Ta oferta pracy jest nieaktualna od 140 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Customer Service Specialist

 • śląskie
 • Specjalista
 • 02.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
   IMI Hydronic Engineering is the leading global provider and expert in hydronic distribution systems and room temperature control, with experience in more than 100,000 construction projects worldwide. IMI Hydronic Engineering helps clients optimize their HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) systems by providing products and knowledge to deliver the right indoor comfort at the right energy cost. IMI Hydronic Engineering brings together the expertise of 3 leading brands in hydronic distribution: IMI Pneumatex, IMI TA and IMI Heimeier. Building on its strong foundations, IMI Hydronic Engineering aims to be the most customer-focused, the most knowledgeable and the most innovative hydronic solutions company in the world. IMI Hydronic Engineering is part of the international engineering group IMI plc. IMI employs over 12,000 people, has manufacturing facilities in more than 20 countries and operates a global service network. The Company is listed on the London Stock Exchange. Further information is available at www.imi-hydronic.com.

  We are currently seeking highly motivated, energetic person with great attention to details and results oriented attitude for the role of:

  Customer Service Specialist

  śląsk

  Responsibilities:

  • Dedicated order handling support for assigned markets, in organizing shipment and delivery of goods worldwide in a timely, professional and cost-effective manner
  • Manage the customer service activities in order to ensure consistent performance attainment of on-time delivery, backorder & delivery quality performance targets
  • Daily interaction with supply representatives within factories, planning departments, warehouse, quality, supply chain, finance & pricing for ongoing communication and alignment
  • Proactively check and communicate any potential issues connected with fulfilling customer requirements
  • Coordinate solving of addressed issues and raising the situation when support of the Team Leader is required
  • Process of import and export documentation as required for international shipments and transactions, ensuring the integrity of import / export documentation
  • Monitor, report and resolve any logistic issues concerning transportation, logistics systems, imports or exports for customer orders
  • Prepare and maintain a delivery schedule to the customers
  • Provide and monitor daily and weekly performance review based on assigned markets’ and department KPI’s
  • Manage weekly updates/communication to key stakeholders, organize and manage the meetings with the customers and stakeholders, ensure proper pre and post meeting materials
  • Prepare the reports and analysis on request for stakeholders and management for assigned markets

  Qualifications:

  • Bachelor’s Degree in logistics or related field
  • Preferred 1 year of work experience in customer service position
  • Previous experience in HVAC industry will be an asset
  • Knowledge of customs & import/export procedures will be an asset
  • Fluency in English language
  • Fluency in German language will be a strong asset
  • Second foreign language will be an added advantage
  • ERP working knowledge (JDE knowledge will be preferred)
  • Advanced knowledge of MS Excel
  • Knowledge of MS Access will be an asset
  • Excellent problem solving and analytical skills
  • Strong, communication and presentation skills
  • Ability to work with various cultures
  • Self-drive to organize day and duties in the most effective way
  • Positive and „can do“ approach
  • Continuous Improvement approach
  • Ability to work as a team player

  We offer:

  • Working in an international company
  • Career development opportunities in multiple business areas
  • Opportunity to develop career path in organizational structure
  • Private medical care
  • Social Fund benefits
  • Company events
  aplikuj

  Prosimy o dopisanie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych jak poniżej::

   

  1. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie, adres: Olewin 50a, 32-300 Olkusz, moich danych osobowych zawartych w CV i innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu ich wykorzystania w obecnej rekrutacji prowadzonej przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie. Zgoda może być w każdym czasie odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

   

  1. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie, adres: Olewin 50a, 32-300 Olkusz, moich danych osobowych zawartych w CV i innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu ich wykorzystania do przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie. Zgoda może być w każdym czasie odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

   

  Klauzula informacyjna:

  Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie, adres: Olewin 50a, 32-300 Olkusz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042531, NIP: 1250020435, dane kontaktowe: [email protected] .

  Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje, także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie art.6.ust1.pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko przez IMI International Sp. z o.o. oddział IMI Hydronic Engineering z siedzibą w Olewinie, jak również na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z rekrutacją.

  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie trzech lat po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani /Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres trzech lat od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji: IMI International Sp. z o.o. Olewin 50a, 32-300 Olkusz lub adres e-mail: [email protected] Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić na adres e-mail: [email protected] lub na adres do korespondencji: IMI International Sp. z o.o. Olewin 50a, 32-300 Olkusz. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  bottom