Consulting - Praktykant w obszarze IT

Accenture O firmie

 • Warszawa

  mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 4 lat temu
 • Praktykant/Stażysta
Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to www.accenture.com.
Praktykant w obszarze IT
(Java, SQL, C++, C#, .NET)
Miejsce pracy: Warszawa
00259340


Charakterystyka pracy:

 • Udział w innowacyjnych projektach realizowanych na potrzeby sektorów: finansowego, produkcyjnego, handlowego, telekomunikacyjnego, energetycznego
 • Praca u klienta w zespołach projektowych
 • Wsparcie konsultantów w bieżącej pracy projektowej
 • Szczegółowe obowiązki uzależnione są od specyfiki danego projektu i mogą obejmować:
  • prace programistyczne (kodowanie, wykonywanie testów jednostkowych, opracowanie dokumentacji technicznej)
  • przygotowanie raportów i zestawień bazujących na zapytaniach SQL
  • wsparcie projektowania i budowy systemów informatycznych (m. in analiza i projektowanie procesów)
Kwalifikacje:
 • Studenci ostatnich lat studiów takich kierunków jak: informatyka, telekomunikacja, elektronika, matematyka, metody ilościowe i systemy informatyczne
 • Praktyczna znajomość przynajmniej jednego języka programowania (np. Java, SQL, C++, C#, .Net)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Silna motywacja do wykonywania zadań
 • Chęć rozwoju i uczenia się
 • Dyspozycyjność w trakcie odbywania praktyki (min 30 godzin w tygodniu)
Oferujemy:
 • Płatną praktykę na min. 3 miesiące
 • Rozwojowe zadania - współudział w tworzeniu systemów informatycznych, z których korzystają miliony ludzi na całym świecie
 • Zdobycie doświadczenia w renomowanej firmie konsultingowej
 • Doskonałą atmosferę pracy
 • Opiekę mentora
 • Elastyczne godziny pracy
 • Po zakończeniu praktyk uzyskanie referencji oraz możliwość zatrudnienia na umowę o pracę - uproszczony proces rekrutacji.
aplikuj
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.


Praktykant w obszarze IT
(Java, SQL, C++, C#, .NET)
Numer ref.: 00259340

Charakterystyka pracy:

 • Udział w innowacyjnych projektach realizowanych na potrzeby sektorów: finansowego, produkcyjnego, handlowego, telekomunikacyjnego, energetycznego
 • Praca u klienta w zespołach projektowych
 • Wsparcie konsultantów w bieżącej pracy projektowej
 • Szczegółowe obowiązki uzależnione są od specyfiki danego projektu i mogą obejmować:
  • prace programistyczne (kodowanie, wykonywanie testów jednostkowych, opracowanie dokumentacji technicznej)
  • przygotowanie raportów i zestawień bazujących na zapytaniach SQL
  • wsparcie projektowania i budowy systemów informatycznych (m. in analiza i projektowanie procesów)
Kwalifikacje:
 • Studenci ostatnich lat studiów takich kierunków jak: informatyka, telekomunikacja, elektronika, matematyka, metody ilościowe i systemy informatyczne
 • Praktyczna znajomość przynajmniej jednego języka programowania (np. Java, SQL, C++, C#, .Net)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Silna motywacja do wykonywania zadań
 • Chęć rozwoju i uczenia się
 • Dyspozycyjność w trakcie odbywania praktyki (min 30 godzin w tygodniu)
Oferujemy:
 • Płatną praktykę na min. 3 miesiące
 • Rozwojowe zadania - współudział w tworzeniu systemów informatycznych, z których korzystają miliony ludzi na całym świecie
 • Zdobycie doświadczenia w renomowanej firmie konsultingowej
 • Doskonałą atmosferę pracy
 • Opiekę mentora
 • Elastyczne godziny pracy
 • Po zakończeniu praktyk uzyskanie referencji oraz możliwość zatrudnienia na umowę o pracę - uproszczony proces rekrutacji.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy