Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Członek Zarządu - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BLOK"O firmie

  • Poznań, wielkopolskie

  • Ogłoszenie wygasło 13 dni temu
  • Umowa o pracę
  • Pełny etat
  • Dyrektor/Prezes
Członek Zarządu - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Blok w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 18 ogłasza konkurs na stanowisko

CZŁONEK ZARZĄDU, ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

·        udział w podejmowaniu decyzji zarządczych wynikających z Prawa Spółdzielczego, Statutu i regulaminów Spółdzielni Mieszkaniowej Blok

·        prowadzenie spraw terenowo - gruntowych

·        nadzór nad pracą podległych pracowników w zakresie m.in. utrzymania stanu technicznego budynków i budowli, dostawami mediów, gospodarką odpadami

·        przygotowywanie planów finansowych i rzeczowych remontów budynków i budowli

·        udział w ustaleniu zakresu prac remontowych i ustalaniu rozwiązań projektowych

·        przygotowanie materiałów przetargowych i udział w komisjach przetargowych zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami i regulaminami

·        udział w odbiorach technicznych zleconych prac

Niezbędne wymagania:

·        wykształcenie wyższe techniczne w branży budowlanej

·        posiadanie uprawnień do kierowania i nadzorowania robót budowlanych z przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

·        doświadczenie w prowadzeniu/nadzorowaniu robót budowlanych

·        doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu przetargów

·        znajomość przepisów prawa budowlanego i innych przepisów związanych z oferowanym stanowiskiem

o   umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników

o   doświadczenie we współpracy z organami samorządowymi

o   myślenie strategiczne i zdolności menedżerskie

o   operatywność, komunikatywność i dyspozycyjność

o   nienaganna postawa etyczna

Dodatkowe wymagania:

·        znajomość podstawowych zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami

·        znajomość przepisów bhp i bezpieczeństwa p.poż

·        prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:

·        CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;

·        kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

·        kserokopie uprawnień budowlanych

·        referencje od poprzednich pracodawców;

·        aktualne zaświadczenie o niekaralności z kartoteki karnej Krajowego Rejestru Karnego (wydane nie później niż 30 dni przed złożeniem dokumentów).

Oferujemy:

·        stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

·        korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

·        możliwość korzystania ze szkoleń

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie SM Blok w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 18 w terminie do 31.05.2021 w zamkniętej kopercie

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko Członka Zarządu i Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych

Rada Nadzorcza SM Blok zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, pozostali kandydaci o decyzji zostaną powiadomieni na przekazany adres mailowy

Złożone dokumenty będzie można odebrać w terminie do 30.06.2021. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)* informuje się, że w przypadku aplikowania na w/w stanowisko pracy oferowane przez Radę Nadzorczą SM Blok administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Blok z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 18

1.    dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy

2.    dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

3.    dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji określony w ogłoszeniu,

4.    osoba aplikująca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

5.    osoba aplikująca ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

6.    podanie przez aplikującego danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia umowy.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Blok w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 18 ogłasza konkurs na stanowisko:

 

 

Niezbędne wymagania:

·        wykształcenie wyższe techniczne w branży budowlanej

·        posiadanie uprawnień do kierowania i nadzorowania robót budowlanych z przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

·        doświadczenie w prowadzeniu/nadzorowaniu robót budowlanych

·        doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu przetargów

·        znajomość przepisów prawa budowlanego i innych przepisów związanych z oferowanym stanowiskiem

o   umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników

o   doświadczenie we współpracy z organami samorządowymi

o   myślenie strategiczne i zdolności menedżerskie

o   operatywność, komunikatywność i dyspozycyjność

o   nienaganna postawa etyczna

Dodatkowe wymagania:

·        znajomość podstawowych zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami

·        znajomość przepisów bhp i bezpieczeństwa p.poż

·        prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:

·        CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;

·        kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

·        kserokopie uprawnień budowlanych

·        referencje od poprzednich pracodawców;

·        aktualne zaświadczenie o niekaralności z kartoteki karnej Krajowego Rejestru Karnego (wydane nie później niż 30 dni przed złożeniem dokumentów).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie SM Blok w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 18 w terminie do 31.05.2021 w zamkniętej kopercie

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko Członka Zarządu i Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych

Rada Nadzorcza SM Blok zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, pozostali kandydaci o decyzji zostaną powiadomieni na przekazany adres mailowy

Złożone dokumenty będzie można odebrać w terminie do 30.06.2021. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Oferujemy:

·        stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

·        korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

·        możliwość korzystania ze szkoleń

Ogłoszenie archiwalne