Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do MYCS Sp. zo.o.ul. Wiejska 15/16, 00-480 Warszawa, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez MYCS Sp. zo.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. 

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]
 
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku.Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 1 roku.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected]
mycs Sp. z o.o.

Data Analyst

mycs Sp. z o.o.O firmie

mycs Sp. z o.o.

Cynkowa 12

Szczecin

MYCS is a fast growing furniture online shop that is revolutionizing e-commerce. All our products are customizable via photorealistic, real-time 3D customization tools. MYCS is expanding very quickly and hiring a large team in Szczecin to further grow our business. Join our passionate team to shape the future of the furniture market!
 
For our company we are looking for candidates for a position of:
Data Analyst
Miejsce pracy: Szczecin

YOUR TASKS

 • Working with our Berlin-based BI team
 • Evaluating and reporting of business decisions
 • Driving a data-first mindset across the organization
 • Helping others interpret data and take action based on the results
 • Providing ongoing support and optimizing BI services
 • Conducting deep-dive analyses for various departments across the company including operations and supply chain

YOUR PROFILE

 • Effective communicator with the ability to explain complex concepts in plain language; good presentation skills are a plus
 • Background in analytics and statistics
 • Experience understanding business needs and requirements from perspectives across the organization
 • Experience in SQL and R or Python; data visualization skills are a plus
 • Experience working with ERP software and warehouse processes a plus
 • Experience with Excel or business reporting is a plus
 • Excellent English and Polish language skills

JOIN MYCS AND…

 • Get attractive financial conditions
 • Be part of a technically outstanding and dedicated international team
 • Work in organization where power is distributed throughout the organisation, giving independence and freedom to self-manage
 • Benefit from many opportunities to evolve and learn new tools
 • Participate in regular events with an individual budget at each team’s disposal
 • We care about you health - private medical care
 • Enjoy free snacks, drinks and a full fridge
 • Shape your own day of work through a commitment to work-life balance with flexible working hours
 • Get your own customized furniture through generous employee discounts
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez mycs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest mycs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
MYCS is a fast growing furniture online shop that is revolutionizing e-commerce. All our products are customizable via photorealistic, real-time 3D customization tools. MYCS is expanding very quickly and hiring a large team in Szczecin to further grow our business. Join our passionate team to shape the future of the furniture market!
 
For our company we are looking for candidates for a position of:
Data Analyst

YOUR TASKS

 • Working with our Berlin-based BI team
 • Evaluating and reporting of business decisions
 • Driving a data-first mindset across the organization
 • Helping others interpret data and take action based on the results
 • Providing ongoing support and optimizing BI services
 • Conducting deep-dive analyses for various departments across the company including operations and supply chain

YOUR PROFILE

 • Effective communicator with the ability to explain complex concepts in plain language; good presentation skills are a plus
 • Background in analytics and statistics
 • Experience understanding business needs and requirements from perspectives across the organization
 • Experience in SQL and R or Python; data visualization skills are a plus
 • Experience working with ERP software and warehouse processes a plus
 • Experience with Excel or business reporting is a plus
 • Excellent English and Polish language skills

JOIN MYCS AND…

 • Get attractive financial conditions
 • Be part of a technically outstanding and dedicated international team
 • Work in organization where power is distributed throughout the organisation, giving independence and freedom to self-manage
 • Benefit from many opportunities to evolve and learn new tools
 • Participate in regular events with an individual budget at each team’s disposal
 • We care about you health - private medical care
 • Enjoy free snacks, drinks and a full fridge
 • Shape your own day of work through a commitment to work-life balance with flexible working hours
 • Get your own customized furniture through generous employee discounts
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez mycs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest mycs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne