Consulting - Młodszy Konsultant Salesforce

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2019-08-02
 • Ważna jeszcze 8 dni (do 2019-09-01)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dołącz do zespołu Cloud First Applications w Accenture - największego Partnera Salesforce na świecie i razem kształtujmy przyszłość wiodących, globalnych przedsiębiorstw. Szukamy ambitnych oraz innowacyjnych osób zainteresowanych pracą z technologią Salesforce.

  Czym będziesz się zajmować:

  Będziesz częścią zespołu dostarczającego najbardziej złożone, największe i innowacyjne systemy oparte na rozwiązaniach Cloud Computing.
  Uzgadnianiem i analizowaniem wymagań biznesowych z klientem.
  Projektowaniem procesów biznesowych i ich automatyzacji w oparciu o platformę Salesforce.
  Wsparciem analitycznym dla klienta i zespołu programistycznego.
  Będziesz pełnił aktywną rolę w projektach Salesforce poprzez współpracę z naszym globalnym zespołem wdrożeniowym.

  Czego od Ciebie oczekujemy:

  Wykształcenia wyższego na kierunkach technicznych lub ekonomicznych.
  Chęci rozwoju w obszarze Cloud Computing oraz rozwiązań CRM.
  Doświadczenia w pracy projektowej i/lub z systemami informatycznymi.
  Zainteresowania innowacjami technologicznymi.
  Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.

  Co możemy Ci zaoferować:

  Dynamiczną ścieżka rozwoju kariery: zapewniamy pełne finansowanie kursów i certyfikacji Salesforce.
  Stanie się częścią zespołu profesjonalistów Salesforce.
  Możliwość pracy przy największych międzynarodowych projektach dla firm z listy Global Fortune 500.
  Pracę u największego partnera Salesforce na świecie.
  Dodatkowe świadczenia: prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold.
  W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
   
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
     
  Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z  Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.
   
  Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
  Sprawdź wszystkie otwarte stanowiska w Accenture: