UWAGA!

Prosimy o zamieszczenie w CV odpowiednich klauzul:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (oraz wizerunku – zdjęcia) zawartych w moim CV przez administratora danych osobowych TMT Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 18 lok. U52, 00-410 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000588449 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5223046651, kapitał zakładowy 12 100 000 zł w całości wpłacony (dalej „Spółka”), w celach bieżącej rekrutacji prowadzonej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) przez Spółkę.

2. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y), że podanie moich danych jest dobrowolne.
(jeśli chcą Państwo być informowani o innych procesach rekrutacyjnych)

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV przez TMT Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w celach innych rekrutacji prowadzonych przez Spółkę w okresie 12 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.

 

Klauzule informacyjne:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych objętych formularzem oraz zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest TMT Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 18 lok. U52, 00-410 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000588449 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5223046651, kapitał zakładowy 12 100 000 zł w całości wpłacony (dalej „Spółka”).

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, a gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.

3. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraziła Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Każdej osobie, która podała Spółce jakiekolwiek swoje dane osobowe przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), kontaktując się ze Spółką pod adresem <[email protected]>. 

6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

7.Pani/Pana dane są przechowywane w bezpiecznej bazie danych na serwerze zapewnianym przez lokalnego dostawcę usług hostingowych, odnośnie której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz RODO. Pani/Pana dane osobowe Spółka może przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora

TMT Investments S.A.

Country Manager

TMT Investments S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 5 dni
  do: 18 lip 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Menedżer
Customer EXPERIENCE is our PASSION & our PURPOSE
Country Manager, Poland
Location: Warszawa

Title: Country Manager, Poland
Location: Warsaw (travel within Poland and Internationally will be required)
Job status: Permanent, management position
Work shift: Full time
Joining date: ASAP

JOB DESCRIPTION

AXES.ai is seeking a Country Manager in Poland to manage, control and scale its operations within the Country. The successful candidate should be perfectly bilingual(Polish-English) and have a strong background in project management, team building and technology (Cloud, IoT devices, software, data collection and reporting). A background in the gaming and industry will be highly considered. Excellent communication skills and client management are the key attributes of the successful candidate as the position requires strategic client management.

THE PERSON WE SEEK

We are seeking someone with a natural entrepreneurial profile with successful experience in managing complex client projects. The ideal candidate has managed operational teams (client service desk, installation). Moreover, the Country Manager has previous experience meeting with clients, understanding their requirements, listening to their needs and finding solutions in collaboration with an international development team.

TASKS AND RESPONSIBILITIES
 • Assume local responsibility of Poland projects and operations
 • Manage customer relationship with key stakeholders
 • Ensure proper training and performance of all Poland team members
 • Manage all client meetings and action item follow ups
 • Master the terms and conditions of the Client Agreement and Service Level
 • Agreement so as to be the garant of the success of this project
 • Review and confirm Problem Severity Levels raised and be responsible for the efficient management and communications of all SLA issues.
 • Supervise service agents daily work and the compliance of their replies
 • Supervise all installations operations including quality control, certification, go live testing and post go live testing
 • Manage client warranty procedures, AXES inventory and service invoicing
 • Supervise the OEM Certification process
 • Manage communications and problem resolution with the Certified Device Suppliers
 • Manage Training and System Documentation requests
 • Provide a daily performance report to COO AXES
 • Recruit new team members as required
CANDIDATE ATTRIBUTES
 • 7-10 years of experience in technology companies, ideally with a background in international startups of 50 to 100 employees
 • Successful track record in project management as well as operations management and implementation
 • Experience in managing teams
 • Experience in helpdesk and technical support management
 • Experience in managing and executing a service level agreement
 • Excellent communication skills in verbal and written form with a proven track record in strategic client management
 • PMP or other related project management certification
 • Polish and English languages are obligatory
 • French, Spanish and Ukrainian languages are not obligatory but highly regarded
 • Experience in casino or gaming industries will be highly considered
SALARY AND CONDITIONS
 • Salary: 15,000-18,000 PLN gross per month and will be negotiated with respect to expertise, experience and education
 • Health Insurance Package
 • MacBook & Iphone

TO APPLY:

To apply for this position, please send your resume and an introductory letter of why you are best suited for this position via Apply button.

Please send CV in English.

 
Customer EXPERIENCE is our PASSION & our PURPOSE
Country Manager, Poland

Title: Country Manager, Poland
Location: Warsaw (travel within Poland and Internationally will be required)
Job status: Permanent, management position
Work shift: Full time
Joining date: ASAP

JOB DESCRIPTION

AXES.ai is seeking a Country Manager in Poland to manage, control and scale its operations within the Country. The successful candidate should be perfectly bilingual(Polish-English) and have a strong background in project management, team building and technology (Cloud, IoT devices, software, data collection and reporting). A background in the gaming and industry will be highly considered. Excellent communication skills and client management are the key attributes of the successful candidate as the position requires strategic client management.

THE PERSON WE SEEK

We are seeking someone with a natural entrepreneurial profile with successful experience in managing complex client projects. The ideal candidate has managed operational teams (client service desk, installation). Moreover, the Country Manager has previous experience meeting with clients, understanding their requirements, listening to their needs and finding solutions in collaboration with an international development team.

TASKS AND RESPONSIBILITIES
 • Assume local responsibility of Poland projects and operations
 • Manage customer relationship with key stakeholders
 • Ensure proper training and performance of all Poland team members
 • Manage all client meetings and action item follow ups
 • Master the terms and conditions of the Client Agreement and Service Level
 • Agreement so as to be the garant of the success of this project
 • Review and confirm Problem Severity Levels raised and be responsible for the efficient management and communications of all SLA issues.
 • Supervise service agents daily work and the compliance of their replies
 • Supervise all installations operations including quality control, certification, go live testing and post go live testing
 • Manage client warranty procedures, AXES inventory and service invoicing
 • Supervise the OEM Certification process
 • Manage communications and problem resolution with the Certified Device Suppliers
 • Manage Training and System Documentation requests
 • Provide a daily performance report to COO AXES
 • Recruit new team members as required
CANDIDATE ATTRIBUTES
 • 7-10 years of experience in technology companies, ideally with a background in international startups of 50 to 100 employees
 • Successful track record in project management as well as operations management and implementation
 • Experience in managing teams
 • Experience in helpdesk and technical support management
 • Experience in managing and executing a service level agreement
 • Excellent communication skills in verbal and written form with a proven track record in strategic client management
 • PMP or other related project management certification
 • Polish and English languages are obligatory
 • French, Spanish and Ukrainian languages are not obligatory but highly regarded
 • Experience in casino or gaming industries will be highly considered
SALARY AND CONDITIONS
 • Salary: 15,000-18,000 PLN gross per month and will be negotiated with respect to expertise, experience and education
 • Health Insurance Package
 • MacBook & Iphone

TO APPLY:

To apply for this position, please send your resume and an introductory letter of why you are best suited for this position via Apply button.

Please send CV in English.

 

Ogłoszenie archiwalne