Oferta pracy
CSS/WRO/GG/05/2022/2022/5/66
Administratorem Danych Osobowych jest Gi Group Poland S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 3 lok. U6, 00-132 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: [email protected] lub na adres: Gi Group Poland S.A., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. „Rozporządzenie RODO” w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Czas przechowywania danych: powierzone dane osobowe będą przechowywane do czasu prowadzonych rekrutacji - nie dłużej niż 30 miesięcy od ostatniej aktywności użytkownika albo do momentu odwołania wyrażonej zgody. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją oraz decydujące o zatrudnieniu, dział kadr i płac oraz osoby odpowiadające za nadzór IT, nadzór nad poprawnością działań rekrutacyjnych w tym prawnicy. Przysługujące prawa: masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Customer Service Specialist

Gi Group Poland S.A.

8 0009 000 gross / mth.
 • Gdańsk

  Gdańsk, Pomeranian
 • valid for 25 days
  until: 12 Jun 2022
 • contract of employment
 • full-time
 • specialist (Mid / Regular)
 • full office work
 • Immediate employment
 • More than one vacancy
  vacancies: 5
 • remote recruitment
 • запрошуємо працівників з України
 • Робота для іноземців
  без польської
ukrainian-friendly-overlay
Запрошуємо працівників з України
Роботодавець відкритий для працевлаштування громадян України

Recruitment for

For our client - international customer service company located in Gdańsk - we are looking for candidates whose speak in English + Romanian or Hungarian or German or Czech language and want to work closely with clients in social media field.

Your responsibilities

 • Contacting new and existing clients (Agencies or Advertisers) via phone, chat and email on a daily basis, identifying sales opportunities and providing these businesses with the best solution for their business goal

 • Providing information about online advertising services

 • Preparation of online advertisement strategies based on the clients' needs

 • Assessing customers' advertising needs

Employer requirements

 • Proficient level of: Romanian or Hungarian or German or Czech language

 • English language on B2 level

 • Online advertising experience would be an asset

 • Social media affinity and active social media user

 • Ability to multitask and high resistance to stress

What employer offers

 • Attractive fixed monthly basic remuneration: 8000-9000 PLN gross p/m

 • Monthly bonus up to 1500 PLN gross p/m

 • Comprehensive product training and intensive training-on-the-job

 • Internal training and further education possibilities via our campus

 • Advancement opportunities in our international company

 • Highly motivated and dedicated team with flat hierarchies and informal culture

 • Private medical healthcare and sport card

 • Benefits

 • sharing the costs of sports activities

 • private medical care

 • sharing the costs of professional training & courses

Gi Group Poland S.A.

Gi Group jest jedną z największych agencji pracy i doradztwa personalnego na świecie. Dzięki strategicznym partnerstwom działa w 58 krajach, w tym w 31 bezpośrednio. Jest obecna w Europie, Azji, Amerykach oraz w Afryce. W Polsce agencja świadczy usługi od 2007 roku, intensywnie rozwijając działalność i zakres współpracy z biznesem, budując rynek usług HR. Firma zapewnia kompleksowe usługi w zakresie rekrutacji pracowników wszystkich szczebli, stałego i czasowego zatrudnienia oraz outsourcingu. Gi Group przygotowuje i wdraża programy szkoleniowe. Wspiera Klientów w zarządzaniu zasobami ludzkimi, doradza w obszarze polityki zatrudnienia i optymalizacji kosztów w obszarze HR.

Nr wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: nr 2010.

Scroll to the company’s profile