Ta oferta pracy jest nieaktualna od 215 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Dialler Manager

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 2018-09-21

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Dialler Manager
  Poland / Europe - Operations
  Miejsce pracy: Warszawa

  Position summary


  In this influential and dynamic Dialler Manager role, you will be responsible for managing and leading the dialler function and resource planning processes for our dialler operations mainly in Poland and following in other European countries.

   Based out of our offices in Warsaw, you will be operating in a fast-paced, busy environment. Experience will also be needed of forecasting and planning for a multi-channel environment (Dialler, inbound, SMS, email, webchat) where you will be a key partner reporting into the Head of Dialler Services.

   

  The role will require the challenging of existing technologies and to implement new systems and processes. This is an exciting opportunity where you will have a large focus on the interactions with other areas in the company, notably in Europe, and this role will ensure correct diligence and processes are established in resource and dialler management across the business. You will need to have a thorough understanding and background of building long terms plans across a complex, corporate organisation that utilises dialler and blended technologies along with resource planning tools such as WFM.

   

  This role is also to lead the current operation in Europe and work with our partners across Europe in optimising the dialler operations. Experience of test and learn and Lean methodologies are required. The role will have a heavy emphasis on operational management and working with the relevant heads of department that the dialler team supports. Strong stakeholder management skills are also required as the role will have a strong presence in the senior leadership team.

   

  The successful candidate will help to ensure optimum service levels are achieved within our Operations and Customer Service departments on a daily, weekly and monthly basis. This will be achieved by analysing, monitoring and reacting to real-time staffing levels and call volumes across the centre.


  Your responsibilities would include, but are not limited to:


  Main Duties and Responsibilities

  • Lead, manage and optimise the dialler operations across the relevant areas of control
  • Establish a close relationship with our supplier to improve the functionality of the dialler
  • for both inbound, outbound and blended campaigns
  • Oversee with IT any contact centre specific system updates/changes
  • Seek out new technology to support the Resource Planning strategy with a keen emphasis on driving efficiency and customer satisfaction

  Required Skills & Knowledge 

  • Extensive knowledge of a diallers are a must
  • Excellent understanding of resource planning methodologies
  • Excellent understanding of dialler operations
  • Very strong management skills including excellent stakeholder management.
  • Proven ability to lead and manage diverse teams across multiple sites.
  • Proficient in all MS Office packages, particularly Excel and Word
  • Knowledge of SQL would be advantageous
  • Proficiency in English and Polish
  • Knowledge of other European language would be an advantage (German, Spanish, Italian, Norwegian, Swedish, Finnish)
  • Strong mathematical, analytical, communication and organisational skills
  • Self-motivated
  • Ability to work well in a pressurised and competitive environment
  • Knowledge of contact centre fundamentals
  • Experience of working within multi-site contact centre environment 

  Key Performance Indicators 

  • Maintain/improve agency efficiencies through their productivity KPI’s
  • Optimise dialler prime hours to improve reach
  • Ensure WFM is up to date and that scheduling is reviewed to maximise staffing levels at productive times
  • Maintain inbound and outbound abandonment rates ensuring they are within SLA
  • Develop and manage reporting
  • Keep management up to date on daily performance
  • Preparation for one-to-one’s and gather evidence to support performance
  aplikuj

  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PRA Group Kancelaria Radców Prawnych Wróblewski i Wspólnicy S.K.A. oraz PRA Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa  danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.


  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje, które zostaną przesłane.
  bottom

  „Informacja o polityce prywatności” dla kandydatów na pracowników PRA na mocy art. 13 RODO

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób indywidualnych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych uchylającym dyrektywę 95/46/WE (dalej zwaną „RODO”), PRA Group Kancelaria Radców Prawnych Wróblewski i Wspólnicy S.K.A. informuje, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: PRA Group Kancelaria Radców Prawnych Wróblewski i Wspólnicy S.K.A. oraz PRA Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa (dalej zwany „my”, „nasz” i „nas”)
  2. Punkt kontaktu w sprawie kwestii dotyczących ochrony danych:
   1. PRA Group Kancelaria Radców Prawnych Wróblewski i Wspólnicy S.K.A. ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
   2. [email protected]
   3. +48(22)2766600
  3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:
   1. Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
   2. Naszą podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.
   3. Niepodanie całości lub części danych osobowych może uniemożliwić skuteczne przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego PRA Group Kancelaria Radców Prawnych Wróblewski i Wspólnicy S.K.A.
  4. Odbiorcy danych
   1. W powyższych celach możemy przekazać Twoje dane osobowe do wszystkich powiązanych podmiotów stowarzyszonych z grupy spółek PRA Group w tym również poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą przekazania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy w sprawie adekwatności ochrony lub programu "Tarcza Prywatności" lub wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych. Masz prawo uzyskania od nas kopii wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych.
  1. Przechowywanie danych

  Twoje dane osobowe przechowywane są przez:

  a)        okres trwania niniejszej rekrutacji tj. do czasu zamknięcia procesu rekrutacyjnego, lecz nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

  b)        w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przed okres 12 miesięcy.

  1. Twoje prawa

  Informujemy również, że z zastrzeżeniem dalszych zobowiązań prawnych, masz następujące prawa:

  è  Dostęp do swoich danych osobowych – art. 15 RODO;

  è  Prawo do sprostowania swoich danych osobowych – art. 16 RODO;

  è  Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO;

  è  Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO;

  è  Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;

  è  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO;

  è  Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – art. 22 RODO;

  Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego:

  Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są nielegalnie, masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Nazwa i adres właściwego organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, [email protected]

  Prawo do wycofania zgody:

  W przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wydanej nam w jednym bądź w kilku konkretnych celach, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, pod warunkiem że nie wpłynie to na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę, skontaktuj się z nami drogą mailową: [email protected]

  1. Proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji

  Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w jakimkolwiek zakresie.

  1. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:

  PRA Group Kancelaria Radców Prawnych Wróblewski i Wspólnicy S.K.A. ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa

  tel. +48(22)2766600

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.