Oferta pracy

CTS Engineer

Ardagh Metal Beverage Trading Poland Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Ardagh Metal Beverage Trading Poland Sp. z o.o.

Krasickiego 150/152

Radomsko

Ardagh Group is a global leader in metal and glass packaging solutions, producing packaging for the world’s leading brands. We trace our roots all the way back to the Irish Glass Bottle Company, founded in 1932. Since then we have grown rapidly to a team of more than 16,000 people with revenues of almost $7 billion. Today we have a presence across Europe and the Americas.

 • Did you know that Ardagh produce many of the beverage cans and bottles you drink your favourite beverages from?
 • Did you know we produce metal and glass packaging which are permanent materials, meaning they can be infinitely recycled without any loss of quality?
 • Did you know we produce more than 160 million containers per day?

Ardagh is passionate about sustainability and have a reputation for innovation. We push the boundaries of what’s possible, pioneering new production methods, new design techniques and new ways to recycle and save energy. Our aim is to reduce any negative environmental impact whilst remaining economically sustainable and socially responsible.

We believe that the success of our business depends on the success of our people. We strive to create working environments where our employees feel valued, can work to their full potential, and where their achievements are celebrated.

Here at Ardagh, we offer exciting and rewarding opportunities for talented and creative people. If you have ambition and want to make an impact with your career, come and join our team, you’ll enjoy the journey!

 
Ardagh Metal Beverage Trading Poland Sp. z o.o. is looking for candidate to take up the following position:
CTS Engineer

Responsibilities:

 • Inspection of closure parameters and technical advice, regarding the use and service of the filling line equipment.
 • Assistance in solving problems, which may be hazardous for the proper course of the filling process at the brewery or at the filling department.
 • Support in repairs of machines on filling lines at customer plants, technical evaluation of equipment and verification of repair scopes.
 • Assistance in ordering spare parts and in contacts with manufacturers of parts and components.
 • Coordination of quality claims process.
 • Execution of audits (inspections) of filling lines, by customer request.
 • Providing technical support in the installation works of a filling line at customer plant, seeking for and technical appraising of the lines purchased by customers.
 • Preparation of reports from visits at customer plants, documentation of measurements and adjustments.
 • Providing training sessions to customer staffs at the filling lines, technical personnel, warehouse and dispatch workers, as well as to the personnel of the quality laboratory.

Qualifications:

 • Work planning skills.
 • Eagerness for learning and up-skilling.
 • High level of communication skills.
 • Resistance to stress.
 • Good knowledge of English language.
 • Team work skills.
 • Driving license.

We offer:

 • Regular contract of employment with attractive basis salary.
 • Annual bonus.
 • Private healthcare.
 • Company pension scheme.
 • Company car.
 • Multisport card.
 • Interesting position and possibility to be part of a growth story.

Please submit your application documents in English!

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
 
Bardzo dziękujemy za zainteresowanie Ardagh Metal Beverage Trading Poland Sp. z o.o. oraz pracą w naszej firmie.
Jeśli chciałaby Pani/chciałby Pan, abyśmy zatrzymali Pani/Pana CV na potrzeby rekrutacji, potrzebujemy zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
Informujemy, iż podane przez Panią/Pana dane osobowe („dane osobowe”) będą przetwarzane przez Administratora tj. Ardagh Metal Beverage Trading Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40, 02-520 Warszawa/Zakład główny w Radomsku ul. Krasickiego 150/152, 97-500 Radomsko w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie wizerunku (zdjęcie w CV), zgody na przetwarzanie wizerunku oraz przetwarzanie danych na poczet przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT dostawcom oprogramowań, - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 
Z uwagi na przynależność Administratora do grupy kapitałowej Ardagh Group Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w których wiodące spółki z grupy Ardagh Group mają swoją siedzibę i świadczą usługi w szczególności IT na rzecz Administratora. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem danych, a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
Informujemy, iż ma Pani/Pan prawa wynikające z art. 16-21 RODO tj. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (w przypadku danych zautomatyzowanych), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub cofnięcia zgody.
 
W celu realizacji wyżej wymienionych praw w tym cofnięcia zgody prosimy o kontakt pod adresem email: [email protected] lub listownie na w/w adres siedziby lub zakładu głównego Administratora.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
Jeśli nie wyraża Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych Ardagh Metal Beverage Trading Poland Sp. z o.o. prosimy o niewysłanie CV. Przesłane CV traktujemy jako wyrażenie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych na potrzeby rekrutacji.
 
Z wyrazami szacunku,
 
Administrator
If you want to know more about Ardagh Group visit our website at www.ardaghgroup.com or follow our Facebook profile. 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy