Oferta pracy

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do TVM Transport & Logistics GmbH (Pracodawca), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 
Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
 
„Zgadzam się na przetwarzanie przez TVM Transport & Logistics GmbH danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
 
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 
W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Pracodawca. Możesz się z nami skontaktować pod adresem Zollhof 8, 40221 Düsseldorf.
 
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z rekrutacją na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 12 miesięcy po zakończeniu rekrutacji i usuwamy je niezwłocznie po tym okresie.
 
Jeżeli wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 12 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom systemów informatycznych.
 
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
TVM Transport & Logistics GmbH

Country manager

TVM Transport & Logistics GmbHO firmie

 • Dortmund, Niemcy

 • Ważna 10 godzin
 • Pełny etat
 • Menedżer
Fotografia
TVM Transport & Logistics Germany GmbH z siedzibą w Düsseldorfie (Niemcy), to nowo założona spółka z grupy kapitałowej TVM – liderów w transporcie drobnicowym - w skład której wchodzą również: TVM Transport & Logistics sp. z o.o., TVM Transport sp. z o.o. oraz włoska spółka TVM Transport Italy s.r.l. 
 
W związku z zamiarem rozpoczęcia działalności operacyjnej przez
TVM Transport & Logistics Germany GmbH poszukujemy pracownika na stanowisko:
Country manager
Miejsce pracy: Dortmund


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • zorganizowanie od podstaw, według otrzymanych wytycznych, spółki w pełni gotowej do prowadzenia działalności operacyjnej w zakresie międzynarodowego transportu drogowego towarów, a następnie stały nadzór nad jej sprawnym funkcjonowaniem;
 • zbudowanie zespołu pracowników i współpracowników poprzez ich rekrutację, szkolenie, a następnie organizację i rozliczanie ich pracy;
 • wprowadzanie standardów operacyjnych opartych na funkcjonowaniu spółki matki;
 • negocjowanie oraz zawieranie umów w zakresie niezbędnym do prowadzonej przez spółkę działalności, w tym
  z kontrahentami zewnętrznymi oraz instytucjami finansowymi;
 • kontrolę kosztów operacyjnych oraz ich optymalizację;
 • zapewnienie zgodności funkcjonowania spółki z prawem lokalnym;
 • bieżący kontakt ze służbami prawnymi, księgowymi oraz kadrowymi spółki;
 • kontakt z niemieckimi organami administracji publicznej;
 • sporządzanie sprawozdań, opracowań, analiz – według potrzeb zarządu;
 • sprzedaż i business development.

Od osoby na tym stanowisku oczekujemy:

 • doświadczenia na stanowisku managerskim w podmiocie z branży TSL;
 • doświadczenia w prowadzeniu procesów rekrutacji, w tym na stanowiska magazynierów oraz kierowców;
 • praktycznej znajomości zasad prowadzenia biznesu w Niemczech;
 • znajomości niemieckiego rynku transportu drogowego towarów;
 • znajomości języka polskiego oraz języka niemieckiego – w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
 • gotowości do relokacji do Niemiec (miejscowość Soest);
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej oraz podległych pracowników;
 • obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Excel);
 • umiejętności pracy pod presją czasu;
 • umiejętności kierowania zespołem;
 • wysoko rozwiniętych zdolności interpersonalnych;
 • rzetelności i poczucia odpowiedzialności;
 • motywacji do pracy;
 • elastyczności, co do godzin pracy;
 • charyzmy i naturalnej zdolności budowania autorytetu.

Osobie na tym stanowisku oferujemy:

 • kompleksowe szkolenie ze wszystkich aspektów działalności operacyjnej spółki matki, ze szczególnym uwzględnieniem wypracowanych standardów i najlepszych praktyk biznesowych;
 • wpływ na rozwój międzynarodowej grupy kapitałowej będącej w fazie zdecydowanego wzrostu;
 • bardzo dobre wynagrodzenie – zgodne ze standardami niemieckiego rynku pracy;
 • niezbędne narzędzia pracy;
 • dowolną formę prawną współpracy.
Grafika górna
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do TVM Transport & Logistics GmbH z siedzibą w Dusseldorfie przy Zollhof 8, 40221 Düsseldorf (Pracodawca, Administrator), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
„Zgadzam się na przetwarzanie przez TVM Transport & Logistics GmbH danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

TVM Transport & Logistics Germany GmbH z siedzibą w Düsseldorfie (Niemcy), to nowo założona spółka z grupy kapitałowej TVM – liderów w transporcie drobnicowym - w skład której wchodzą również: TVM Transport & Logistics sp. z o.o., TVM Transport sp. z o.o. oraz włoska spółka TVM Transport Italy s.r.l. 
 
W związku z zamiarem rozpoczęcia działalności operacyjnej przez
TVM Transport & Logistics Germany GmbH poszukujemy pracownika na stanowisko:
Country manager


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • zorganizowanie od podstaw, według otrzymanych wytycznych, spółki w pełni gotowej do prowadzenia działalności operacyjnej w zakresie międzynarodowego transportu drogowego towarów, a następnie stały nadzór nad jej sprawnym funkcjonowaniem;
 • zbudowanie zespołu pracowników i współpracowników poprzez ich rekrutację, szkolenie, a następnie organizację i rozliczanie ich pracy;
 • wprowadzanie standardów operacyjnych opartych na funkcjonowaniu spółki matki;
 • negocjowanie oraz zawieranie umów w zakresie niezbędnym do prowadzonej przez spółkę działalności, w tym
  z kontrahentami zewnętrznymi oraz instytucjami finansowymi;
 • kontrolę kosztów operacyjnych oraz ich optymalizację;
 • zapewnienie zgodności funkcjonowania spółki z prawem lokalnym;
 • bieżący kontakt ze służbami prawnymi, księgowymi oraz kadrowymi spółki;
 • kontakt z niemieckimi organami administracji publicznej;
 • sporządzanie sprawozdań, opracowań, analiz – według potrzeb zarządu;
 • sprzedaż i business development.

Od osoby na tym stanowisku oczekujemy:

 • doświadczenia na stanowisku managerskim w podmiocie z branży TSL;
 • doświadczenia w prowadzeniu procesów rekrutacji, w tym na stanowiska magazynierów oraz kierowców;
 • praktycznej znajomości zasad prowadzenia biznesu w Niemczech;
 • znajomości niemieckiego rynku transportu drogowego towarów;
 • znajomości języka polskiego oraz języka niemieckiego – w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
 • gotowości do relokacji do Niemiec (miejscowość Soest);
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej oraz podległych pracowników;
 • obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Excel);
 • umiejętności pracy pod presją czasu;
 • umiejętności kierowania zespołem;
 • wysoko rozwiniętych zdolności interpersonalnych;
 • rzetelności i poczucia odpowiedzialności;
 • motywacji do pracy;
 • elastyczności, co do godzin pracy;
 • charyzmy i naturalnej zdolności budowania autorytetu.

Osobie na tym stanowisku oferujemy:

 • kompleksowe szkolenie ze wszystkich aspektów działalności operacyjnej spółki matki, ze szczególnym uwzględnieniem wypracowanych standardów i najlepszych praktyk biznesowych;
 • wpływ na rozwój międzynarodowej grupy kapitałowej będącej w fazie zdecydowanego wzrostu;
 • bardzo dobre wynagrodzenie – zgodne ze standardami niemieckiego rynku pracy;
 • niezbędne narzędzia pracy;
 • dowolną formę prawną współpracy.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do TVM Transport & Logistics GmbH z siedzibą w Dusseldorfie przy Zollhof 8, 40221 Düsseldorf (Pracodawca, Administrator), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
„Zgadzam się na przetwarzanie przez TVM Transport & Logistics GmbH danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

Ogłoszenie archiwalne