Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest firma CAVATINA GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejestrowy pod nr KRS 0000689870; posiadająca numer NIP 679-315-46-39; posiadająca numer REGON 36802810500000; adres e-mai: [email protected]; adres do korespondencji: ul. Partyzantów 51 43-360 Bielsko-Biała.

Pani /Pana dane będą przetwarzane  w celu rekrutacji, a jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie  art.6.ust1.pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach  rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie 1 roku po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani /Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji lub adres e-mail: [email protected]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić lub na adres do korespondencji lub na adres e-mail:  [email protected]

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Cavatina GW Sp. z o.o.

Członek Zarządu ds. Pozyskiwania Finansowania

Cavatina GW Sp. z o.o.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 2 dni
  do: 17 lip 2020
 • Pełny etat
 • Dyrektor
Członek Zarządu ds. Pozyskiwania Finansowania
Miejsce pracy: Warszawa
CAVATINA HOLDING S.A. to spółka o stabilnej pozycji na rynku i bogatym doświadczeniu w branży nieruchomości. Samodzielnie i niezależnie prowadzimy inwestycje począwszy od akwizycji nieruchomości, przez projektowanie, generalne wykonawstwo w zakresie budownictwa i fit-out, aż po komercjalizację. Nasze realizacje zlokalizowane są w sześciu największych miastach Polski. Nasze dzieła to między innymi: kompleks biurowców klasy A w Krakowie – Equal Business Park, Diamentum Office i Carbon Tower we Wrocławiu, Chmielna 89 w Warszawie. Inżynierię łączymy ze sztuką, a pracę z pasją. Dołącz do pracowników CAVATINA HOLDING, lidera rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Opis stanowiska:

 • Wyszukiwanie, analizowanie i weryfikowanie możliwości pozyskania funduszy w ramach różnych źródeł finansowania zewnętrznego,
 • Pozyskiwanie i obsługa finansowania zewnętrznego dla inwestycji,
 • Kompletacja i sporządzanie dokumentacji formalno-prawnej dla pozyskania kredytów inwestycyjnych, obrotowych lub innych form finansowania (obligacje, leasing),
 • Sporządzanie prognoz finansowych i biznesplanów dla finansowania zewnętrznego,
 • Tworzenie modeli finansowych, biznesplanów dla finansowania zewnętrznego,
 • Opiniowanie i negocjowanie umów kredytowych oraz prawnych zabezpieczeń z instytucjami finansującymi oraz przygotowywanie dokumentacji kredytowej,
 • Uczestnictwo w ustalaniu struktury finansowania dla projektu,
 • Reprezentowanie firmy przed bankami i innymi instytucjami finansowymi,
 • Nadzorowanie przygotowania raportów do uruchamiania transz kredytów,
 • Kompleksowa obsługa umów kredytowych,
 • Rozliczanie budżetu inwestycji,
 • Utrzymywanie relacji z instytucjami finansowymi,
 • Monitorowanie i zarządzanie wskaźnikami operacyjnymi (KPI).

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • Specjalistyczna wiedza w zakresie finansowania projektów ze źródeł zewnętrznych,
 • Potwierdzone sukcesem doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania działalności lub doświadczenie w branży bankowej,
 • Język angielski na poziomie minimum B2,
 • Zdolności analityczne,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • Obowiązkowość, dokładność, terminowość i rzetelność w wykonywaniu pracy.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa biurowego,
 • Duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego,
 • Konkurencyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy,
 • Udział w szkoleniach i konferencjach,
 • Karta multisport dla pracownika i jego rodziny,
 • Pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny,
 • Lekcje języka angielskiego,
 • Atrakcyjne i komfortowe biuro.

Benefity dla pracowników:

karta Multisport dla pracownika
i jego rodziny
pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny
paczki
świąteczne
udział w szkoleniach
i konferencjach związanych z wykonywaną pracą
darmowa nauka języków
imprezy
firmowe
wyjazdy
integracyjne
pyszna
kawa
atrakcyjne i komfortowe
biura
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
CAVATINA HOLDING S.A. to spółka o stabilnej pozycji na rynku i bogatym doświadczeniu w branży nieruchomości. Samodzielnie i niezależnie prowadzimy inwestycje począwszy od akwizycji nieruchomości, przez projektowanie, generalne wykonawstwo w zakresie budownictwa i fit-out, aż po komercjalizację. Nasze realizacje zlokalizowane są w sześciu największych miastach Polski. Nasze dzieła to między innymi: kompleks biurowców klasy A w Krakowie – Equal Business Park, Diamentum Office i Carbon Tower we Wrocławiu, Chmielna 89 w Warszawie. Inżynierię łączymy ze sztuką, a pracę z pasją. Dołącz do pracowników CAVATINA HOLDING, lidera rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.
Członek Zarządu ds. Pozyskiwania Finansowania

Opis stanowiska:

 • Wyszukiwanie, analizowanie i weryfikowanie możliwości pozyskania funduszy w ramach różnych źródeł finansowania zewnętrznego,
 • Pozyskiwanie i obsługa finansowania zewnętrznego dla inwestycji,
 • Kompletacja i sporządzanie dokumentacji formalno-prawnej dla pozyskania kredytów inwestycyjnych, obrotowych lub innych form finansowania (obligacje, leasing),
 • Sporządzanie prognoz finansowych i biznesplanów dla finansowania zewnętrznego,
 • Tworzenie modeli finansowych, biznesplanów dla finansowania zewnętrznego,
 • Opiniowanie i negocjowanie umów kredytowych oraz prawnych zabezpieczeń z instytucjami finansującymi oraz przygotowywanie dokumentacji kredytowej,
 • Uczestnictwo w ustalaniu struktury finansowania dla projektu,
 • Reprezentowanie firmy przed bankami i innymi instytucjami finansowymi,
 • Nadzorowanie przygotowania raportów do uruchamiania transz kredytów,
 • Kompleksowa obsługa umów kredytowych,
 • Rozliczanie budżetu inwestycji,
 • Utrzymywanie relacji z instytucjami finansowymi,
 • Monitorowanie i zarządzanie wskaźnikami operacyjnymi (KPI).

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • Specjalistyczna wiedza w zakresie finansowania projektów ze źródeł zewnętrznych,
 • Potwierdzone sukcesem doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania działalności lub doświadczenie w branży bankowej,
 • Język angielski na poziomie minimum B2,
 • Zdolności analityczne,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • Obowiązkowość, dokładność, terminowość i rzetelność w wykonywaniu pracy.

Benefity dla pracowników:

 • karta Multisport dla pracownika i jego rodziny
 • pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny
 • paczki świąteczne
 • udział w szkoleniach i konferencjach związanych z wykonywaną pracą
 • darmowa nauka języków
 • imprezy firmowe
 • wyjazdy integracyjne
 • pyszna kawa
 • atrakcyjne i komfortowe biura
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora budownictwa biurowego,
 • Duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego,
 • Konkurencyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy,
 • Udział w szkoleniach i konferencjach,
 • Karta multisport dla pracownika i jego rodziny,
 • Pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny,
 • Lekcje języka angielskiego,
 • Atrakcyjne i komfortowe biuro.

Ogłoszenie archiwalne