ING Tech Poland

DevOps Engineer vRealize Suite

ING Tech PolandO firmie

ING Tech Poland

Konduktorska 35

Katowice

DevOps Engineer vRealize Suite
Miejsce pracy: Katowice
Numer referencyjny:/MB/GRMT/IAAS/CS/VS/ST11626

Szukamy Ciebie jeśli:

Masz kompetencje / umiejętności  w zakresie:

 • Wglądu i wdrażania pożądanych rozwiązań w zakresie infrastruktury strukturalnej,
 • Tworzenia i doskonalenia dokumentacji i instrukcji roboczych dotyczących dostarczonego rozwiązania infrastrukturalnego,
 • Jednego lub więcej certyfikatów on:o vRealize LogInsighto, vRealize Operations Managero, Virtual Center (wymagany jest VCP),
 • Skryptowania w PowerShell,
 • Wpływu różnych czynników na wydajność i przepustowość usług różne elementy na wydajność i przepustowość usług,
 • Praktyk Agile i DevOps w praktyce,
 • Zrozumienia metodologii Scrum (np. backlog i sprint planning, review i marketplace),
 • Znajomości sposobu pracy DevOps (np. ciągłe dostawy, tworzenie zespołów o różnych funkcjach, rozwój zespołu o różnych umiejętnościach).

Masz kompetencje/zachowania, takie jak:

 • Otwartość i chęć wypróbowania nowych sposobów pracy i technologii,
 • Postawa end-to-end,
 • Współdzialanie i odpowiedzialność,
 • Niezależność i autonomiczność w realizacji zadań,
 • Mentalność ciągłego doskonalenia usług i sposobu pracy,
 • Refleksja nad zachowaniami i wynikami w celu proaktywnego określenia obszarów poprawy,
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów w celu uporządkowania i poprawy złożonych sytuacji,
 • Nastawienie na dzielenie się wiedzą i wspieranie innych w rozwoju.

Dodatkowo zapunktujesz za:

 • Posiadasz rozległą wiedzę na temat technologii wirtualizacji, w szczególności VMware products.

Jak pracujemy

Jesteś energicznym inżynierem DevOps pasjonatem infrastruktury IT i z pozytywnym nastawieniem do pracy. Jesteś graczem zespołowym pracującym jako główny członek multidyscyplinarnego zespołu odpowiedzialnego kompleksowo za usługi infrastrukturalne. Jesteś przyzwyczajony do pracy w trybie agile/scrum. Stale dążysz do doskonalenia siebie i swoich współpracowników.
Dołączysz do międzynarodowego zespołu usytuowanego w Katowicach. Będziesz uczestniczył w procesach pracy agile, takich jak codzienne stand-upy, sprint reviews i planningi. Wspólnie z Właścicielem Produktu, zespół (Squad) pracuje nad wspólnymi celami i zadaniami. 

W ING Tech Poland działamy zgodnie z podejściem Agile, w oparciu o metodyki zwinne tj. Scrum oraz Kanban. Jesteśmy innowacyjną organizacją opierającą swoje działania na zaufaniu do ludzi, z którymi pracujemy. Dzięki dużej swobodzie działania pobudzamy motywację oraz kreatywność, co przyspiesza pracę i pozwala elastycznie dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań naszych partnerów biznesowych. Podstawą naszej organizacji są nieduże jednostki zwane squadami, które mają jasną wizję swojego produktu, samodzielnie pokonują pojawiające się wyzwania i wspólnie wypracowują najbardziej elastyczne i efektywne sposoby działania.

umowa o pracę
taki rodzaj umowy oferujemy
8:00 - 16:00
w tych godzinach pracujemy
Konduktorska 35, Katowice
tutaj mieści się nasze biuro

Zakres obowiązków

60%
  - Rozwój utrzymywanych produktów
 
20%
  - Udział w nowych inicjatywach
 
20%
  - Automatyzacja /usprawnianie procesów
 

Pozostałe wymagania

 • Profesjonalne i intelektualne umiejętności informatyczne na poziomie uniwersyteckim - co najmniej stopień licencjata,
 • Szeroka wiedza na temat technologii składowania,
 • Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
W ING Tech Poland dbamy o:
Nad Twoją rekrutacją czuwają:

Prosimy o przesłanie CV wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz z podanym numerem referencyjnym /MB/GRMT/IAAS/CS/VS/ST11626 w temacie e-maila, za pomocą przycisku:

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Jeżeli w przyszłości, chciałbyś/chciałabyś brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez ING Business Shared Services B.V. sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach, potrzebujemy Twojej dodatkowej zgody:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.”

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji informujemy, że będą one wykorzystywane przez okres 2 lat. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Szukamy Ciebie jeśli:

Masz kompetencje / umiejętności  w zakresie:

 • Wglądu i wdrażania pożądanych rozwiązań w zakresie infrastruktury strukturalnej,
 • Tworzenia i doskonalenia dokumentacji i instrukcji roboczych dotyczących dostarczonego rozwiązania infrastrukturalnego,
 • Jednego lub więcej certyfikatów on:o vRealize LogInsighto, vRealize Operations Managero, Virtual Center (wymagany jest VCP),
 • Skryptowania w PowerShell,
 • Wpływu różnych czynników na wydajność i przepustowość usług różne elementy na wydajność i przepustowość usług,
 • Praktyk Agile i DevOps w praktyce,
 • Zrozumienia metodologii Scrum (np. backlog i sprint planning, review i marketplace),
 • Znajomości sposobu pracy DevOps (np. ciągłe dostawy, tworzenie zespołów o różnych funkcjach, rozwój zespołu o różnych umiejętnościach).

Masz kompetencje/zachowania, takie jak:

 • Otwartość i chęć wypróbowania nowych sposobów pracy i technologii,
 • Postawa end-to-end,
 • Współdzialanie i odpowiedzialność,
 • Niezależność i autonomiczność w realizacji zadań,
 • Mentalność ciągłego doskonalenia usług i sposobu pracy,
 • Refleksja nad zachowaniami i wynikami w celu proaktywnego określenia obszarów poprawy,
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów w celu uporządkowania i poprawy złożonych sytuacji,
 • Nastawienie na dzielenie się wiedzą i wspieranie innych w rozwoju.
DevOps Engineer vRealize Suite
Numer ref.: Numer referencyjny:/MB/GRMT/IAAS/CS/VS/ST11626

Dodatkowo zapunktujesz za:

 • Posiadasz rozległą wiedzę na temat technologii wirtualizacji, w szczególności VMware products.

Jak pracujemy

Jesteś energicznym inżynierem DevOps pasjonatem infrastruktury IT i z pozytywnym nastawieniem do pracy. Jesteś graczem zespołowym pracującym jako główny członek multidyscyplinarnego zespołu odpowiedzialnego kompleksowo za usługi infrastrukturalne. Jesteś przyzwyczajony do pracy w trybie agile/scrum. Stale dążysz do doskonalenia siebie i swoich współpracowników.
Dołączysz do międzynarodowego zespołu usytuowanego w Katowicach. Będziesz uczestniczył w procesach pracy agile, takich jak codzienne stand-upy, sprint reviews i planningi. Wspólnie z Właścicielem Produktu, zespół (Squad) pracuje nad wspólnymi celami i zadaniami. 

W ING Tech Poland działamy zgodnie z podejściem Agile, w oparciu o metodyki zwinne tj. Scrum oraz Kanban. Jesteśmy innowacyjną organizacją opierającą swoje działania na zaufaniu do ludzi, z którymi pracujemy. Dzięki dużej swobodzie działania pobudzamy motywację oraz kreatywność, co przyspiesza pracę i pozwala elastycznie dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań naszych partnerów biznesowych. Podstawą naszej organizacji są nieduże jednostki zwane squadami, które mają jasną wizję swojego produktu, samodzielnie pokonują pojawiające się wyzwania i wspólnie wypracowują najbardziej elastyczne i efektywne sposoby działania.


Zakres obowiązków

60%
  - Rozwój utrzymywanych produktów
 
20%
  - Udział w nowych inicjatywach
 
20%
  - Automatyzacja /usprawnianie procesów
 

Prosimy o przesłanie CV wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz z podanym numerem referencyjnym /MB/GRMT/IAAS/CS/VS/ST11626 w temacie e-maila, za pomocą przycisku:

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Jeżeli w przyszłości, chciałbyś/chciałabyś brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez ING Business Shared Services B.V. sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach, potrzebujemy Twojej dodatkowej zgody:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.”

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji informujemy, że będą one wykorzystywane przez okres 2 lat. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Pozostałe wymagania

 • Profesjonalne i intelektualne umiejętności informatyczne na poziomie uniwersyteckim - co najmniej stopień licencjata,
 • Szeroka wiedza na temat technologii składowania,
 • Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Ogłoszenie archiwalne