Oferta pracy

Miejsce pracy : Buczkowice koło Bielska-Białej

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest firma LARIX Sp. Jawna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Orzeszkowej 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000072555, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 547-19-48-356 REGON: 072740844

Inspektor ochrony danych osobowych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę LARIX Sp. Jawna uprzejmie prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Larix Spółka Jawna będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa odrębna zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji w zakresie procesu rekrutacji, dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania w drodze umowy powierzenia firmom pośredniczącym w rekrutacji pracowników.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane są do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Creative Designer

Larix Sp. JawnaO firmie

 • małopolskie

 • Ważna jeszcze 16 dni
  do: 14 paź 2020
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
top
top
Creative Designer
Miejsce pracy : Buczkowice koło Bielska-Białej

Ofertę kierujemy do Ciebie, jeżeli:

 • Potrafisz projektować komunikację marki w obszarze wizualnym.
 • Wiesz, czym jest brand book i potrafisz go zaprojektować.
 • Twoje projekty są nie tylko estetyczne, ale również potrafią pełnić funkcje użytkowe/informacyjne.
 • Dobrze czujesz się w obszarze branży modowej i znasz bieżące trendy…

Co znajdzie się wśród Twoich głównych zadań?

 • Nadzór na wszystkimi wizualnymi elementami marki - dbanie o zgodność i spójność ekspozycji.
 • Stworzenie koncepcji wizualnej dla marki VIKING.
 • Współtworzenie koncepcji kreatywnych.
 • Kreacja sezonowych key visuali.
 • Projekty w zakresie print, digital, web design, animacja.
 • Skład i przygotowanie materiałów do druku.
 • Projektowanie grafik pod social media.
 • Opieka nad jakością realizowanych materiałów.
 • Sprawna współpraca z podwykonawcami (drukarnie, dostawcy mediów).

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
 • Udokumentowane portfolio w obszarze: budowania tożsamości marki, tworzenia konceptów komunikacji i wyróżnialne key visuale; konstrukcji opakowań, składu i łamania tekstu.
 • Umiejętność przekładania idei kreatywnych na różne nośniki reklamowe Digital.
 • Znajomości trendów, poczucia estetyki oraz kreatywności.
 • Obeznania z najnowszymi trendami w grafice i projektowaniu oraz znajomości programów typu Adobe InDesign, Photoshop itp.
 • Znajomość specyfiki branży sportowo-outdoorowej będzie dodatkowym atutem.

Co oferujemy w zamian?

 • Realny wpływ na kreowanie wizerunku marki.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Możliwość rozwoju osobistego.
 • Pracę w twórczym i dynamicznym zespole.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłania CV za pomocą przycisku Aplikuj.

WYMAGANE DOKUMENTY:

CV (zgodnie z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.)

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym.

 

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Larix Spółka Jawna prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Larix Spółka Jawna przez okres najbliższych 12 miesięcy.

 

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycjach 2. i 3. mogą być zawarte w dokumencie CV w następujący sposób:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV w aktualnym procesie rekrutacji.”

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Larix Spółka Jawna przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Creative DesignerNumer ref.: Miejsce pracy : Buczkowice koło Bielska-Białej

Ofertę kierujemy do Ciebie, jeżeli:

 • Potrafisz projektować komunikację marki w obszarze wizualnym.
 • Wiesz, czym jest brand book i potrafisz go zaprojektować.
 • Twoje projekty są nie tylko estetyczne, ale również potrafią pełnić funkcje użytkowe/informacyjne.
 • Dobrze czujesz się w obszarze branży modowej i znasz bieżące trendy…

Co znajdzie się wśród Twoich głównych zadań?

 • Nadzór na wszystkimi wizualnymi elementami marki - dbanie o zgodność i spójność ekspozycji.
 • Stworzenie koncepcji wizualnej dla marki VIKING.
 • Współtworzenie koncepcji kreatywnych.
 • Kreacja sezonowych key visuali.
 • Projekty w zakresie print, digital, web design, animacja.
 • Skład i przygotowanie materiałów do druku.
 • Projektowanie grafik pod social media.
 • Opieka nad jakością realizowanych materiałów.
 • Sprawna współpraca z podwykonawcami (drukarnie, dostawcy mediów).

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
 • Udokumentowane portfolio w obszarze: budowania tożsamości marki, tworzenia konceptów komunikacji i wyróżnialne key visuale; konstrukcji opakowań, składu i łamania tekstu.
 • Umiejętność przekładania idei kreatywnych na różne nośniki reklamowe Digital.
 • Znajomości trendów, poczucia estetyki oraz kreatywności.
 • Obeznania z najnowszymi trendami w grafice i projektowaniu oraz znajomości programów typu Adobe InDesign, Photoshop itp.
 • Znajomość specyfiki branży sportowo-outdoorowej będzie dodatkowym atutem.

Co oferujemy w zamian?

 • Realny wpływ na kreowanie wizerunku marki.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Możliwość rozwoju osobistego.
 • Pracę w twórczym i dynamicznym zespole.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłania CV za pomocą przycisku Aplikuj.

WYMAGANE DOKUMENTY:

CV (zgodnie z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.)

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym.

 

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Larix Spółka Jawna prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Larix Spółka Jawna przez okres najbliższych 12 miesięcy.

 

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycjach 2. i 3. mogą być zawarte w dokumencie CV w następujący sposób:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV w aktualnym procesie rekrutacji.”

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Larix Spółka Jawna przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Ogłoszenie archiwalne