Ta oferta pracy jest nieaktualna od 23 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Design Engineer Controls

 • Jasionka (pow. rzeszowski), Rzeszów, podkarpackie
 • Specjalista
 • 2019-01-25

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  BorgWarner is a company of independent thinkers who share a passion for the latest vehicle technology, enjoy working in a fast-paced, collaborative environment, and desire to play a key role in transforming the transportation landscape.

  We engage this talented group of employees with meaningful work, amazing technologies, world-class facilities, and a culture that respects diversity and rewards excellence. It’s an atmosphere that fosters personal growth and allows you to propel your career to the next level.


  To strengthen our team we are looking for a
  Design Engineer Controls
  at our facility/location Rzeszów (okolice), Jasionka (pow. rzeszowski)

  Key Accountabilities:

  • Realization of design and development tasks in the area of control components for   turbochargers with PTC Creo
  • Independent creation of 3D models, single part and assembly drawings as well as the creation of bills of materials
  • Consideration of manufacturing and assembly tolerances during design process
  • Discuss designs and drawings in a global team
  • Simulation of different kinematic components and systems with ProMechanica/Creo Simulate
  • Modal analysis – Resonance frequency analysis and optimization
  • Administration of documents like drawings and specifications in SAP
  • Support all relevant departments like testing, purchasing, sales, production and quality

  What We Are Looking For:

  • Bachelor degree in mechanical engineering or similar
  • Design-experience in the automotive industries, ideally with engine components
  • Knowledge in hardware development and mechanical design with PTC Creo
  • Basic knowledge in ProMechanica/Creo Simulate
  • Experience in SAP is beneficial
  • Business fluency in English is required
  • Good product knowledge with a focus on combustion engines and turbo machines
  • Team-oriented working style
  What we can offer:

  Right from the start of your career you will benefit from excellent prospects of development and education and take part in specified, high quality trainings, workshops and exciting corporate events. We offer you interesting perspectives for your future career with innovative technologies in fascinating projects and we give you the chance of participating in a steadily growing company.
  Do you want to play a key role in shaping the future of the automotive?
  Please send your CV and cover letter via button below.

  We reserve the right to contact selected candidates.
   
  Informujemy, że w związku z aktualnie obowiązującymi przepisami RODO konieczne jest dodanie do Twojej aplikacji następującej klauzuli:
   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez Firmę BorgWarner z siedzibą w Jasionce (36-002), Jasionka 950 w celu przeprowadzenia obecnej jak i przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska pracy. Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”
  Please be advised that in connection with the currently applicable provisions of the GDPR it is necessary to add the following statement to your application:
   
  "I hereby agree to have my personal data above processed, used and exchanged by the BorgWarner Company with its registered office in Jasionka (36-002), Jasionka 950 for the purposes of this employment procedure and all other future employment procedures. I am aware that my consent may be revoked at any time, which will result in the deletion of my data. Withdrawal of consent does not affect the legality of the processing which was carried out on the basis of my consent prior to its withdrawal. "
   
  Thank you for your interest in working at BorgWarner!
  HR BorgWarner Team

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

  Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych, są BorgWarner Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Jasionce (36-002), Jasionka 950 oraz BorgWarner Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce (36-002), Jasionka 950B.

  W ramach umowy o współadministrowanie, jako Współadministratorzy uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO,
  w szczególności uzgodniliśmy, że:

  Obie Spółki, jako Współadministratorzy, odpowiedzialne są za wykonanie wobec osoby, której dane pozyskują obowiązku informacyjnego. Również obie Spółki są odpowiedzialne za umożliwienie osobom, których dane pozyskują wykonywania ich praw. Niezależnie od tego ustalenia, osoba, której dane dotyczą może wykonywać swoje prawa również wobec każdej ze Spółek indywidualnie.

  Treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami dostępna jest w siedzibach spółek.

  Przekazanie CV oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne a brak wyrażenia zgody, spowoduje że nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.

  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest udzielona zgoda.

  Pani/Pana CV będzie przechowywany do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody lub maksymalnie do jednego roku, od momentu wpłynięcia do nas CV.

  Pani/Pana dane osobowe, możemy przekazywać podmiotom, realizującym na nasze zlecenie, badania medycyny pracy. Zastrzegamy sobie prawo, do przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich, w ramach wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi spółkami z Grupy BorgWarner na całym świecie, w  tym w szczególności do BorgWarner Inc w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Przekazywanie tych danych odbywa się na podstawie standardowych  klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską i w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa Pani/Pana danych.

  Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

  W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana CV, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

  W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.