Oferta pracy

9585 33921693

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (zwanego dalej RODO), informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych jest ZF Steering Systems Polska Sp. z o.o z siedzibą przy ul. J.Słowackiego 33 , 43-502 Czechowice-Dziedzice, którego to oddziałem jest Global Recruiting Center siedzibą przy ul. Legionów 211, (43-502) Czechowice - Dziedzice.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesów rekrutacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

 • Podjęcie czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w zakresie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, historia zatrudnienia oraz przebieg Twojej edukacji. Ich podanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
 • W zakresie pozostałych danych osobowych podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), którą wyraziłaś/łeś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, gdyż tylko od Ciebie zależy jakie dane przekażesz nam w swojej aplikacji. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne i nie jest konieczne dla możliwości udziału w procesie rekrutacji.

Realizacja celu przetwarzania może wymagać udostępnienia danych osobowych odbiorcom należącym do Grupy ZF (grupa przedsiębiorstw ZF Friedrichshafen AG). W związku z tym Twoje dane mogą być przekazywane również do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym na zasadach zgodnych z przepisami art. 44 - 49 RODO.

Nie przechowujemy Twoich danych dłużej niż to konieczne. Czas przechowywania danych osobowych zależy od czasu trwania procesu rekrutacyjnego. Po jego zakończeniu Twoje dane zostaną usunięte, chyba że wyrazisz zgodę na ich wykorzystanie w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Zgodę taką możesz wyrazić w oddzielnej klauzuli (treść zgody poniżej). Wówczas Twoje dane pozostaną w naszej bazie, jednak nie dłużej, niż przez okres 6 miesięcy od chwili zaaplikowania. Po tym czasie Twoje dane zostaną trwale usunięte.

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii Twoich danych i do ich przenoszenia w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. .

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Ci również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w każdym przypadku podejrzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów.

Podane przez Ciebie dane nie będą podstawą podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.

Jeśli chcesz abyśmy mogli brać pod uwagę twoje CV w przyszłych rekrutacjach prosimy o dodanie następujące klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV/liście motywacyjnym dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ZF Steering Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ul. J. Słowackiego 33, 43-502 Czechowice-Dziedzice na rzecz podmiotów należących do ZF Group i umieszczenia mojej aplikacji w bazie kandydatów.
Zostałem poinformowana/y, że udzielona przeze mnie zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.” Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

ZF Group

DevOps Engineer

ZF GroupO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Łódź, łódzkie

 • Ważna jeszcze 24 dni
  do: 20 gru 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

ZF is a global technology company and supplies systems for passenger cars, commercial vehicles and industrial technology, enabling the next generation of mobility. With its comprehensive technology portfolio, the company offers integrated solutions for established vehicle manufacturers,
mobility providers and start-up companies in the fields of transportation and mobility. ZF continually enhances its systems in the areas of digital connectivity and automation in order to allow vehicles to see, think and act.

In 2018, ZF achieved sales of €36.9 billion. The company has a global workforce of 149,000 with approximately 230 locations in 40 countries. ZF invests over six percent of its sales in research and development annually.

DevOps Engineer
Lokalizacja: Łódź
9585 33921693

ZF is the leading manufacturer and supplier of complex solutions for the automotive industry. Our division specializes in developing ADAS and AD systems for passenger and commercial vehicles.
If you think big, have experience in servicing large scale environments and you want to be part of the AD revolution happening right now in automotive, then this position is right for you! Come and join the team that develops software for validation of technologies that will soon be present on public roads!

Your tasks:

 • Scaling up software solutions on premise and migrating to public cloud
 • Preparing continuous integration and continuous deployment pipelines
 • Designing flexible cloud architecture and infrastructure for AD validation purposes
 • Monitoring and ensuring minimal downtimes
 • Optimization and automation of operations
 • Close cooperation with IT and distributed SW teams
 • This position may be located in Częstochowa or Łódź

Essential skills and requirements:

 • 3+ years experience with at least one cloud technology (preferred Azure)
 • Experience with containerization and orchestration (Docker, Kubernetes, OpenShift, Quay)
 • Experience with large-scale, complex environments
 • Experience in maintaining CI/CD
 • Knowledge of NoSQL databases
 • Skilled in Linux and a solid understanding of Windows environments
 • Good script language programming skills (e.g. Python)
 • Proficiency in English both written and spoken
 • Bachelor’s degree

We offer: 

 • Contact with newest AD/ADAS technologies
 • Business trips to other ZF locations and customer sites 
 • Private medical care, broad employee package + MyBenefit card, relocation package
 • Technical / driving / soft-skills trainings
 • Employee Agreement with copyrights tax benefit
 • Flexible working hours and possibility of working from home  

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Central Europe Talent Acquisition Center ZF Group, mające siedzibę przy ul. Słowackiego 33, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Polska w celu prowadzenia przez administratora danych oraz podmioty z grupy ZF Group procesów rekrutacyjnych. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że realizacja celu przetwarzania moich danych osobowych może wymagać udostępnienia ich innym podmiotom. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych osobowych w celu ich przetwarzania jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić realizację celu przetwarzania. Oświadczam również, że przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania.

ZF is a global technology company and supplies systems for passenger cars, commercial vehicles and industrial technology, enabling the next generation of mobility. With its comprehensive technology portfolio, the company offers integrated solutions for established vehicle manufacturers,
mobility providers and start-up companies in the fields of transportation and mobility. ZF continually enhances its systems in the areas of digital connectivity and automation in order to allow vehicles to see, think and act.

In 2018, ZF achieved sales of €36.9 billion. The company has a global workforce of 149,000 with approximately 230 locations in 40 countries. ZF invests over six percent of its sales in research and development annually.

DevOps EngineerNumer ref.: 9585 33921693

ZF is the leading manufacturer and supplier of complex solutions for the automotive industry. Our division specializes in developing ADAS and AD systems for passenger and commercial vehicles.
If you think big, have experience in servicing large scale environments and you want to be part of the AD revolution happening right now in automotive, then this position is right for you! Come and join the team that develops software for validation of technologies that will soon be present on public roads!

Your tasks:

 • Scaling up software solutions on premise and migrating to public cloud
 • Preparing continuous integration and continuous deployment pipelines
 • Designing flexible cloud architecture and infrastructure for AD validation purposes
 • Monitoring and ensuring minimal downtimes
 • Optimization and automation of operations
 • Close cooperation with IT and distributed SW teams
 • This position may be located in Częstochowa or Łódź

Essential skills and requirements:

 • 3+ years experience with at least one cloud technology (preferred Azure)
 • Experience with containerization and orchestration (Docker, Kubernetes, OpenShift, Quay)
 • Experience with large-scale, complex environments
 • Experience in maintaining CI/CD
 • Knowledge of NoSQL databases
 • Skilled in Linux and a solid understanding of Windows environments
 • Good script language programming skills (e.g. Python)
 • Proficiency in English both written and spoken
 • Bachelor’s degree

We offer: 

 • Contact with newest AD/ADAS technologies
 • Business trips to other ZF locations and customer sites 
 • Private medical care, broad employee package + MyBenefit card, relocation package
 • Technical / driving / soft-skills trainings
 • Employee Agreement with copyrights tax benefit
 • Flexible working hours and possibility of working from home  

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Central Europe Talent Acquisition Center ZF Group, mające siedzibę przy ul. Słowackiego 33, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Polska w celu prowadzenia przez administratora danych oraz podmioty z grupy ZF Group procesów rekrutacyjnych. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że realizacja celu przetwarzania moich danych osobowych może wymagać udostępnienia ich innym podmiotom. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych osobowych w celu ich przetwarzania jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić realizację celu przetwarzania. Oświadczam również, że przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania.

Ogłoszenie archiwalne