Oferta pracy

Data Scientist

Intrum Sp. z o.o.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Intrum is a market-leading credit management company with a wide-ranging expertise in debt collection services. We have presence in 25 countries in Europe and Latin America. Intrum has two service lines Credit Management Services and Portfolio Investment. The Portfolio Investment unit acquired over €1bn of Non-Performing Loans (NPLs) the past 12 months and we have over €4bn in assets under management, making us on of the world’s largest investors and managers of NPLs.

The Group Portfolio Management is a newly started team within Portfolio Investment, whose purpose is to maximize the value of acquired NPL portfolios, drive operational improvements and provide reports and analysis to facilitate decision-making. In this new role you will be a central part of this team providing key actionable insights and build up a new structure for reporting and dashboard based on your experience.
DATA SCIENTIST

Key tasks/responsibilities:

 • Prepare / scrub large sets of data provided by our local operations
 • Optimize data mart and support fast business decision
 • Use your analytical skills to transform the data into reports and business insights to be present to key decision makers
 • Enhance and develop both the analytical and operational toolkit by using available data and various statistical methods, such as machine learnings algorithms
 • Collaborate with team members and operational teams across Europe

We expect that you have:

 • BSc or MSc in Statistics / Economics / Computer Science / Finance or related area
 • R or Python and SQL proficiency
 • 2 – 5 years’ practical experience from modelling, statistical analysis, machine learning or similar
 • Keen to learn and understand the figures and able to explain them to different stakeholders
 • Expertise in applying statistical concepts to business situations
 • Highly numerical and analytical
 • Knowledge in MS Excel and PowerPoint
 • Excellent English skills, both written and spoken, other European languages is a plus
 • Experience in underwriting and management of non-performing loans (including knowledge of high level procedures and resolution strategies) is a plus

We expect that you are:

 • Result orientated person
 • A quick learner and extremely accurate and highly numerate
 • Able to work in a team and cooperate with others, but able to work individually as well
 • Prepared for a cross border cooperation
 • Willing to travel
 • Self-motivated, enthusiastic and keen to learn and develop yourself

We offer:

 • Interesting data and modelling challenges
 • Getting to know 25 different countries
 • Look behind the numbers and have direct effect on business decisions
 • An international career path in the company’s group structure
 • Training and development
 • Competitive remuneration
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli zgody:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, w celu przystąpienia do procesu rekrutacyjnego, do którego przystępuję, wyrażając niniejszą zgodę, oraz w zakresie, o którym mowa w obowiązku informacyjnym dołączonym do ogłoszenia rekrutacyjnego.
 
Informujemy, że aplikacje nie zawierające ww. klauzuli zgody nie będą rozpatrywane, a dane osobowe zostaną usunięte
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) niniejszym informujemy Pana/ Panią, że administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Intrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 48 (dalej „Administrator”).
 
Kontakt z Administratorem oraz Inspektorem ochrony danych możliwy jest za pomocą telefonu: +48 71 711 66 66 lub faksu: +48 71 711 67 66 lub adresu e-mail: [email protected]
 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w którym Pan/ Pani uczestniczy, oraz w celu przeprowadzenia ewentualnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora lub podmiot z Grupy Kapitałowej Intrum AB, której częścią jest Administrator (dalej „Grupa Kapitałowa”), jeśli wyraził(a) Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia ewentualnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora lub podmiot z Grupy Kapitałowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO dla zakresu danych, co do którego art. 22(1) Kodeksu Pracy i wydane do niego rozporządzenia wykonawcze przewidują obowiązek ich podania oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO dla pozostałego zakresu danych.
 
Kategoriami odbiorców Pana/ Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych od Administratora na podstawie przepisów prawa oraz podmioty należące do Grupy Kapitałowej.
 
Administrator będzie przetwarzać Pana/ Pani dane osobowe w związku z rekrutacją przez okres 30 dni od dnia zakończenia procesu rekrutacji albo podpisania umowy o pracę/ umowy współpracy lub 3 lat od dnia wyrażenia zgody w celu przeprowadzenia ewentualnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora lub podmiot z Grupy Kapitałowej, jeśli wyraził(a) Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia ewentualnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora lub podmiot z Grupy Kapitałowej.
 
Posiada Pan/ Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody dotyczącej ich przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a w szczególności z art. 15-22 RODO.
 
Ma Pan/ Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego zgodnie z postanowieniami art. 55 RODO.
 
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy i wydanymi do niego rozporządzeniami wykonawczymi jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie - dobrowolne. W zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest obligatoryjne, niepodanie tych danych może być podstawą nie uwzględnienia Pana/Pani kandydatury w procesie rekrutacyjnym.
 
Administrator nie będzie przetwarzał Pana/ Pani danych osobowych poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym poprzez profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, wywołujące dla Pana/Pani skutki prawne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy