Oferta pracy

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Zgodnie z art. 13. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenia o Ochronie Danych - RODO) informujemy, że: 1) administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Assay Consulting Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa; 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Dariusza Chmielewskiego, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]; 3) administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy; 4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorom); 5) administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 7) dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru; 8) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, Infolinia: 606-950-000); 9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy; 10) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.
Assay Consulting Sp. z o.o.

Controlling Specialist / Specjalista ds. kontrolingu

Assay Consulting Sp. z o.o.O firmie

 • Cybernetyki 19B, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze 13 dni
  do: 28 kwi 2021
 • umowa o pracę, kontrakt B2B
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)

Assay Consulting Sp. z o.o.

Cybernetyki 19B

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Monitorowanie i kontrola realizacji budżetów spółek portfelowych

 • Udział w przygotowywaniu biznes planów spółek portfelowych

 • Przygotowanie analiz finansowych, raportów rynkowych oraz prezentacji

 • Tworzenie i rozwijanie narzędzi umożliwiających prowadzenie analiz oraz przetwarzanie informacji

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne / nauki ścisłe (mi.in. ekonomia, finanse, rachunkowość, metody ilościowe, ekonometria, matematyka)

 • Wysokie umiejętności analityczne i komunikacyjne

 • Dobra znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza MS Excel)

 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie pozwalająca na swobodną komunikację

 • Dokładność, odpowiedzialność i umiejętność pracy pod presją czasu

Mile widziane

 • Doświadczenie analityczne w dziale audytu, kontrolingu lub analiz finansowych

 • Doświadczenie w pracy z bazami danych

 • Znajomość SQL, VBA, Power BI

To oferujemy

 • Praca w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej prowadzącej innowacyjne projekty

 • Umowa według wybranej formy zatrudnienia

 • Podstawa wynagrodzenia uzależniona od doświadczenia i umiejętności

 • Premie uzależnione od osiąganego wyniku

 • Współpraca z doświadczonymi specjalistami

 • Niezbędne narzędzia do wykonywania pracy

 • Komfortowe warunki pracy

 • Benefity

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • możliwość pracy zdalnej

 • spotkania integracyjne

Assay Consulting Sp. z o.o.

Grupa Assay zajmuje się m.in. działalnością inwestycyjną. Firma dokonuje inwestycji w spółki o wysokim potencjale wzrostu, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności lub będących na wczesnym etapie rozwoju (tzw. start-up’y). Assay zrzesza 23 spółki z różnych segmentów rynku. Obecnie Assay poszukuje kandydatów na stanowisko: Controlling Specialist.

Przewiń do profilu firmy