania spółki,
 • Przygotowanie i realizacja szkoleń pracowników dotyczące regulacji wewnętrznych oraz przepisów prawa,
 • Aktywna budowa kultury Compliance w Organizacji,

Wymagania:

 • Minimum 2 lata doświadczenia w obszarze Compliance na stanowisku Compliance Officera,
 • Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub prawniczym,
 • Bardzo dobra znajomość regulacji rynku kapitałowego,
 • Doświadczenie w zakresie kontroli wewnętrznej,
 • Znajomość zasad ładu korporacyjnego,
 • Doświadczenie we wdrażaniu regulacji w podmiotach gospodarczych,
 • Samodzielność, dokładność i terminowość,
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Analityczne myślenie.

Oferujemy:


Prężnie rozwijające się środowisko pracy, w którym można realizować nowe pomysły, idee wykorzystując swoje doświadczenia. Stabilne zatrudnienie i systematyczny rozwój. Wynagrodzenie adekwatne do kompetencji i osiąganych celów oraz niezbędne narzędzia pracy.


Aplikacje zawierające cv i list motywacyjny prosimy przesyłać do dnia 11.02.2018 roku za pomocą przycisku aplikowania - REKRUTACJA COMPLIANCE OFFICER.

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami. CV musi zawierać formułę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Radpol S.A., dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia: 29.08.97, o ochronie danych osobowych – D.U.. Nr 133 poz. 883)".