Ta oferta pracy jest nieaktualna od 9 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Customer Care Officer

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 14.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  As an innovator and world leading manufacturer of display technology, Sharp offers an extensive range of displays and solutions for any type of professional application. Screen sizes up to 90 inches are currently available with outstanding features such as high brightness and incredible picture quality with lower power consumption and 24/7 operation. Some models also benefit from advanced features such as video wall capability, interactivity and ultra-high resolution. Used in combination with Sharp’s Cloud Portal Office, a collaborative storage and workflow service, Sharp help businesses stay connected, improve teamwork and perform better. This is why Sharp is the perfect solution for every professional display need.
   
  We are currently seeking Candidates for a position of:
  CUSTOMER CARE OFFICER

  Your profile

  • At least 1 year of experience in Customer care / Logistic or order process
  • Good MS Office knowledge
  • SAP knowledge will be benefit
  • Good English skills
  • Familiar with supply chain/ logistics terms and processes
  • Good administrative skills
  • Ability to multitask & highly organized
  • Highly developed communication skills as well as social skills in general & Positive attitude

  Your tasks

  • Daily contact with customers
  • Process customer orders, claims solution
  • Maintain the contracts
  • Maintain customer history files in database with current information
  • Close cooperation with other departments

  Our offer

  • Opportunity to gain experience in an international company.
  • Co-financing private medical coverage, life insurance and multisport.

  If you are interested in taking up this challenge, please send your CV by button Aplikuj teraz

  with a note in the title of an email: Customer Care Officer

  Please include the following clause in your application: „I hereby authorize you to process my personal data included in my job application for the needs of the recruitment process on the basis of applicable legal regulations of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 (hereinafter, the: GDPR).

  Only chosen candidates will be asked to participate in this recruitment process.
  Klauzula informacyjna
   
  Kto jest administrator danych
  Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SP z o.o. oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie (02-822) przy ul. Poleczki nr 33, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.
   
  Inspektor ochrony danych (IOD)
  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected], we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
   
  Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, podstawę prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).
  Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
   
  W ramach rekrutacji dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się opierać na zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i polegać będzie na ocenie podanych informacji. Konsekwencją takiego działania będzie zaproponowanie Pani/Panu jak najlepszej oferty, odpowiedniej do kwalifikacji.
  W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczącej oceny podanych informacji ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).
   
  Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny od daty złożenia aplikacji.
  W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody.
   
  Odbiorcy danych
  Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.
   
   
  Prawa osoby, której dane dotyczą
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia,   ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
   
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zebranych na innej podstawie niż zgoda jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.
   
  Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.
  Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy kierować na adres mailowy [email protected]