Data Quality Analyst

 • Łódź, łódzkie
 • Wersalska 6, 91-203 Łódź, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 2019-08-21
 • Ważna jeszcze 5 dni (do 2019-09-20)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Welcome to the team as
  Senior Data Quality Analyst
  Lodz, Poland

  Commerzbank Branch Lodz is a part of the central enterprise of Commerzbank AG located in Frankfurt am Main.

  For our Branch in Lodz we are looking a candidate to cluster Data Quality Intelligence. Join Commerzbank as Data Quality Analyst.

  As the Center of Competence Data Quality Intelligence we are acting as the Data Quality Control unit of Commerzbank AG. A team of Data Engineers and Data Scientists supports the group-wide Data Governance Framework and ensures a centralized development of Data Quality Assessment skills in Commerzbank. In order to allow for digitalization, reduction of costs, meeting regulatory requirements, our goal is to enhance the overall Data Quality of Commerzbank’s data.

  In your role as Data Quality Analyst you will be responsible for:

  • Establishing and enhancing a group-wide data quality framework in order to support the Data Governance and Data Stewards for the continuous improvement of Data Quality

  Your main tasks will be:

  • Enhancing and maintaining Data Quality Assurance framework and including new data sources/ areas for further issue identification which includes design and implement functional data quality assessments in order to check Commerzbank’s data pool for inconsistencies
  • Design and implement suitable management reports and publish them based on Business Intelligence tools
  • Acting as an adviser and service unit for the Chief Data Officer and the Data Stewards to support onetime Data Quality related initiatives and remediation/ improvement projects
  • Acting as an adviser and service unit to operate and support the regularly (weekly, monthly) execution of Data Quality Rules and DQ Performance Scorecards as a permanent process to support the continuous DQ improvement, i.e. develop, establish, execute and own Data Quality assessment methodologies on the data lake

  We are looking for Regulars a well as Seniors for this team, so depends on experience we expect from you:

  • Good or high knowledge of SQL and data analysis
  • Good knowledge of financial industry or controlling
  • Openness for business travel to Germany (50% of time of first 3-4 months)

  Nice to have:

  • Practical Programming Experience
  • Practical experience with data quality topics
  • Familiarity with Business Intelligence Tools
  • Experience in Database and/or Hadoop-based Big Data platform

  Foreign Language Skills:

  • English B2 level (mandatory)
  • German (optional)

  We offer:

  • Friendly multicultural environment
  • The possibility of language professional training and growth (English and German courses; technical trainings and workshops)
  • Stable employment
  • Benefits package including: Medical Care Package, Multisport, discounts in our canteen
  • Relax corner where you can recharge your batteries
  Please add the following clause to your application:
  "1. I consent to the processing of personal data contained in this document by Commerzbank AG with its registered office in Frankfurt am Main, Germany, 60261 Kaiserplatz, operating through the Branch in Poland with its registered office in Łódź, 91-203 Łódź, ul. Wersalska 6, KRS 0000631053, for the implementation of the current recruitment process and for the future recruitment for a period of 6 months, in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data the free flow of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (RODO) and in accordance with the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000). I provided my personal data voluntarily and I declare that they are truthful.

  2. I have read the content of the information clause, including information about the purpose and methods of processing personal data and the right to access to my personal data and about the right to correct, rectify and delete it.”

  Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej także RODO), informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Commerzbank AG with its registered office in Frankfurt am Main, Germany, 60261 Kaiserplatz, operating through the Branch in Poland with its registered office in Łódź, 91-203 Łódź, ul. Wersalska 6, KRS 0000631053

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

  3. podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom takim jak podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych oraz inne podmioty uczestniczące w procesie organizacji działalności gospodarczej administratora jak banki oraz firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, ZUS, US oraz innym podmiotom uprawnionym na zasadach określonych przepisami prawa;

  4. podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez trwania procesu rekrutacyjnego oraz w zakresie w jakim ich przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody do czasu cofnięcia zgody;

  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, a ich nie podanie uniemożliwia prowadzenie procesu rekrutacyjnego i zawarcie stosunku pracy, natomiast w zakresie danych osobowych objętych oświadczeniem o wyrażeniu zgody jest dobrowolne.

  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.