Ta oferta pracy jest nieaktualna od 9 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Development Engineer Mechanics

 • Zabierzów (pow. krakowski), Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 11.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  SMA Magnetics Sp. z o.o. – leading manufacturer of magnetic components, starting from measuring elements such as current transformers up to solutions like transformers and inductors part of complex induction blocks. Belongs to SMA group, a leading global specialist in photovoltaic system technology with more than 3,000 SMA employees in 20 countries with sales close to one billion EUR.

  Currently we are looking for:
  Development Engineer Mechanics

  Location: Zabierzów, nearby Kraków

   

  Type: Full-time

  Experience: Mid-Senior/ Senior level

  Functions: Engineering

  Industry: Renewables

   

  Job Description

  If you are keen to have your own contribution to fast changing world of renewable energy the SMA Group is place to be. The available mid-senior position is located at SMA Magnetics Sp. z o.o. in Zabierzów, Poland. Successful candidate will benefit of working in interdisciplinary and flexible team of skilled professionals. Due to its nature, work is carried with close contact to the customer and thus flexibility and availability for travel is expected. The successful candidate will work in the team and will be reporting to the Respective Project Manager within the R&D Department.

  Desired Skills & Experience

  The successful candidate will be highly numerate with a minimum of a Bachelor’s degree with at least 5 years’ experience in mechanics development preferable with a strong focus on the development of high volume series and along with broad interdisciplinary mind set.

  Candidates should have proven experience in the design and development of electromechanical products. Knowledge and experience in the following areas is essential:

  • Concept and development of functions (e.g. cooling systems)
  • 3D/2D design of complex products with high demands on spatial integration
  • Risk assessment and mitigation (e.g. DFMEA, tolerance calculation, design of development accompanying tests)
  • Mastery of the design of a wide variety of production technologies (e.g. assembly, stamping and deep-drawn parts , die casting, injection moulding, screwing , riveting)
  • Close cross-departmental coordination with all departments involved in the projects

  Additional assets that would be beneficial at the position:

  • Analysis of competitor products and field returns
  • Power electronics system development
  • Proven ability to lead change and to drive efficiency and cost reduction
  • Experience in change management process
  • Affinity to quality assurance during development process

  Preferred requirements:

  • Masters or Ph.D. and at least 5 years of industrial experience (after degree completion)
  • Excellent written and verbal communication skills in English (at least B2)
  • Expert in the use of SolidWorks / NX / Teamcenter
  • Excellent team player
  • Self-motivated, with ability to work both independently and with multiple international teams
  • Highly organized and capable of working on multiple projects simultaneously

  In addition to relevant experience, an enquiring mind and desire to learn new skills, an ability to think innovatively, apply physical sciences to novel real-life applications and apply engineering knowledge across different disciplines are essential qualities.

  As part of our Team we offer you:

  • Stable employment under a full-time employment contract,
  • Employment in an international company with an established market position,
  • Social package: medical care for an employee with the possibility of extending the package to family members, group insurance, Multisport sports card,
  • Financial bonuses for holidays and Christmas,
  • Internal and external trainings,
  • Positive work atmosphere,
  • Flexible working hours,
  • Being part of Eco friendly, renewable energy propagators Family.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest - SMA Magnetics Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie,                 ul. Krakowska 390, 32-080 Zabierzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 281892, NIP: 5130141977, REGON 120483095, e-mail: [email protected], tel.: +48 12 283 09 50, fax: +48 12 285 35 67.

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – [email protected],

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb prowadzenia procesu rekrutacji u Administratora oraz zatrudniania przez niego nowych osób.

  Dane mogą być przetwarzane również w celu:

  a) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,

  b) zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego.

  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

  A. Kodeks pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – w przypadku kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

  B. Artykuł 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  oraz w zakresie nie objętym powyższymi przepisami:

  C. art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia: Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

  D. Artykuł 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia

  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np.:

  c) w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,

  d) zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego.

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:

  a) W przypadku prowadzenia przez Administratora zorganizowanego procesu rekrutacji na określone stanowisko, dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji oraz do 3 lat od jej zakończenia. W innych przypadkach dane osobowe przechowywane będą do 1 roku od ich otrzymania.

  b) W przypadku zatrudnienia osoby, dane osobowe przechowywane będą w okresie 10 lat od ustania zatrudnienia.

  c) W przypadku nawiązania współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania danej umowy, a także przez czas wymagany w świetle obowiązującego prawa, np. w celu dochodzenia wzajemnych roszczeń.

  d) W zakresie udzielonej zgody – do czasu jej wycofania.

  e) W zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, zgodnie z treścią Rozporządzenia.

  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Pan/Pani sądzi, że przetwarzanie dotyczących go/jej danych osobowych narusza Rozporządzenie.

  7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych możliwych do gromadzenia podczas procesu rekrutacji uniemożliwi objęcie osoby procesem rekrutacji u Administratora.

  Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie, w tym celu prowadzenia kolejnych rekrutacji jest dobrowolne.

  Informujemy, iż w każdym momencie może Pan/Pani wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  8) Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem, w tym m.in. dostawy oprogramowania wspomagającego procesy biznesowe, operatorzy pocztowi i logistyczni, firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej, biura księgowe, placówki medyczne świadczące usługi z zakresu medycyny pracy.