Consulting - Starszy Konsultant ds. Zarządzania Bezpieczeństwem IT

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 23.01.2019
 • Ważna jeszcze 0 dni (do 22.02.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Zespół Zarządzania Bezpieczeństwem IT ( w ramach działu Accenture Security) pomaga Klientom identyfikować luki w ich zabezpieczeniach IT, analizować ich wpływ biznesowy, szacować ryzyko niezgodności, planować i projektować strategię działania, a także pomagać im w realizacji i wdrażaniu zdefiniowanych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT oraz cyberbezpieczeństwa oraz podnosić poziom świadomości na temat cyberbezpieczeństwa. Istotnym zadaniem zespołu jest wsparcie klientów w zakresie definiowania i wdrażania wymagań regulacyjnych (np. GDPR, NIS) oraz wsparcie przygotowania firmy do certyfikacji (np. ISO27001).
   

  Czym będziesz się zajmować?

  Weźmiesz udział w realizacji ciekawych i niestandardowych projektów dla dużych polskich oraz międzynarodowych klientów w zakresie bezpieczeństwa IT. Twoje zadania będą dotyczyć m.in.:

  Realizacji przeglądów dojrzałości/analizach luk bezpieczeństwa w ramach organizacji i jej rozwiązań bezpieczeństwa IT
  Definiowania strategii, polityk i procedur bezpieczeństwa IT
  Definiowania modeli operacyjnych dla jednostek bezpieczeństwa IT
  Definiowania procesów z zakresu bezpieczeństwa IT (w tym zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa, ochrony danych)
  Projektowania i wdrażania rozwiązań bezpieczeństwa IT

  Czego od Ciebie oczekujemy?

  Wiedzy popartej doświadczeniem z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania i ochroną infrastruktury krytycznej
  Doświadczenia w zakresie identyfikacji i szacowania ryzyka w ramach bezpieczeństwa informacji
  Doświadczenia w budowie modeli operacyjnych i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
  Doświadczenia w zarządzaniu projektami bezpieczeństwa dla klientów zewnętrznych
  Umiejętności agregowania informacji z wielu źródeł, sporządzania raportów i dokumentacji
  Doświadczenia w realizacji projektów regulacyjnych (np. GDPR, NIS)
  Znajomość normy ISO/IEC 27001 będzie dodatkowym atutem
  Ceryfikacja CISA, CISM, CISSP, ISO27001 Lead Auditor, SABSA, PMP, Prince2 będzie dodatkowym atutem
  Wykształcenia wyższego
  Mobilności (projekty realizowane są w Polsce i za granicą) oraz bardzo dobrej znajomości języka polskiego i angielskiego

  Co możemy Ci zapewnić?

  Zdobycie cennego doświadczenia zawodowego poprzez udział w różnorodnych projektach z zakresu bezpieczeństwa IT
  Możliwość współpracy z Wyższą Kadrą Kierowniczą czołowych spółek w kraju i na świecie
  Możliwość poznania specyfiki bezpieczeństwa w ramach różnych obszarów, w tym bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, branża energetyczna, e-commerce, firm produkcyjnych itd.
  Poznanie sprawdzonych i efektywnych metodyk z zakresu zarządzania, w szczególności zarządzania bezpieczeństwem IT
  Zdobycie kluczowych na rynku certyfikatów z zakresu bezpieczeństwa IT (np. CISA, CISM, CISSP) oraz zarządzania projektami (np. Prince2, PMP)
  Pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold.
  APLIKUJ!
  #BEFUTUREPROOF – POZNAJ OSOBY JUŻ PRACUJĄCE W ACCENTURE
  DOWIEDZ SIĘ JAK WYGLĄDA NASZ PROCES REKRUTACJI.
  W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."

  Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.

  Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

  #BEFUTUREPROOF
  Sprawdź wszystkie otwarte stanowiska w Accenture: