Ta oferta pracy jest nieaktualna od 107 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Data Science Leader

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 06.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  HUB3, SIA

  Mogo is car lending company acting in 9 countries across Europe. We are looking for a Risk Manager responsible for: Poland, Romania, Moldova, Belarus and Ukraine. Risk Manager will report to the Hub’s CEO and will be responsible for development and management of credit risk policy for in all above listed countries.

  Data Science Leader

  Workplace: Warszawa

  Duties and responsibilities:

  • Development of risk assessment/scoring models using various statistical and techniques including data gathering and preparation
  • Model validation, monitoring of model performance, recalibration of existing models
  • Improving of modelling techniques, both theoretical as well as practical
  • Documentation of modelling process and results
  • Development of business analytics based on model outcomes

  Candidate Profile:

  • University degree in Mathematics, Statistics, Finance or similar field (can be a last year student)
  • Previous experience in statistical modelling or analytics in a financial institution will be considered an advantage
  • Understanding of data modelling, tools and techniques used and ability to demonstrate this knowledge in practice
  • Previous experience of R will be considered an advantage
  • Advanced knowledge of MS Excel for data analysis

  We offer:

  • Work for successful and growing company, going full speed ahead to multiply success
  • Professional work environment where you will have chance to use your knowledge and skills in effective way
  • International experience

  If you are interested, please send your CV via Aplikuj button below.

  Please include the following statement in your application: "I hereby consent to processing by the advertiser of my personal data, included in my application documents, for the purposes to implement the recruitment process according to the act of 29 August 1997 on personal data protection (consolidated text: Journal of Laws of 2016, pos. 922). I also consent to processing of my personal data by the advertiser for the purposes of any future recruitment processes."   - klauzula obowiązku informacyjnego:

  Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Mogo Sp z o.o

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

  Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych.

  Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

  Podstawą przetwarzania przez firme Mogo Sp z o.o Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych jest Twoja zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu firmy mogo Sp z o.o przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

  Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe? 

  Firma Mogo Sp z o.o będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz firmy Mogo Sp z o.o, w tym firmom rekrutacyjnym oraz firmom wspierającym firme Mogo sp z o.o od strony systemów informatycznych. Ponadto firma Mogo Sp z o.o  będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

  Twoje dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych w ramach powierzenia danych osobowych, w związku z korzystaniem przez firme rekrutującą z usług serwerów wirtualnych. Twoje dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Firma Mogo sp z o.o będzie przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu odwołania przez Ciebie Twojej zgody.

  Jakie masz prawa?

  Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

  Jeżeli uważasz, że. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa)

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.