Copywriter

 • łódzkie
 • Specjalista
 • 14.05.2019
 • Ważna jeszcze 23 dni (do 13.06.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  PizzaPortal.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z branży e-commerce, będąca jednym z liderów w zamawianiu jedzenia przez internet.


  Działamy w niezwykle interesującym obszarze łączącym nowe technologie z usprawnieniem codziennego życia naszych Klientów.


  Dołącz do najlepszego zespołu! Codziennie czerpiemy z doświadczeń naszego inwestora- AmRest - wiodącego operatora restauracji w Europie, z takimi brandami jak: Pizza Hut, Starbucks, Burger King, KFC.

   

  W związku z rozwojem zespołu marketingu obecnie do naszego zespołu poszukujemy współpracowników na stanowisko:

  Copywriter
  praca zdalna

  Czy wiesz, że w samym centrum Łodzi znajduje się firma, dzięki której każdego dnia kilka tysięcy Polaków zamawia jedzenie z dowozem przez Internet? Mimo, że jesteśmy rdzennie łódzką firmą, należymy do AmRest – wiodącego operatora restauracji w Europie, z takimi brandami jak: Pizza Hut, Starbucks, Burger King, KFC.

   

  Brzmi znajomo? Chodzi oczywiście o PizzaPortal.pl!

   

  Jeżeli branża, w której działamy jest dla Ciebie interesująca i chcesz w kreatywny sposób pomóc w jej ciągłym udoskonalaniu i sprawnej komunikacji z klientami, zachęcamy Cię do dołączenia do naszego zespołu.

   

  Czy chcesz dołączyć do świetnego teamu i…

  • Dbać o pozytywny wizerunek firmy poprzez budowanie angażujących treści kierowanych do partnerów zewnętrznych i Klientów?
  • Wspomagać budowanie efektywnej komunikacji poprzez pisanie artykułów zgodnych ze strategią i celami firmy?
  • Współtworzyć najbardziej kreatywny z naszych zespołów: zespół marketingu?

   

  Jeżeli Twoja odpowiedź na te pytania brzmi twierdząco, a do tego cenisz dobrą komunikację podczas pracy, to jest to idealny wybór dla Ciebie!

  Co Cię u nas czeka? Będziemy z Tobą zupełnie szczerzy.

   

  Pasja obowiązkowa!

  Oczekujemy od Ciebie lekkiego pióra i wyczucia w tworzeniu treści. Jesteś w trwałym związku z ciekawą komunikacją pisemną? Na pewno znajdziesz u nas swoje miejsce!

   

  Praca pełna wyzwań.

  Działamy tak dynamicznie, jak nasz biznes. Stoimy ramię w ramię z potrzebami Klientów i Partnerów, co oznacza, że w naszej pracy czeka na Ciebie szereg kreatywnych wyzwań. Nie boisz się dużych zamówień na teksty? Zapraszamy!

   

  Nie zapominamy też o tym, żeby Twoje życie uczynić milszym i wygodniejszym poprzez:

  • Współpracę zdalną opartą o elastyczny grafik (z okresową obecnością w firmie w celu omówienia projektów)
  • Jasno określone cele i zadania
  • Zatrudnienie w oparciu o kontrakt (własna działalność gospodarcza)
  • Możliwość pracy z najlepszymi – kreatywność w czystej postaci
  • Kody rabatowe do wykorzystania u nas na portalu – w końcu ty też jesteś naszym Klientem!

  Zapraszamy - Pizzaportal.pl czeka na Ciebie!

  Prześlij Nam swoje CV oraz próbkę swoich umiejętności, w postaci odpowiedzi na poniższe zadanie:

   

  Napisz tekst maksymalnie do 1.000 znaków opisujący jedną z trzech ulubionych przez naszych Użytkowników potraw: PizzaBurger lub Kebab. Tekst ma opisywać w nietuzinkowy sposób potrawę - może poruszyć krótko jej historię, walory smakowe, sposoby jej podania i zachęcać do zamówienia jej na portalu PizzaPortal.pl. Wszystko zamknięte w dość krótkiej formie. Powodzenia!

  I. Skrócona klauzula informacyjna

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Restaurant Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276, 90-361 Łódź.

  Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

  II. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Restaurant Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276, 90-361 Łódź.
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres Restaurant Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276, 90-361 Łódź.
  3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
  5. w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy); w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  6. w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  7. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  8. w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
  9. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne,
   a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
  11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez dwa lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie
   i przez czas wymagany przepisami prawa.
  12. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
  13. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany prawo do przenoszenia danych osobowych.
  14. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  15. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3d) i 3e) powyżej, z przyczyn związanych
   z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
  16. W przypadku preferowania przez Panią/Pana zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych, przepisami prawa,
   w tym Kodeksu pracy podanie danych jest dobrowolne.

  III. Jeżeli zgadza się Pani/Pan na uwzględnienie Pani/Pana kandydatury w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Restaurant Partner Polska sp. z o, o. moich danych osobowych, zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  IV. Zgoda na przetwarzanie danych, w celu prowadzenia rekrutacji, w zakresie wykraczającym poza wskazany w art. 221 kodeksu pracy, w przypadku, gdy preferowaną przez kandydata formą zatrudnienia jest umowa o pracę

  Przesłanie do Restaurant Partner Polska sp. z o.o. danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy lub szerszym niż niezbędny do zawarcia umowy cywilnej, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Restaurant Partner Polska sp. z o, o. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.