Oferta pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)* informuje się, że w przypadku aplikowania na w/w stanowisko pracy oferowane przez Radę Nadzorczą SM Blok administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Blok z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 18
1. dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy,
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),
3. dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji określony w ogłoszeniu,
4. osoba aplikująca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5. osoba aplikująca ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
6. podanie przez aplikującego danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia umowy.

Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Członek Zarządu - Dyrektor ds. Technicznych

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BLOK"O firmie

 • Poznań, wielkopolskie

 • Ważna jeszcze 17 dni
  do: 08 lip 2021
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Dyrektor/Prezes

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BLOK"

Członek Zarządu - Dyrektor ds. Technicznych

Miejsce pracy: Poznań

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Blok w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 18 ogłasza konkurs na stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:
• udział w podejmowaniu decyzji zarządczych wynikających z Prawa Spółdzielczego, Statutu i regulaminów Spółdzielni Mieszkaniowej Blok
• prowadzenie spraw terenowo - gruntowych
• nadzór nad pracą podległych pracowników w zakresie m.in. utrzymania stanu technicznego budynków i budowli, dostawami mediów, gospodarką odpadami
• przygotowywanie planów finansowych i rzeczowych remontów budynków i budowli • udział w ustaleniu zakresu prac remontowych i ustalaniu rozwiązań projektowych
• przygotowanie materiałów przetargowych i udział w komisjach przetargowych zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami i regulaminami
• udział w odbiorach technicznych zleconych prac

 

Niezbędne wymagania:

• wykształcenie wyższe techniczne w branży budowlanej
• doświadczenie w prowadzeniu/nadzorowaniu robót budowlanych
• doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu przetargów
• znajomość przepisów prawa budowlanego i innych przepisów związanych z oferowanym stanowiskiem.

Kandydata powinno cechować:

 • umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników
 • myślenie strategiczne i zdolności menedżerskie
 • operatywność, komunikatywność i dyspozycyjność
 • nienaganna postawa etyczna

Dodatkowymi atutami będą:

 • posiadanie uprawnień do kierowania i nadzorowania robót budowlanych
 • doświadczenie we współpracy z organami samorządowymi
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • znajomość przepisów bhp i bezpieczeństwa p.poż
 • referencje od poprzednich pracodawców
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:

• CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
• kserokopie uprawnień budowlanych (jeśli posiada)
• oświadczenie o niekaralności. 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do sekretariatu SM Blok w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 18 w terminie do 30.06.2021. Koperta z dokumentami powinna zawierać dopisek: Konkurs na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Technicznych. Rada Nadzorcza SM Blok zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, pozostali kandydaci o decyzji zostaną powiadomieni na przekazany adres mailowy.
Złożone dokumenty będzie można odebrać w terminie do 30.07.2021. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość korzystania ze szkoleń


Członek Zarządu - Dyrektor ds. Technicznych

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Blok w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 18 ogłasza konkurs na stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:
• udział w podejmowaniu decyzji zarządczych wynikających z Prawa Spółdzielczego, Statutu i regulaminów Spółdzielni Mieszkaniowej Blok
• prowadzenie spraw terenowo - gruntowych
• nadzór nad pracą podległych pracowników w zakresie m.in. utrzymania stanu technicznego budynków i budowli, dostawami mediów, gospodarką odpadami
• przygotowywanie planów finansowych i rzeczowych remontów budynków i budowli • udział w ustaleniu zakresu prac remontowych i ustalaniu rozwiązań projektowych
• przygotowanie materiałów przetargowych i udział w komisjach przetargowych zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami i regulaminami
• udział w odbiorach technicznych zleconych prac

 

Niezbędne wymagania:

• wykształcenie wyższe techniczne w branży budowlanej
• doświadczenie w prowadzeniu/nadzorowaniu robót budowlanych
• doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu przetargów
• znajomość przepisów prawa budowlanego i innych przepisów związanych z oferowanym stanowiskiem.

Kandydata powinno cechować:

 • umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników
 • myślenie strategiczne i zdolności menedżerskie
 • operatywność, komunikatywność i dyspozycyjność
 • nienaganna postawa etyczna

Dodatkowymi atutami będą:

 • posiadanie uprawnień do kierowania i nadzorowania robót budowlanych
 • doświadczenie we współpracy z organami samorządowymi
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • znajomość przepisów bhp i bezpieczeństwa p.poż
 • referencje od poprzednich pracodawców
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:

• CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
• kserokopie uprawnień budowlanych (jeśli posiada)
• oświadczenie o niekaralności. 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do sekretariatu SM Blok w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 18 w terminie do 30.06.2021. Koperta z dokumentami powinna zawierać dopisek: Konkurs na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Technicznych. Rada Nadzorcza SM Blok zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, pozostali kandydaci o decyzji zostaną powiadomieni na przekazany adres mailowy.
Złożone dokumenty będzie można odebrać w terminie do 30.07.2021. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość korzystania ze szkoleń

Ogłoszenie archiwalne