Ta oferta pracy jest nieaktualna od 20 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Development and Talent Specialist

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 02.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Development and Talent Specialist
  Miejsce pracy: Warszawa

  Distribev Orbico Sp. z o.o. jest częścią Grupy Orbico i zajmuje się bezpośrednią dystrybucją i sprzedażą produktów do Klientów detalu tradycyjnego i gastronomii. Posiada szeroką ofertę ponad 1300 pozycji asortymentowych z kategorii alkohol i napoje bezalkoholowe producentów krajowych i zagranicznych m.in. Grupy Żywiec.

  Zakres odpowiedzialności:

  • opracowywanie i realizacja programów
   on-boardingowych dla pracowników
   i managerów
  • uczestnictwo w kreowaniu polityki rozwojowo-szkoleniowej dla różnych grup pracowników
   i menedżerów
  • udział w tworzeniu ścieżek rozwojowych, ścieżek karier
  • kreowanie polityki zarządzania i rozwoju talentów
  • wspieranie kadry menedżerskiej w zakresie zarządzania rozwojem pracowników oraz motywowania i integrowania zespołów
  • projektowanie i realizacja inicjatyw ukierunkowanych na budowanie zaangażowania pracowników
  • planowanie i monitorowanie wykonania budżetu szkoleniowo-rozwojowego
  • analizowanie i raportowanie wskaźników związanych ze szkoleniami, oceną i rozwojem pracowników
  • bliska współpraca z zespołem HR Biznes Partnerów
  • współpraca z firmami szkoleniowymi

  Wymagania:

  • minimum 4-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
  • wykształcenie wyższe (preferowane w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych)
  • zaawansowana znajomość języka angielskiego
  • doświadczenie w prowadzeniu ogólnofirmowych projektów i programów rozwojowych
  • wysokie zaangażowania i motywacja do działania w dynamicznym środowisku pracy
  • komunikatywność, umiejętność budowania relacji i współpracy w zespole
  • umiejętności analityczne i kreatywność
  • chęć do nieustannego rozwoju, uczenia się
   oraz dzielenia się wiedzą

  Oferujemy:

  • pełną wyzwań pracę z możliwością realizacji własnych pomysłów, inicjowania zmian
   i budowania wartości firmy
  • rozwój oraz zdobywanie nowej wiedzy
   w międzynarodowej, dynamicznie rozwijającej się firmie
  • pracę w profesjonalnym i odnoszącym sukcesy zespole
  • umowę o pracę oraz atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO) pragniemy poinformować Cię, że:
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Distribev Orbico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5.
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem pod numerem telefonu: 32 628 99 99, adresem e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected]
  4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji (w zależności od tego, na co wyraziłeś zgodę – jedynie na potrzeby obecnej rekrutacji oraz/lub dodatkowo przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Distribev Orbico sp. z o.o. a także inne podmioty z Grupy Orbico w Polsce) oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń mogących się pojawić w związku z tym procesem. Podstawę przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie danych, które nie wynikają z Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z obowiązujących przepisów prawa – Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadniony interes w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w zakresie konieczności przeprowadzenia badań wstępnych i uwzględnienia orzeczenia w tym zakresie, przed zawarciem umowy o pracę na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
  5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty z Grupy Orbico w Polsce, jeżeli wyraziłeś na to zgodę. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług: hostingowych, informatycznych, rekrutacyjnych, publikacji ogłoszeń o pracę oraz systemów do zarządzania rekrutacjami – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,
  6. Twoje dane przetwarzane będą przez czas:
   1. trwania procesu rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu,
   2. 24 miesięcy, licząc od końca roku, w którym zostały przekazane dokumenty aplikacyjne, jednak tylko jeśli wyraziłeś dodatkową zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach przyszłych rekrutacji,
   3. do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z procesem rekrutacji.
  7. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. Ponadto przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  10. Podanie danych jest wymagane w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
  11. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
  12. Na podstawie Twoich danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie odbywać się profilowanie.