Oferta pracy

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Cloud Best sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wioślarskiej 8, 00-411 Warszawa (adres do korespondencji ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000778403, NIP: 6692552456, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000,00, adres mailowy: [email protected] 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów o których mowa w pkt 2; a) realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, b)prowadzenia przyszłych rekrutacji (jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji); 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie 2 lat od przesłania aplikacji lub do czasu wycofania zgody; 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy; 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z procesem zatrudnienia; 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
CloudBest sp.z o.o.

Customer Relations Specialist with Spanish

CloudBest sp.z o.o.About the company

 • Wioślarska 8, Warszawa
  Warszawa, Masovian
 • Valid for 23 days
  until: 08 May 2021
 • Remote recruitment
 • contract of employment
 • full-time
 • specialist (Mid / Regular)

CloudBest sp.z o.o.

Wioślarska 8

Warszawa

Your responsibilities

 • Monitoring translation requests from the business organization and handling each assignment according to best standards and procedures;

 • Current, comprehensive e-mail customer service;

 • Escalating and resolving areas of concern as raised by clients;

 • Caring for the company's image;

 • Building good relationships with clients;

 • Attending meetings with clients to build relationships with existing accounts;

 • Letting customers know about other products the company offers;

 • Liaising with internal departments to ensure client needs are fulfilled effectively;

 • Compliance with standards and development of customer service quality;

 • Updating of data in existing customer accounts.

Our requirements

 • Advanced spoken and written English;

 • Native Spanish;

 • At least 2 years of experience in customer service/sales/marketing;

 • Permission to work in Poland;

 • Excellent organizational skills;

 • Ability to work effectively under time pressure;

 • Communication skills and being success-oriented.

What we offer

 • Possibility of personal development and gaining experience in an international environment;

 • A team of enthusiasts who successfully create a company in the fast growing blockchain industry;

 • Great atmosphere and attractive working conditions in a start-up culture;

 • Work in the modern office in attractive location at Wioślarska 8 (next to the Vistula river);

 • Private medical care and co-financed sports card;

 • Extra integration trips and events;

 • Celebration of your birthday;

 • Fresh pressed juices;

 • Massages in the office;

 • English classes at work;

 • Flexible working hours.

 • Benefits

 • sharing the costs of sports activities

 • private medical care

 • sharing the costs of foreign language classes

 • sharing the costs of professional training & courses

 • remote work opportunities

 • flexible working time

 • fruits

 • retirement pension plan

 • no dress code

 • video games at work

 • leisure zone

CloudBest sp.z o.o.

CloudBest is a technology company headquartered in Warsaw, Poland, offering world class IT services across the globe, managing international projects in the scope of software development, content creation, customer support, marketing, and business development for its clients.

Scroll to the company’s profile