Ta oferta pracy jest nieaktualna od 108 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Data Analyst - Customer Fulfilment Centre

 • Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 05.10.2017

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

top

Business Analyst (m/k) [Analityk Biznesowy]
 
W Amazon wspólnie tworzymy przyszłość. Od chwili założenia naszej firmy w 1995 roku każdego dnia się rozwijamy.
 
Z roku na rok rozwijamy się coraz szybciej. Aby móc realizować nasze założenia, szukamy kandydatów na stanowisko Business Analyst charakteryzujących się inteligencją i wysoką motywacją. Wybrana osoba dołączy do naszej światowej klasy sieci logistyczno-operacyjnej. Osoba zatrudniona na tym stanowisku stanie się głównym źródłem informacji biznesowych i wspomoże prężnie działający pion operacyjny z myślą o maksymalnym usprawnieniu i wydajności pracy.
 
Co ważne, dołączy ona do jednego z najnowszych centrów logistycznych w Europie. Obiekty te mają kluczowe znaczenie dla dynamicznie rozwijającej się działalności Amazon. Właśnie za ich pośrednictwem zarządzamy naszymi zasobami magazynowymi. Nasze zespoły pracowników zajmują się przechowywaniem dostaw, kompletowaniem zamówień, pakowaniem i wysyłką, a każdy z nich odgrywa ważną rolę w kształtowaniu naszej firmy.  
 
To właśnie w tym środowisku logistycznym zatrudniona osoba będzie mogła dzielić się z nami swoim doświadczeniem. Idealny kandydat to profesjonalista, który potrafi efektywnie gospodarować czasem, odpowiednio wykorzystać istotne informacje finansowe, a przy tym instynktownie wie, które dane nie mają żadnej wartości.

 
 

Data Analyst - Customer Fulfilment Centre
Location: Poznań
26415
Obowiązki analityka biznesowego:
 
 • Wykorzystywanie specjalistycznej wiedzy z zakresu gromadzenia i analizowania ilościowych danych finansowych i zarządzania nimi w celu tworzenia raportów o kluczowym znaczeniu
 • Stymulowanie rozwoju usprawnień biznesowych i jednoczesne działanie na rzecz ograniczenia kosztów
 • Wykorzystywanie obszernych zasobów danych centrum logistycznego do analizy przyczyn źródłowych w celu wykrycia najważniejszych problemów dotyczących procesów lub aspektów finansowych
 • W dalszej kolejności: udzielanie centrum wsparcia w zakresie niezbędnych ulepszeń lub zmian w procesach, a także pomoc w opracowywaniu nowych wskaźników umożliwiających zwiększenie wydajności w danej lokalizacji
 • Proponowanie, opracowywanie i wprowadzanie zasad i programów, dzięki którym dział ds. operacji utrzyma lub zwiększy swoją konkurencyjność i rentowność
 • Kierowanie pracami nad wszystkimi tygodniowymi i miesięcznymi wskaźnikami finansowymi wraz ze wszystkimi modelami planowania finansowego, prognozowania i raportowania:
  • stałe wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań z tego obszaru wiedzy specjalistycznej w ramach dążenia do poprawy efektów pracy oraz ułatwianie dostępu do tych innowacji wszystkim pracownikom,
  • współpraca z dostawcami źródeł danych i zespołami ds. technologii w celu zagwarantowania dokładności, automatyzacji i terminowego dostarczania najważniejszych danych finansowych niezbędnych do podejmowania decyzji,
  • zdolność do szybkiego myślenia: umiejętność radzenia sobie ze sprzecznymi priorytetami i udzielania rozsądnych rad nawet w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń.
Podstawowe wymagania:
 
 • Ukończone studia licencjackie z zakresu nauk ścisłych, takich jak finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość, inżynieria lub z innej pokrewnej dziedziny plus widoczne predyspozycje analityczne
 • Odpowiednie doświadczenie na stanowisku podobnym do stanowiska analityka biznesowego
 • Wyraźny zmysł finansowy, w tym głęboka znajomość koncepcji prognozowania, budżetowania i analiz odchyleń, a także umiejętność interpretowania danych przyczyn źródłowych
 • Umiejętność obsługi programu Excel na poziomie średniozaawansowanym; umiejętność bezproblemowego posługiwania się makrami, tabelami przestawnymi, funkcjami wyszukiwania i innymi narzędziami
 • Zdolność swobodnego wykonywania analiz finansowych ad hoc przy użyciu narzędzi raportujących
 
 
Preferowane kwalifikacje:
 
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, w szczególności z zakresu analizy przyczyn źródłowych, potwierdzona w ramach doświadczenia zdobytego na stanowisku analityka
 • Silnie rozwinięta zdolność analitycznego myślenia, dbałość o szczegóły, dobra intuicja biznesowa
 • Umiejętność łączenia kompetencji zawodowych ze zdolnością do rozwijania nowych pomysłów i twórczych rozwiązań: potwierdzone doświadczenie w wykorzystaniu powyższych z dobrym skutkiem
 • Dobra organizacja i umiejętność wykonywania kilku zadań jednocześnie: zdolność do wprawnego nadawania priorytetów obowiązkom zawodowym, która umożliwia dotrzymywanie napiętych terminów przy jednoczesnym osiąganiu wyników — zwłaszcza w dynamicznym i szybko rozwijającym się środowisku
 • Potwierdzone zdolności komunikacyjne i doskonałe umiejętności prezentacyjne wykorzystywane w pracy z wieloma zespołami obejmującymi zarówno osoby zatrudnione na stanowiskach pokrewnych, jak też pracujące na innych poziomach hierarchii
 • Doświadczenie w zakresie wielkoskalowych narzędzi do eksploracji danych i raportowania (np. SQL, MS Access, Essbase, Cognos): umiejętność przekazywania zaleceń dotyczących podejmowania strategicznych decyzji
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku analityka działającego w sferze finansowej procesów produkcji, logistyki i centrum logistycznego

Prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych najlepiej w języku angielskim.

Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie do odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds. rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.